Menu Sluit menu

Beslissingen over het naderend levenseinde

Palliatieve sedatie

Indien u ethische of praktische vragen hebt over het stoppen van behandelingen of palliatieve sedatie, bespreekt u deze best met uw behandelende arts. Ook uw huisarts kan een belangrijke rol spelen bij het naderende levenseinde.

Infobrochure  Palliatieve sedatie

Euthanasie

Euthanasie wordt in de huidige wetgeving omschreven als “het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van de patiënt” (art. 2 Euthanasiewet). Euthanasie dient dus steeds uitgevoerd te worden door een arts en dit op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en binnen strikte voorwaarden.

AZ Turnhout gaat met iedere vraag over euthanasie zorgvuldig om, maar veronderstelt een therapeutische relatie tussen de patiënt en arts in de overweging om euthanasie toe te passen. Indien u dus in behandeling bent in ons ziekenhuis en ethische of praktische vragen hebt over euthanasie bespreekt u deze best met uw behandelende arts. De arts in kwestie heeft vervolgens de vrijheid om voor zichzelf te beslissen de euthanasie al dan niet uit te voeren.

Schriftelijke wilsverklaring

Voor informatie over het opmaken van een schriftelijk wilsverklaring kan u terecht bij het palliatief supportteam (PST) van het ziekenhuis op het nummer 014 40 68 35.

Steeds vaker wordt er de laatste jaren gesproken over ‘wilsverklaringen’ of ‘wilsbeschikkingen’ waarin mensen hun wensen te kennen geven omtrent hun gezondheidszorg en / of hun levenseinde. Verschillende documenten zijn daarvoor in omloop.

Goede zorg komt uiteraard in de eerste plaats tot stand in een open communicatie tussen de patiënt en zijn of haar behandelend arts. Een patiënt kan te allen tijde aangeven bepaalde onderzoeken, behandelingen, enzovoort… niet (meer) te wensen.

Als deze communicatie niet meer mogelijk is omwille van specifieke omstandigheden, kan een vooraf opgestelde schriftelijke verklaring uw wensen verduidelijken. Echter ook zonder dergelijk document hebt u uiteraard recht op de beste zorg.

Als u een wilsbeschikking zou hebben, is het aangewezen dit met uw huisarts en uw naasten te bespreken, maar óók met uw behandelend arts in het ziekenhuis. Bezorg hem of haar een exemplaar. Zo kunnen we ook in het ziekenhuis maximaal rekening houden met uw (laatste) wensen als patiënt. Het bestaan van uw wilsbeschikking zal weergegeven worden in het centraal patiëntendossier van AZ Turnhout. Een exemplaar van het document kan aan het dossier toegevoegd worden.

Wanneer u geen wilsbeschikking hebt, maar er graag één wil opmaken, raden wij aan dit met uw arts te bespreken (huisarts of ziekenhuisarts). Voor bijkomende informatie of documentatie kan u onder andere terecht bij het palliatief support team van het ziekenhuis.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.