Menu Sluit menu

Kwaliteitsvolle zorg

Patiënten en hun naasten op een kwaliteitsvolle manier behandelen, begeleiden en ondersteunen zit in het DNA van iedere medewerker en arts van AZ Turnhout. Dit doen we elke dag opnieuw en elke dag een beetje beter. We staan open om te verbeteren maar alle hulp die we daar bij krijgen is meer dan welkom.

Uw mening telt

We hopen van harte dat u zich ‘Gast-in-ons-Huis’ voelt. Daarom is uw mening belangrijk voor ons. Elke dag willen we werken aan verbetering door na te vragen wat u goed vond en wat niet voldeed aan uw verwachtingen. Hiermee gaan we aan de slag om onze zorg voor u nog beter te maken.

Onmiddellijk na uw ontslag uit het ziekenhuis, krijgt u via mail een vragenlijst doorgestuurd. Wij vragen u om dit formulier zo snel mogelijk in te vullen en ons terug te bezorgen. De resultaten worden anoniem verwerkt. Enkel zo kunnen we blijvend werken aan een kwaliteitsvolle zorg.

Heeft u suggesties of klachten, neem dat contact op met onze ombudsdienst.

Kwaliteit als essentieel onderdeel van Gast-in-ons-Huis

Kwaliteit is een onderdeel van de dagelijkse werking van iedereen, in elk departement. Die cultuur van permanente verbetering wordt in ons ziekenhuis aantoonbaar door de accreditering. Een accreditatie kwaliteitslabel is een officiële erkenning door een externe, onafhankelijke organisatie dat het ziekenhuis aan bepaalde objectieve kwaliteitseisen voldoet. Als houvast en ondersteuning om de juiste cultuur van verbetering op te bouwen heeft AZ Turnhout gekozen om een NIAZ kwaliteitslabel te behalen.

In 2017 behaalden we ons eerste NIAZ-Qmentum label. In opvolging daarvan bereiden we ons ten volle voor op een tweede audit in 2021.

Download 'Auditrapport AZ Turnhout 2017'

Interne en externe metingen

Om te kunnen groeien auditeren we zelf met een groep van een 30-tal interne auditoren regelmatig verschillende onderdelen en trajecten binnen ons ziekenhuis. Dit zijn artsen en medewerkers die zich, na het volgen van een opleiding, engageren om andere afdelingen verderop te brengen.

Vijf keer per jaar houden we ook veiligheidsrondes, waar zeer concrete zaken worden af getoetst. Diensten en afdelingen kunnen dan snel gerichte actie ondernemen als er zaken niet in orde zouden zijn.

100% Check it Out

Eénmaal per jaar bezoeken hoofdverpleegkundigen onaangekondigd elkaars afdelingen en voeren op basis van de vragenlijst gerichte controles uit. Dit is de zogenaamde 100% Check it Out. De focus ligt telkens op kwaliteit en veiligheid. Zo controleren verpleegkundigen bijvoorbeeld of iedere medewerker een identificatiebadge draagt, iedere patiënt een identificatiearmbandje om de pols heeft of de regels voor handhygiëne correct worden toegepast. Het is de bedoeling om met deze resultaten aan de slag te gaan en samen naar 100% te werken.

Klik hier voor de resultaten 100% Check It Out 2017

Klik hier voor de resultaten 100% Check It Out 2016

Check it Out werd in 2011 genomineerd voor de Prijs Excellentie in Ziekenhuismanagement en door het Rode Kruis en het Centrum voor ziekenhuis- en Verplegingswetenschap bekroond als excellent voorbeeld van kwaliteitsvol ziekenhuismanagement

VIP² indicatoren

VIP² staat voor Vlaams Indicatorenproject voor Professionals en Patiënten. Samen met andere Vlaamse ziekenhuizen, neemt AZ Turnhout op vrijwillige basis deel aan dit project. In eerste instantie omdat de resultaten van de indicatoren ons inzicht geven in de kwaliteit van onze zorgprocessen en een stimulans zijn om ons kwaliteitsniveau verder te optimaliseren. In tweede instantie omdat we deze resultaten willen delen met de patiënt, die voor kwalitatieve zorg recht heeft op duidelijke en betrouwbare informatie.

Binnen het VIP²-indicatorenproject werd een basisset gedefinieerd van klinische proces- en resultaatsindicatoren.  Als deze gegevens worden ook openbaar gepubliceerd op www.zorgkwaliteit.be.

Iedere meting bestaat uit een momentopname. Dit wil zeggen dat de resultaten soms beter zijn dan verwacht maar ook soms minder goed. Al deze bevindingen worden in een verslag gegoten. Samen met de vele andere informatie die we hebben kunnen we aan de slag gaan om de zaken die we goed doen vast te houden maar ook te verbeteren waar nodig.

Ziekenhuisbreed domein

Geestelijke gezondheidszorg

Nalevingstoezicht

Het nalevingstoezicht van de overheid is een gerichte en concrete toets van de zorgpraktijk op de werkvloer en is verplicht voor alle ziekenhuizen. Nalevingstoezicht houdt in dat de overheid onaangekondigde inspecties doet in het ziekenhuis met betrekking tot specifieke zorgtrajecten en per patiëntengroep. Op die manier wil de Zorginspectie een beeld krijgen van de dagelijkse zorg in het ziekenhuis.

Andere externe kwaliteitscontroles worden ook op regelmatige basis uitgevoerd. We nemen deel aan accreditatietrajecten zoals Belac op de labo’s voor klinische biologie en pathologische anatomie, Jacie voor stamceltransplantatie en BQuatro voor radiotherapie.

Documenten

Auditrapport AZ Turnhout 2017
Download
Klinische performantie indicatoren 2012
Download
GGZ Ervaringsdeskundigen resultaten 2017
Download
GGZ Suïcidepreventiebeleid resultaten 2017
Download
GGZ patiënttevredenheid resultaten 2017
Download
GGZ medicatieveiligheid resultaten 2017
Download
Veilige heelkunde (safe surgery) metingen 2016
Download
Patiënttevredenheid metingen periode 2013-2016
Download
Patiëntenidentificatie metingen 2014-2015-2016
Download
Medicatieveiligheid metingen periode 2014-2015-2016
Download
handhygiëne metingen periode 2014-2015-2016
Download
Resultaten 100% check it out 2016
Download
Resultaten 100% check it out 2017
Download
Resultaten VPP patiëntgerichtheid website 2018
Download

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.