Menu Sluit menu

Veilige zorg

In AZ Turnhout doen artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers heel wat inspanningen om uw verblijf in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te maken, want patiëntveiligheid komt in ons 'Gast-Huis' op de eerste plaats. Hierbij hebben we echter ook uw medewerking nodig. Als patiënt kunt u immers ook een belangrijke bijdrage leveren aan uw eigen veiligheid. We geven u hiervoor enkele tips en suggesties die u kunt gebruiken in uw communicatie met uw arts en zorgverlener.

Help ons bij uw veiligheid

Download de patiëntveiligheidskaart.

Download de infobrochure 'Samen voor veilige zorg'

Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand

Bereid u goed voor op het gesprek met uw arts en verpleegkundige. Zet uw vragen op papier. Vertel de arts en verpleegkundige hoe u zich voelt. Maak duidelijk wat u van de arts en verpleegkundige verwacht.

Geef aan als u iets niet begrijpt

Stel vragen indien iets niet duidelijk is of als u ergens over twijfelt. Laat u goed informeren als u medicijnen voorgeschreven krijgt. Vraag: Waarom krijg ik dit? Hoe moet ik het gebruiken en hoe lang? Wat zijn mogelijke bijwerkingen.

Bespreek vooraf het verloop van uw operatie

Bereid u samen met de arts en verpleegkundige goed voor op de operatie. Vraag hoe u zich moet voorbereiden (bijvoorbeeld nuchter blijven, medicatie tijdelijk stoppen,…), hoe lang de operatie duurt en hoe u zich naar verwachting zult voelen na de operatie.

Schrijf op welke medicijnen u gebruikt

Maak een lijst van alle medicijnen die u gebruikt (met of zonder voorschrift) en neem deze lijst mee. Het wordt aangeraden al uw medicatie in de originele verpakking en met bijsluiter mee te nemen indien u opgenomen wordt. Zo kunnen de arts en verpleegkundige de juiste dosis en frequentie van medicatie noteren in het dossier. Laat weten voor welke medicijnen u allergisch bent of waarvan u weet dat ze bij u niet werken. Hiervoor kan u dit formulier gebruiken.

Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan u verwacht

Stel vragen aan de zorgverleners als de kleur of vorm van uw medicijnen anders zijn dan u verwacht. (bv. Als u pillen krijgt in plaats van zalf). Let op dat u alleen uw eigen medicijnen krijgt. Weet dat onze apothekers een waardig alternatief aanbieden als uw vertrouwde merk niet beschikbaar is.

Volg instructies en adviezen goed op

Houd u aan de afspraken die u met de arts en verpleegkundige maakt over uw behandeling. Vraag wat u wel of niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet wanneer u voor controle terug moet komen en wanneer en bij wie u terecht kan met vragen of problemen.

Wij stropen de mouw op voor de griepprik. U ook?

Elk najaar laat ongeveer 70% van onze artsen en medewerkers zich vaccineren tegen de griep! Niet enkel om onszelf te beschermen, maar eerst en vooral om u als patiënt te beschermen.

Bij de meeste personen met een goede gezondheid is griep na een week overwonnen, maar bij ongeveer 10% van de grieppatiënten treden complicaties op, vooral van de luchtwegen. Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd worden. Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen en risicogroepen.

Daarom zetten wij als zorgorganisatie alles op alles om onze mensen te sensibiliseren zich te laten vaccineren tegen de griep.

Alle info op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid www.laatjevaccineren.be

Toestemming geven voor een behandeling (informed consent)

Vraag steeds uitleg aan uw arts of verpleegkundige als er iets niet duidelijk is of als u zich zorgen maakt over een bepaalde ingreep, onderzoek of behandeling.

Zorg dat u alle antwoorden begrijpt. U kunt enkel toestemmen voor een behandeling als u vooraf alle informatie heeft (onder andere over het doel van de behandeling, de aard, de risico’s, alternatieven, financiële gevolgen).

Zorg dat u weet wat een bepaalde procedure inhoudt en vraag naar de mogelijke risico’s. De arts zal uw toestemming vragen voor een behandeling en eventueel vragen het document ‘geïnformeerde toestemming’ (informed consent) te ondertekenen (al dan niet een los document). Hiermee geeft u de toestemming voor de door de arts voorgestelde behandeling, ingreep of onderzoek met kennis van de eventuele risico’s.

Als u als patiënt een behandeling weigert, moet dit gerespecteerd worden door de arts. De arts moet u dan wel wijzen op de mogelijke gevolgen en eventueel een alternatief voorstellen. U kunt als patiënt altijd op uw beslissing terugkomen.

Help infecties te voorkomen door een goede handhygiëne

Infobrochure  Het belang van een goede handhygiëne  

AZ Turnhout hecht veel belang aan een perfecte handhygiëne. Via onze handen vervoeren we miljoenen microben. Als de handen van medewerkers niet proper zijn tijdens de patiëntenzorg, kunnen ziekteverwekkende microben overgedragen worden op andere patiënten of thuis.

Strikte handhygiëne is dan ook een zeer doeltreffende manier om de verspreiding van zorginfecties tegen te gaan. Dat betekent dat onze medewerkers geen juwelen aan de handen of polsen hebben, geen horloges dragen, korte en verzorgde natuurlijke nagels en korte mouwen.

Ook u als patiënt of bezoeker heeft baat bij een goede handhygiëne. Durf bovendien, op een respectvolle manier, uw zorgverleners te vragen of ze hun handen hebben ontsmet alvorens ze u behandelen of verzorgen.

Wanneer je handen wassen?

 • Na het gebruik van het toilet
 • Voor het eten
 • Bij elke verzorging waarvoor zuivere handen nodig zijn: wondverzorging, aërosol, enzovoort

Hoe?

 • Bevochtig de handen met water
 • Neem zeep
 • Wrijf de handen in en let erop dat elk plekje op de handen en vingers aan bod komt
 • Spoel de handen goed af en dep ze droog

Draag steeds uw identificatiebandje

 • U krijgt bij opname een bandje om uw pols waarop uw naam en geboortedatum staan vermeld.
 • Draag dit bandje tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Het maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent. Ook in situaties waarin u zelf niet kunt zeggen wie u bent, mocht zich dat voordoen.
 • Medewerkers die een onderzoek uitvoeren, kunnen altijd hun eigen gegevens controleren met uw polsbandje.
 • Vraag aan de verpleegkundige een nieuw bandje als het los geknipt werd om bijvoorbeeld een infuus te plaatsen.
 • Op verschillende momenten tijdens uw verblijf zal u gevraagd worden naar uw voornaam, achternaam en geboortedatum en zult u het bandje moeten tonen. Dit is niet omdat we je niet kennen, maar is gewoon een extra controle!

Valpreventie

Infobrochure Valpreventie : kent u de valkuil? 

Infobrochure Valpreventie : praktische tips voor thuis

Meer info: www.valpreventie.be

Filmpje  ‘Kent u de valkuil?’  

 

Per jaar vallen één op de drie 65-plussers. Veel mensen denken dat vallen onvermijdelijk hoort bij ouder worden en niet kan worden voorkomen. Dit is een misverstand! Vallen kan een signaal zijn van een onderliggend probleem dat aandacht verdient.

De gevolgen van een val kunnen aanzienlijk zijn en variëren van lichamelijke letsels zoals breuken of verstuikingen tot gevolgen op gevoelsmatig en sociaal vlak (niet meer buiten durven komen, depressie,...). Niet alleen ouderen hebben kans om te vallen. Daarom hecht AZ Turnhout op alle diensten veel aandacht aan valpreventie.

Houd samen met ons de aandachtspunten in het oog en vermijd zo dat u valt.

Valkuil biedt een houvast om vallen bij risicopatiënten te voorkomen

V:    Veilige vloer 

A:    Alles binnen handbereik

L:    Laagstand van het bed 

K:    Kousen en slecht schoeisel vermijden 

U:   Uitstekende hulpmiddelen gebruiken

I:     In remstand plaatsen van rollend materiaal (bv. rollator, infuusstaander)

L:    Licht voorzien

(naar een concept van het Jan Ypermanziekenhuis)

Brandveiligheid

AZ Turnhout besteedt veel aandacht aan veiligheid. Zowel de gebouwen als de technische uitrusting zijn aangepast aan de normen van de brandveiligheid. In het ziekenhuis geldt een tevens een algemeen rookverbod.

Bij vaststelling van brand, meld dit onmiddellijk aan een medewerker, bel één van de noodnummers hieronder of druk een handmelder in.

014 40 60 30 voor campus Sint-Elisabeth 

014 44 41 10 voor campus Sint-Jozef

Geef diefstal geen kans

 • Breng bij opname in het ziekenhuis geen geld, juwelen, huissleutels of andere waardevolle voorwerpen mee of geef ze na het bezoek aan familie of vrienden mee.
 • Laat uw portefeuille, handtas of andere bezittingen niet onbewaakt achter bij het verlaten van de kamer.
 • Op elke patiëntenkamer zijn kluisjes voorzien die u kunt gebruiken voor het wegbergen van kleine waardevolle zaken. 
 • U kunt waardevolle zaken eventueel in bewaring geven bij de dienst onthaal en inschrijvingen op het gelijkvloers voor campus Sint Jozef. Op campus Sint-Elisabeth kan dit bij de inschrijvingsloketten.  
 • Meld een eventuele diefstal aan de verpleegkundigen.
 • Om het verlies van een kunstgebit tegen te gaan, kunt u een daarvoor bestemd wit doosje vragen aan de verpleging. Voor hoorapparaten kunt u een groen doosje vragen.
 • Toch nog iets vergeten of verloren? Wend u tot de inschrijvingsloketten of contacteer de afdeling waar u was opgenomen.

Het ziekenhuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal.

Incidentmelding

AZ Turnhout wil voor zijn patiënten, artsen en medewerkers een open en veilige organisatiecultuur creëren. Daarom heeft het ziekenhuis een veiligheidsmanagementsysteem opgezet, waar artsen en medewerkers potentieel gevaarlijke situaties of (bijna-)incidenten op hun dienst of afdeling op eenvoudige wijze kunnen melden.

Een incident wordt gezien als een onbedoelde gebeurtenis tijdens de zorg of behandeling die voor schade heeft gezorgd of mogelijk schade had kunnen veroorzaken.

De dienst kwaliteit en patiëntveiligheid heeft op afdelingsniveau veiligheidsreferentiepersonen opgeleid, die als taak hebben om de melding samen met de direct betrokkenen verder op te volgen. Op basis van de analyse van de meldingen, worden concrete verbeteracties opgesteld.

Ook als patiënt kunt u een incident melden. Dat kan bij de ombudsdienst .

Maatregelen bij infectieziekten

Kwaliteitsvolle zorg start met een goede handhygiëne van zowel ziekenhuismedewerkers als bezoekers. Dit is immers de belangrijkste en meest eenvoudige maatregel om verspreiding van infecties tegen te gaan. Er worden regelmatig campagnes gevoerd om medewerkers, patiënten en hun bezoekers te sensibiliseren over het belang van correcte handhygiëne

Daarom is er in het AZ Turnhout een beleid uitgewerkt met isolatie- en voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door de ziekenhuismedewerkers en het isoleren van zeer vatbare patiënten.

 

Infectieziekten tegen gaan en opsporen is de taak van de dienst ziekenhuishygiëne  

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.