Menu Sluit menu

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg omvat de zorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt en heeft tot doel het comfort op lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak te optimaliseren. Deze zorg kan zowel thuis als in het ziekenhuis gerealiseerd worden. In ons ziekenhuis vinden we het belangrijk bijzondere aandacht te besteden aan aangepaste zorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt.

Het ziekenhuis beschikt over een palliatieve eenheid  op campus Sint-Elisabeth. Deze kleine (8 bedden) huiselijk ingerichte afdeling beschikt over speciaal opgeleid personeel en aangepaste infrastructuur. Ongeneeslijk zieken die om uiteenlopende redenen niet meer thuis of in het rusthuis verzorgd kunnen worden, kunnen hier optimaal verzorgd worden. Een opname op de palliatieve eenheid kan enkel na overleg tussen de behandelende arts, de huisarts en de palliatieve zorgverleners.

Op elke verpleegafdeling zijn er verpleegkundigen die bijkomende opleiding gevolgd hebben in de palliatieve zorg. Daarnaast is er in het ziekenhuis een palliatief support team (PST) opgericht dat bestaat uit een arts, een sociaal verpleegkundige en een psycholoog  die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Hun deskundigheid staat ter beschikking van alle hulpverleners in het ziekenhuis.

AZ Turnhout werkt bovendien nauw samen met het palliatief netwerk uit de arrondissement Turnhout. Meer info hierover op de site van PNAT.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.