Menu Sluit menu

Wat is pijn?

Pijn is een noodzakelijk alarmsignaal

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel waarbij meerdere factoren een rol spelen. Pijn is op de eerste plaats een noodzakelijk waarschuwingssignaal dat ons erop attent maakt dat er ergens in het lichaam een beschadiging is. Het maakt ons duidelijk dat we iets moeten ondernemen om ons te beschermen en te behoeden voor risico's. Deze pijn noemen we acute pijn en is een symptoom dat er ergens in ons lichaam iets fout loopt. 

Acute pijn ontstaat wanneer zenuwuiteinden geprikkeld worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je je hand verbrandt. Het lichaam reageert hier onmiddellijk op door een signaal te geven aan de hersenen via het centrale zenuwstelsel. U ervaart dit als een gevoel van pijn. In welke mate u dit ervaart is heel persoonlijk en hangt van een aantal factoren af.

Wanneer spreken we van chronische pijn?

Als de pijn langer duurt dan wat je normaal verwacht bij een bepaalde verwonding, is er sprake van chronische pijn. Chronische pijn heeft geen signaalfunctie meer, maar belemmert ons in ons bestaan. Het symptoom 'pijn' is hier een op zichzelf bestaand syndroom geworden. Het is dan ook vaak niet duidelijk waarom zenuwen pijnprikkels afvuren en waarom een patiënt pijn ervaart, terwijl er geen oorzaak voor kan worden gevonden. 

Over het algemeen spreekt men van chronische pijn als deze langer dan 3 à 6 maanden aanwezig is. De kans dat deze pijn spontaan verdwijnt wordt kleiner, deels door veranderingen van de zenuwen en hersenen.

Pijn beïnvloedt de levenskwaliteit

Pijn kan een grote invloed hebben op uw dagelijks doen en laten. Voor gezonde mensen is pijn een alarmsignaal. Pijn waarschuwt ons als er in ons lichaam iets fout loopt of als we ons bezeren. 

We spreken van chronische pijn als die langer dan 3 tot 6 maanden aanhoudt. Chronische pijn is een altijd aanwezig, storend en zinloos gegeven geworden. Erger nog, het kan ook de genezing na een operatie in de weg staan. Chronische pijn treft naar schatting 20% van de Europese bevolking en heeft een belangrijke weerslag op de levenskwaliteit. Niet alleen door de directe oorzaak van die pijn, maar ook door andere factoren:

  • Angst om te bewegen (om de pijn niet te verergeren), wat leidt tot een vermindering van de conditie. 
  • Aanhoudende pijn kan leiden tot werkverlies, financiële problemen, relationele problemen, maatschappelijk isolement,…
     

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.