Menu Sluit menu

Fixatiearm beleid

AZ Turnhout kiest voor een fixatiearm beleid

We willen in AZ Turnhout zeer bewust en weloverwogen omspringen met de beslissing om een patiënt al dan niet te fixeren.

We wegen in team stelselmatig de risico’s af die gepaard gaan met het beperken van de vrijheid t.o.v. de risico’s die gepaard gaan met het niet-fixeren.  Want een risico neem je altijd… Het team doet dit steeds in eer en geweten én in het belang van de patiënt.

Mogelijke gevolgen van vrijheidsbeperking

Vrijheidsbeperking van patiënten  willen we zoveel mogelijk voorkomen in AZ Turnhout. Uit onderzoek is immers gebleken dat het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen tot ernstige gezondheidsrisico’s kan leiden. Afhankelijk van de duur en de aard van de methode kan het voor patiënten ingrijpende fysieke  gevolgen hebben, zoals verhoogde kans op doorligwonden, incontinentie en afname van de spiermassa.

Patiënten (en familie) kunnen bovendien psychisch lijden door het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Zo kan een patiënt geagiteerd of boos reageren en is het risico op plotse verwardheid groot.

Vallen vermijden door beleid rond valpreventie

Patiënten die gefixeerd werden, lopen achteraf meer risico op valincidenten en ernstige letsels, zo bevestigt onderzoek. Vandaar dat het voor ons een bewuste keuze is om niet alle patiënten met een verhoogde valkans te fixeren. Net omdat dit mensen verzwakt en vallen op lange termijn nog meer in de hand werkt. Wij nemen bewust berekende risico’s wat mogelijks een stijging van het aantal valincidenten impliceert. 

AZ Turnhout beschikt bovendien over een uitgebreid valpreventieprotocol dat toegepast wordt bij alle patiënten met verhoogd valrisico. Op deze manier trachten we zoveel mogelijk valincidenten te voorkomen én de gevolgen te beperken. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet vermijden dat er soms patiënten ten val komen. Van de valincidenten die in  2017 in AZ Turnhout geregistreerd werden, leidde 1,4% tot een breuk. Bij 98,6% van de valincidenten was er geen tot matige schade.

Bijkomende veiligheidsmaatregelen om de patiënt te beschermen

Soms is het nodig om toch bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen wanneer de patiënt gedrag stelt dat risico’s inhoudt voor zichzelf of anderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn veelvuldig vallen met verhoogde kans op ernstige letsels (bv. na een heupoperatie), sondes of infuusleidingen uittrekken en agressief gedrag vertonen.

  • Vooraleer we iemands vrijheid beperken, identificeren we eerst de mogelijke redenen van de onrust. 
  • Daarna gaan we creatief op zoek naar mogelijke oplossingen: het infuus verwijderen van zodra mogelijk, activiteiten aanbieden die zorgen voor afleiding, antislipsokken aantrekken,  …  
  • Daarnaast beschikken we ook nog over hulpmiddelen. Zij alarmeren de verpleegkundigen bij bepaalde activiteiten van de patiënt. Bijvoorbeeld wanneer hij zijn bed, kamer of afdeling verlaat. Ze zijn in sommige situaties een goed alternatief voor fysieke fixatie. 
  • Enkel wanneer deze alternatieven niet (meer) voldoen en na zeer zorgvuldige afweging en bespreking met het team van zorgverstrekkers en de familie, schakelen we over op vrijheidsbeperkende maatregelen. Hiertoe behoren eveneens dwangmedicatie en afzondering of isolatie op de spoedgevallendienst en de psychiatrische verblijfsafdeling (PAAZ).

Als isolatie niet anders kan

De maatregel “afzondering” of “isolatie” houdt in dat de patiënt in een daartoe ingerichte kamer wordt ondergebracht die langs binnen niet geopend kan worden, met als doel te voorkomen dat hij zichzelf of anderen lichamelijk letsel zou toebrengen of wanneer de patiënt erg opgewonden is.

Een combinatie met fysieke fixatie kan, maar wordt zo mogelijk vermeden.

Bij voorkeur wordt de patiënt in de mogelijkheid gelaten op te staan en zich in de kamer te bewegen.
Medicamenteuze ondersteuning is eveneens mogelijk.

Dwangmedicatie

Met dwangmedicatie bedoelen we het toedienen van medicatie (vb. kalmeermiddelen)  zonder expliciete toestemming van de patiënt, om de situatie voor de patiënt en zijn omgeving haalbaar te maken.

Deze maatregel wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties genomen. Mocht u hierover vragen hebben aarzel niet om ze te stellen aan de behandelende arts.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.