Menu Sluit menu

Patiënt

Voor elke opname of raadpleging moet u zich aan de loketten laten inschrijven. 

Kies een discipline of zoek op een specifieke arts.

Wat moet u weten over een dagopname, een gewone of een spoedopname in AZ Turnhout?

Informatie over uw factuur en kosten verbonden aan een ziekenhuisopname.

Tal van ondersteunende diensten zullen uw verblijf in het ziekenhuis zo comfortabel mogelijk maken.

Onze visie en beleid omtrent ethische aspecten in onze zorgverlening zoals fixatie, euthanasie en orgaandonatie.

Wij staan garant voor uw veiligheid in AZ Turnhout, maar u kunt ook in  uw eigen veiligheid bijdragen.

De wet op de patiëntenrechten legt de kenmerken vast van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar.

Soms loopt de zorg niet zoals verwacht. Met suggesties of klachten kunt u terecht bij onze ombudsdienst.

Het ziekenhuis verwijst u voor ondersteuning graag door naar de bestaande patiëntenverenigingen in Vlaanderen.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.