Menu Sluit menu

Uw aandeel

Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs

Elke patiënt moet per verblijfsdag een deel van de verpleeg- of ligdagprijs zelf betalen. Dit aandeel is wettelijk vastgelegd en in alle algemene ziekenhuizen gelijk, en is niet afhankelijk van uw kamerkeuze.

Categorie  1 e dag vanaf 2 e
tot 90 e dag
vanaf 91 e dag
Gerechtigden met personen ten laste die of die alimentatieplicht betalen 33,16 16,57 5,89
Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen sinds minstens 6 maanden en hun personen ten laste 33,16 5,89 5,89
Kinderen ten laste van verzekerden zonder verhoogde tegemoetkoming 33,16 5,89 5,89
Personen met Omnio-statuut (vroegere WIGW of verhoogde tegemoetkoming) 5,89 5,89 5,89
Arbeidsongevallen 0 0 0
Standaardbedrag 43,84 16,57 16,57

Een heropname binnen de 90 dagen wordt beschouwd als een verderzetting van de vorige opname.

Bij een bezoek aan het dagziekenhuis wordt geen ligdagprijs aangerekend, maar een forfait die volledig door het ziekenfonds wordt betaald. Bij een dagopname betaalt u dus geen persoonlijke bijdrage in de verblijfskosten.

Opgelet

Esthetische ingrepen (plastische chirurgie) worden door de ziekteverzekering enkel terugbetaald indien ze om medische redenen gebeuren. Voor zuiver esthetische ingrepen staat u volledig zelf in voor de kosten van de ingreep én van het verblijf. Informeer u vooraf bij de arts over de kostprijs en maak goede afspraken met de behandelende arts.

Kamersupplementen

Bij uw inschrijving in het ziekenhuis kunt u uw kamerkeuze bekend maken. Afhankelijk van het gekozen kamertype is er al dan niet een bijkomende kost die niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald. (Kamerprijzen in de tabel zijn onderhevig aan indexering).

Soort kamer Supplement (euro/dag)
Eenpersoonskamer zonder douche of bad 35,60
Eenpersoonskamer met douche of bad 42,05
Eenpersoonskamer ruim op materniteit 65,70
Luxe éénpersoonskamer op materniteit 208,25
Rooming-in (ouder en kind) 19,55
Rooming-in neonatus (prematuren) 50,40

Tweepersoonskamer

0
3- of 4 persoonskamer 0

Er wordt geen kamersupplement aangerekend als: 

 • Als een patiënt in een éénpersoonskamer opgenomen wordt, omdat de medische toestand dat vereist. Hiervoor is een attest van de behandelend arts nodig tijdens het verblijf.
 • Als een patiënt in een éénpersoonskamer opgenomen wordt, omdat er geen andere kamer vrij is.

De keuze van het soort kamer evenals de dagprijs van het kamersupplement wordt vermeld op de opnameverklaring (of -overeenkomst). Door ondertekening van deze overeenkomst wordt de kamerkeuze en het bijbehorend supplement vastgelegd. Het prijsverschil tussen de verschillende kamers ligt in een grotere privacy en kamercomfort en niet in de kwaliteit van de verzorging.

Ereloonsupplementen van de arts

Een geconventioneerde arts heeft een overeenkomst met de ziekenfondsen over de maximale hoogte van de erelonen. Bijna alle artsen van AZ Turnhout zijn geconventioneerd, wat betekent dat zij de afgesproken riziv-tarieven altijd volgen. Maar ook de zorgverleners die niet of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, passen in AZ Turnhout de conventietarieven toe, waardoor u nooit voor verrassingen zult komen te staan. 

Lijst conventioneringsstatus per arts van AZ Turnhout (deze lijst ligt ook ter inzage op de diensten onthaal en inschrijvingen)

 Zoek een arts via de site van het RIZIV  

Artsen die werken aan conventietarief kunnen, enkel in éénpersoonskamers of op een privékamer ouder en kind, ereloonsupplementen aanrekenen.  Dit ereloonsupplement wordt uitgedrukt in procenten van het standaardereloon van de arts. Artsen van AZ Turnhout rekenen maximaal een ereloonsupplement van 135% aan bovenop het standaardereloon. 

Uitzonderingen in AZ Turnhout :

 • Ingrepen bij dr. Vermeylen (plastische chirurgie)
 • Ambulante NMR-onderzoeken en CT-angiografieën (dus op verwijzing van een arts)

Wanneer wordt een ereloonsupplement aangerekend? 

Ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden bij gehospitaliseerde patiënten en patiënten van het dagziekenhuis die op eigen vraag opgenomen worden in een éénpersoonskamer of privékamer ouder en kind. 

In sommige gevallen wordt geen ereloonsupplement aangerekend:

 • Bij een hospitalisatie op een twee- of meerpersoonskamer.
 • Wanneer de opname op een éénpersoonskamer noodzakelijk is om medische redenen (te attesteren door de behandelende geneesheer). 
 • Bij hospitalisatie op een afzonderlijke kamer buiten de wil van de patiënt .
 • Wanneer de prestaties plaatsvinden op de diensten intensieve zorgen, palliatieve, CCU of spoed. 

De ereloonsupplementen, die door het ziekenhuis worden aangerekend, komen voor een bepaald gedeelte ten goede van de arts, maar zijn in hoofdzaak voorbestemd voor innovatieve projecten en nieuwe investeringen in het ziekenhuis.

Supplement voor MRI- en CT-onderzoeken

Omdat de overheid enkele jaren geleden besparingen doorvoerde in de terugbetaling van MRI- en CT-onderzoeken, kwam de kwaliteit van de zorg in het gedrang. De meeste radiologiediensten in Vlaanderen gebruiken in afwachting van een nieuwe conventie, de oude tarieven. Ook onze dienst radiologie wil deze goede zorgen aan zijn patiënten bieden. Daarom dient het verschil tussen beide tarieven door de patiënt zelf te worden betaald. Hoe groot dit verschil is, hangt af van het soort onderzoek.

Soort onderzoek Supplement
MRI van het hoofd 47,66
MRI van hals, thorax of abdomen 47,66
MRI van wervelzuil 5,29
MRI van een lidmaat 47,66
CT angiografie (bloedvaten en slagaders) 51,75

 

Geneesmiddelen en forfaits medisch-technische diensten

De wet bepaalt dat een ziekenhuis voor iedere hospitalisatie een aantal forfaitaire bedragen mag aanrekenen, ook al heeft u geen gebruik gemaakt van deze diensten. Het persoonlijk aandeel in deze forfaits is afhankelijk van uw hoedanigheid als verzekerde.

omschrijving Gewoon verzekerde patiënt Personen met omnio-statuut (WIGW)
Terugbetaalbare geneesmiddelen 0,62 euro/dag

0,62 euro/dag

Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen officieel tarief officieel tarief
Forfaits technische verstrekkingen

16,40 euro/opname

0 euro/opname

Forfaits klinische biologie

7,44 euro/opname

0 euro/ opname

Forfaits medische beeldvorming 6,20 euro/opname 1,98 euro/opname

 

Diverse kosten

Naast de reeds hoger beschreven kosten, kunt u op uw factuur eveneens de volgende elementen met persoonlijke tussenkomst vinden:

 • geneeskundige verstrekkingen
 • aanrekenbare medische verbruiksgoederen (lijst ter inzage bij de dienst inschrijvingen en het onthaal)
 • diversen zoals telefoon, drank, ...

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.