Menu Sluit menu

Aanpak en structuur

Het pijncentrum heeft in AZ Turnhout een drievoudige rol. Deze opdeling weerspiegelt zich ook in de accommodatie van het pijncentrum waar vooraan het consultatiegedeelte gevestigd is met ruimtes voor gesprekken of groepssessies van het MDCCP en achteraan het interventioneel gedeelte.

Het multidisciplinair pijncentrum AZ Turnhout bestaat uit een team dat is samengesteld uit 5 pijnartsen, 1 verpleegkundig coördinator, 2 secretaressen, 2 pijnpsychologen, een kinesitherapeut, een sociaal werker, een ergotherapeut, 9 verpleegkundigen en 2 pijnverpleegkundigen.

Coördinatie en secretariaat

  Verpleegkundig coördinator

  Greet Hendrickx

  Greet Hendrickx
  Secretaresse

  Liesbeth Peeters

  Christinne Mertens

MDCCP

In het multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn of kortweg het MDCCP worden patiënten met chronische pijn of met een risico op chronische pijn opgevolgd.

Op basis van een uitgebreide intakesessie in ons centrum krijgt de patiënt een behandelingsplan op maat. De behandeling gebeurt multidisciplinair wat betekent dat zowel artsen, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen en sociaal werkers samenwerken om de patiënt de beste pijnbehandeling te geven. De klemtoon ligt op de biologische, fysische en psychische ondersteuning van de patiënt (biopsychosociale aanpak).

Daarnaast trachten we als multidisciplinair centrum een kennisnetwerk op te bouwen met de omliggende ziekenhuizen en zo tijdens een aantal overlegmomenten inzichten te delen.

Het team

Dokter Van de Perck is de verantwoordelijke arts voor het MDCCP.
Binnen het MDCCP werken deskundigen van verschillende disciplines nauw samen met een pijnarts (algoloog) om patiëntenzorg op maat te kunnen bieden:

 • Kinesitherapeut: Danny Schoofs
 • Ergotherapeut: Ines Voeten
 • Pijnpsychologen: Karlijn Hoppenbrouwers en Nathalie Cuypers
 • Sociaal werker: Leen Somers
 • Pijnverpleegkundige: Ann Mertens

De interventionele pijnkliniek

In de interventionele pijnkliniek helpen we patiënten met subacute (3 weken tot 3 à 6 maanden)  en chronische pijn  (vanaf 3 à 6 maanden) verder door medicatie en behandelingen.  Deze behandelingen verlopen steeds via een korte dagopname en gaan vaak gepaard met infiltraties (inspuiting).

Het team

Dokter Bryon is de verantwoordelijke arts voor de interventionele pijnkliniek. Hij werkt nauw samen met de verpleegkundigen: Sabine Evrard, Ingrid Swennen, Ann Wens, Evi Van Lommel, Hilde Mariën, Riet Wouters, Els Peeters, Markèta Van Druten en Cindy Leemans.

De algologische functie

Het multidisciplinair algologisch team (MAT) van AZ Turnhout streeft naar een ziekenhuisbreed pijnbeleid, ondersteund door verpleegkundigen en artsen. Een efficiënt pijnbeleid verhoogt het comfort van de patiënt, bevordert het herstel, voorkomt complicaties en verkort mogelijks de ziekenhuisopname. Om dit doel te bereiken, worden frequent vormingen georganiseerd over pijnmeting en pijnbeleid en worden gehospitaliseerde patiënten met hoge pijnscores dagelijks bezocht.

Het team

Dokter Claeysoone is de verantwoordelijke arts voor het MAT.
Voor het MAT kunnen wij voor de gehospitaliseerde patiënten rekenen op een professionele pijnverpleegkundige die nauw samenwerkt met een pijnarts (algoloog) en die eveneens bijgestaan kan worden door een pijnpsycholoog.

 • Pijnverpleegkundige: Sofie Van Ginneken
 • Pijnpsychologen: Nathalie Cuypers en Karlijn Hoppenbrouwers

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.