Menu Sluit menu

Kostprijs

Online prijsberekening

Als u Belgisch verzekerd bent, bieden wij u hier de mogelijkheid om van een aantal frequent uitgevoerde ingrepen of behandelingen (inclusief verblijf) de gemiddelde kostprijs op te zoeken. De prijsindicatie is gebaseerd op reële facturen en geeft aan hoeveel de patiënt voor de gekozen behandeling zelf moet betalen (patiëntenbijdrage). De berekende kostprijs is bovendien een gemiddelde van zowel voorkeurs- als niet-voorkeursregeling. 

Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, kan het zijn dat deze gedeeltelijk of volledig tussenkomt in de kosten.

De berekening is niet bindend

Hoewel AZ Turnhout alles in het werk stelt om deze simulatie zo exact mogelijk te doen, willen we erop wijzen dat de uiteindelijke prijs die u aangerekend wordt, altijd meer of minder kan bedragen dan de hier weergegeven raming. Het resultaat van de berekening is louter informatief en dus in geen geval bindend.

Prijzen in de zorgsector zijn onderhevig aan de snel evoluerende en complexe ziekenhuiswetgeving, aan indexeringen en afhankelijk  van een aantal variabele factoren zoals gebruikte medicatie, extra onderzoeken of nood aan bijkomende zorg. Een exacte prijsweergave is daarom onmogelijk.

Prijs Berekenen

Omschrijving Totaalprijs
(meerpersoonskamer)
Totaalprijs
(éénpersoonskamer)

Opgelet, aan de kamerkeuze is een kostenplaatje verbonden.

Het prijsverschil tussen de verschillende kamers ligt in een grotere privacy en kamercomfort. De kwaliteit van de zorg blijft hetzelfde.

Prijsberekening door de dienst patiëntenadministratie

Indien u niet Belgisch verzekerd bent of de behandeling of ingreep die u moet ondergaan, staat niet in de lijst of u wenst een raming waarbij rekening wordt gehouden met uw verzekeringsstatus, neem dan contact op met de dienst patiëntenadministratie. 

014 44 41 67 
patientenadministratie@azturnhout.be 
Open tussen 8 en 12 uur en 13.30 en 16 uur

Kosteninformatie over zuiver esthetische operaties en behandelingen worden enkel door de plastisch chirurg zelf gegeven tijdens een raadpleging.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.