Menu Sluit menu

Spoedopname

Dienst spoedgevallen van AZ Turnhout bevindt zich op campus Sint-Elisabeth, Rubensstraat 166, Turnhout. 

Uitzonderingen : kinderen t.e.m. 14 jaar, patiënten gynaecologie/verloskunde. Zij moeten voor een spoedgeval naar campus Sint-Jozef, Steenweg op Merksplas 44, Turnhout. 

Inschrijven en aanmelden

U meldt zich rechtstreeks aan bij de onthaalbalie van de spoeddienst. U wordt ingeschreven en naargelang de hoogdringendheid van uw verzorging of de beschikbaarheid van verzorgingskamers, mag u direct naar de behandelkamer of neemt u eerst plaats in de wachtzaal. Meer info over de werking van spoed en het triagesysteem.

Indien u dringende verzorging nodig hebt en de inschrijving is daardoor bij aankomst in het ziekenhuis niet onmiddellijk mogelijk, zal een spoedmedewerker dit in orde brengen nadat u in de behandelkamer geïnstalleerd bent.

 • Vermeld bij uw inschrijving of het gaat om een sport-, arbeids- of schoolongeval
 • Indien u niet permanent in België woont, meld dit bij uw inschrijving
 • U kunt bij uw inschrijving aangeven of u anoniem wil verblijven. Dit wil zeggen dat we uw kamernummer niet meedelen aan mensen die er naar vragen.
   

Wat brengt u mee ?

Algemeen

 • identiteitskaart   
 • bloedgroepkaart 
 • medicatielijst  
 • verzekeringsformulieren (indien van toepassing) 
 • het formulier bestemd voor de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds het formulier van arbeidsongeschiktheid voor uw werkgever 
 • Wie niet beschikt over een geldig ziekteverzekeringsbewijs zal een voorschot gevraagd worden. Meer info hierover op de pagina ‘kostprijs’. Of in de brochure 'niet-Belgisch verzekerde patiënten'.

Bij een arbeidsongeval

 • naam en adres van de werkgever 
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij 
 • polisnummer van de verzekering 
 • datum van het ongeval 
 • eventueel formulieren van de werkgever die moeten ingevuld worden door de behandelende arts

Buitenlandse patiënten

 • Europese ziekteverzekeringskaart (geldig bij dringende verzorging tijdens een tijdelijk verblijf in België) of een betalingsverbintenis /garantieverklaring van een buitenlandse zorgverzekeraar 
 • formulieren die moeten ingevuld worden voor (bijkomende) hospitalisatieverzekering (voorbeeld : aangifteformulier van arbeidsongeschiktheid voor de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds) 
 • eventuele documenten, kaart of badge van uw hospitalisatieverzekering 
 • Lees de brochure 'niet-Belgisch verzekerde patiënten'.

Opgelet

Dringende medische hulp nodig ? Bel 100 of 112.

Beperkt bezoek

In het belang van de patiënt en voor een vlotte werking vragen wij een aantal maatregelen in acht te nemen.

 • Het aantal begeleiders per patiënt is beperkt.  In sommige gevallen is het zelfs onmogelijk de patiënt te vergezellen naar de behandelkamer. 
 • Om de privacy van elke patiënt te verzekeren, vragen wij de begeleiders in de behandelkamer van de patiënt of in de wachtzaal te blijven. 
 • Tijdens een onderzoek of behandeling kan de arts of verpleegkundige de bezoekers vragen om tijdelijk in de wachtzaal plaats te nemen.
 • De wachtzaal aan de spoedgevallendienst is voorbehouden voor spoedgevallenpatiënten en begeleiders van deze patiënten. 
 • U mag uw GSM gebruiken in de wachtzaal maar niet binnen de spoedgevallendienst.

Uw vertrek

U mag naar huis, al dan niet met een behandeling

U krijgt indien nodig voorschriften voor medicatie, informatiebrochures, ... mee. Een eventuele vervolgafspraak met de specialist wordt voor u gereserveerd of u kunt zelf een afspraak maken.  De behandelende arts zal een ontslagbrief sturen naar uw huisarts via internet en/of post.

U wordt opgenomen voor een bijkomende behandeling en/of onderzoek

Zodra de diagnose gesteld is, de therapie opgestart is en uw kamer beschikbaar is, begeleidt een ziekenhuismedewerker u naar de kamer. Bij een opname in het ziekenhuis wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met uw keuze om te verblijven in een éénpersoonskamer, een twee- of meerpersoonskamer. U leest hierover alles onder ‘inschrijven’. 

Indien mogelijk wordt de patiënt, partner of een familielid gevraagd om het opnameformulier te ondertekenen. U krijgt een dubbel van dit formulier. Bijkomende inlichtingen in verband met de kosten van de ziekenhuisopname en kamerkeuze kunt u bekomen aan de loketten van de inschrijving in de hal van het ziekenhuis.

Opgelet

Indien u, tegen het advies van de geneesheer in, het ziekenhuis zou willen verlaten, dan dient u een verklaring te ondertekenen waarbij u de geneesheer en de instelling van elke verantwoordelijkheid ontslaat. Zelfs indien u dit formulier weigert te ondertekenen, kunnen noch de geneesheer, noch de instelling verantwoordelijk geacht worden voor de gevolgen van uw voortijdig vertrek.

Bereikbaarheid

Deze dienst is gevestigd op campus Sint-Elisabeth.

Campus Sint-Elisabeth

 • Met de fiets: Campus Sint-Elisabeth is, dankzij haar ligging dicht bij het centrum van de stad Turnhout, perfect bereikbaar met de fiets. Er is een fietsenstalling voorzien vlak aan de hoofdingang van de campus. 
 • Met het openbaar vervoer: Buslijnen 1 (Turnhout - Vosselaar - Beerse halte Stadspark), 2 (Turnhout Markt - Station - Parkwijk) en 435 (Turnhout - Vosselaar - Hoogstraten) bedienen de halte in de Rubensstraat, waar campus Sint-Elisabeth gelegen is. We verwijzen voor de dienstregeling op deze trajecten naar de website van De Lijn. 
 • Met de wagen: Bereken uw route hier.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.