Menu Sluit menu

Wij bieden in onze dienst algemene en abdominale heelkunde een brede waaier aan zorg. Die zorg kan onderverdeeld worden in enkele deelgebieden.

Kleine ingrepen op afspraak

Een aantal kleinere heelkundige ingrepen kunnen onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd op de polikliniek. Patiënten hoeven hiervoor niet gehospitaliseerd te worden en kunnen onmiddellijk of kort na de ingreep opnieuw naar huis. Voor sommige ingrepen is het aan te raden dat patiënten niet op eigen kracht huiswaarts keren.

 • verwijdering van huidletsels
 • verwijdering van onderhuidse letsels
 • behandeling van ontstekingsprocessen van huid of onderhuid
 • behandeling van ingegroeide nagels

Spoedgevallen

Onze dienst is verantwoordelijk voor het verzekeren van een permanente wachtdienst voor spoedeisende hulp op gebied van algemene en abdominale heelkundige problemen. Volgens een beurtrol staan onze chirurgen in voor de opvang en behandeling van deze spoedgevallen die zich aandienen op campus Sint-Jozef (kinderen onder de 15 jaar) en campus Sint-Elisabeth (alle andere).

Abdominale heelkunde

Abdominale heelkunde omvat alle ingrepen aan de spijsverteringsorganen en de buikwand:

 • Slokdarm en maag:
  • herstel van maagbreuk
  • anti-reflux procedure
  • gedeeltelijk of totaal verwijderen van de maag
 • Bariatrische heelkunde: alle ingrepen die een duurzaam gewichtsverlies beogen (gastric bypass, sleeve gastrectomy)
 • Lever-, pancreas- en galblaaschirurgie
 • Dunne darm chirurgie
 • Dikke darm chirurgie
 • Bekkenbodemchirurgie: ingrepen met als doel de functie van de bekkenbodem te verbeteren
 • Proctologie: geheel van heelkundige ingrepen aan de aars
 • Buikwandchirurgie:
  • liesbreuk
  • navelbreuk
  • littekenbreuk

Algemene heelkunde

 • Veneuze acces chirurgie (inplanting subcutane veneuze poortkatheter)
 • Tracheotomie (aanbrengen van een buisje in de luchtpijp via een snede in de hals)
 • Chirurgie van huid en weke delen:
  • doorligwonden
  • chronische wonden
  • grotere huidtumoren
  • weke delen tumoren

Endocriene chirurgie

Heelkundige ingrepen aan endocriene organen:

 • Schildklier
 • Bijschildklieren

Borstkliniek

Voor alle ingrepen die betrekking hebben op borstkanker verwijzen we u naar de pagina's van de borstkliniek.

Reconstructieve en plastische heelkunde

In dit aanbod van heelkunde maken we een onderscheid tussen reconstructieve en esthetische ingrepen. Dit is van groot belang omdat de  wetgever verschil maakt inzake tegemoetkoming en BTW-plicht.

Reconstructieve ingrepen hebben tot doel een objectiveerbaar hinderlijk aspect van het lichaam te wijzigen. Zij komen in aanmerking voor officiële financiële tegemoetkoming en er is geen BTW-plicht op de facturatie.

 • Functionele correcties zoals borstverkleining, abdominoplastie en correctie van oogleden
 • Reconstructieve ingrepen ter behandeling van decubituswonden of huiddefecten
 • Figuurcorrecties na belangrijk gewichtsverlies (buik, borsten, armen, dijen)

Esthetische ingrepen beogen enkel de wijziging van lichamelijke kenmerken voor verbetering van de esthetiek. Zij komen niet in aanmerking voor officiële financiële tegemoetkoming en er is BTW-plicht op de facturatie.

 • Oogleden
 • Borstvergroting, borstlift, borstverkleining
 • Buikwandcorrectie

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.