Menu Sluit menu

Ethische zorg

Ethische zorg in AZ Turnhout

Vanuit onze opdrachtverklaring ‘Zorgzame betrokkenheid’ zijn wij bekommerd om het welzijn van de patiënt in alles wat we doen. Samen met de patiënt en zijn familie zoeken wij naar de meest gepaste behandeling die ethisch weloverwogen is, met respect voor de persoon en zijn overtuiging.

Zo willen we als ziekenhuis weloverwogen omspringen met de beslissing om een patiënt al dan niet te fixeren en volgen we een actief valpreventiebeleid. Palliatieve zorg en beslissingen rond het naderend levenseinde krijgen bijzondere aandacht. Tot slot stimuleren we patiënten en hun familie om goed na te denken over de mogelijkheid om andere levens te redden via orgaandonatie, post-mortem onderzoek of lichaamsafstand. Het MEC buigt zich bovendien over klinische studies. 

Indien u vragen heeft over ethische aspecten van de zorg, kunt u ze stellen aan uw behandelende arts en/of aan het Medisch Ethisch Comité.

Op 8 oktober 2019 organiseerde het Medisch Ethisch Comité een info avond voor het brede publiek over wilsverklaring, DNR en euthanasie. U vindt de powerpoint presentaties hieronder. 

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.