Menu Sluit menu

Voorschot

Patiënten die een bewijs kunnen voorleggen dat ze verzekerd zijn, hoeven voor gewone behandelingen en opnames nooit een voorschot te betalen op hun ziekenhuisfactuur. In uitzonderlijke gevallen vraagt AZ Turnhout wel een voorschot.

  • Voor zuiver esthetische ingrepen of behandelingen 
  • Patiënten die niet zijn aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds en niet verzekerd zijn

Patiënten die niet zijn aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds kunnen echter wel op verschillende wijzen verzekerd zijn. Zij moeten geen voorschot betalen, indien ze hun verzekering als volgt kunnen aantonen:

  • voorleggen van een origineel en geldig formulier E-112 (geplande behandeling in het buitenland) 
  • bezorgen van een geldige garantieverklaring van een buitenlandse zorgverzekeraar 
  • beschikken over een Europese verzekeringskaart (in geval van een niet-geplande behandeling) 
  • beschikken over een originele en geldige zorgverleningspas van het OCMW van Turnhout of een schriftelijke garantie van een ander OCMW 
  • bewijs van erkenning door een verzekering van een arbeidsongeval

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.