Menu Sluit menu

Jaarverslagen

AZ Turnhout is een vooruitstrevend regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-Huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis van het woord. Gespecialiseerde zorg bieden dichtbij huis was net als de voorbije jaren onze missie in 2018. Mensgericht en met aandacht voor de beleving van de patiënt en zijn of haar naasten. Hieronder vindt u onze belangrijkste realisaties en opvallende gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

AZ Turnhout in cijfers (2018)

Belangrijke realisaties (2018)

Patiënten kunnen dossier voortaan elektronisch inkijken

Sinds augustus 2018 hebben onze patiënten via het online portaal MyNexuzHealth  altijd en overal toegang tot hun medisch dossier. Zo kunnen ze onder andere verslagen, beelden en afspraken vlot inkijken. Ons nieuwe team digitale dienstverlening helpt patiënten bij hun registratie op het platform.  Vandaag maken al meer dan 2.000 patiënten van AZ Turnhout gebruik van hun online patiëntendossier.

Grote stappen in digitalisering van patiëntgegevens

In 2018 werden er grote stappen gezet in de digitalisering van gegevens in het elektronisch patiëntendossier. We werken hiervoor met het systeem KWS. Alle afspraken worden voortaan in KWS ingeboekt. Artsen registreren ook hun verslagen in het systeem. Er zijn al enkele eenheden gestart met het digitaal voorschrijven van medicatie en de eerste verpleegeenheid startte met het digitaal plannen en registreren van verpleegkundige handelingen. Patiëntbewegingen tijdens een opname noteren we sinds 2017 in KWS. De volgende jaren begeleiden onze projectteams de overige afdelingen naar een verdere digitalisering van hun patiëntgegevens.

Programma autologe stamceltransplantatie behaalt JACIE label

De dienst oncologie van AZ Turnhout behaalde het JACIE label: de belangrijkste kwaliteitserkenning voor een stamceltransplantatie-programma. JACIE is een instelling die het proces van stamceltransplantatie wereldwijd beoordeelt en accrediteert. Het doel van JACIE is het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg en laboratoriumprocessen voor het oogsten, verwerken en transplanteren van stamcellen. 

Nieuwe website afgestemd op noden van surfers

Op deze nieuwe website kunnen onze patiënten, bezoekers en zorgverleners vlot de info vinden die ze nodig hebben. Bij de opbouw werd steeds rekening gehouden met de behoeften van deze doelgroepen en het surfgedrag van bezoekers op de vorige website. We hebben ook sterk ingezet op hedendaagse techniciteit en functionaliteiten. Bovendien sluit de sfeer die de site uitstraalt dichter aan bij onze missie 'Gast-in-ons-Huis'.

AZ Turnhout viert 10 jarig bestaan

In 2019 bestaat AZ Turnhout 10 jaar en dat willen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Het hele jaar worden er feestelijke activiteiten georganiseerd, ook voor patiënten en inwoners uit de regio. In maart verwelkomden we maar liefst 10.000 bezoekers op onze campussen tijdens Dag van de Zorg. Ook onze maandelijkse nocturnes, waar we dieper ingaan op medische thema's, zijn steeds een succes. In september volgt nog een verjaardagsfeest voor onze medewerkers en artsen.

Renovatie medische beeldvorming campus Sint-Elisabeth

Sinds mei 2018 toveren een mooie reeks cartoons van ‘De Kat’ een glimlach op de gezichten van patiënten die wachten op een onderzoek op de dienst radiologie van campus Sint-Elisabeth. De splinternieuwe gangen en ruimtes van de dienst radiologie van AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth zijn nog maar net droog van hun laatste laag verf, of ze werden opgevrolijkt door mooie afdrukken van cartoons van ‘De Kat’.

Medisch diensthoofd dr. Hans Cuykx vertelt hoe dit initiatief tot stand kwam: “De cartoonist Philippe Geluck is in Vlaanderen niet zo gekend, maar in Wallonië des te meer. Hij was de eerste striptekenaar die zijn tekeningen uitbracht op doek en daarmee op de befaamde exposities opviel. Ik heb ooit van hem zo’n doek gekocht. Al geruime tijd speelde ik met het idee om onze ruimtes aan te kleden met stripverhalen of cartoons. Zeker in een stripstad als Turnhout leek ons dat wel gepast.

We willen mensen doen glimlachen ook al ondervinden ze stress voor het komende onderzoek, we willen de gedachten van onze ‘gasten-in-huis’ verzetten.

Toen mijn collega Patrick Dewachter mij enkele koffiebekers cadeau deed van ‘Le Chat’,  heb ik contact opgenomen met Geluck en die zag het project ook direct als een win-win. We kregen volledig carte blanche en mochten zelf 22 cartoons op aluminium kiezen uit zijn repertoire voor de aankleding van onze gerenoveerde gangen op campus Sint- Elisabeth waar we bijzonder trots op zijn!”

Opening nieuwe wasstraat op campus Sint-Jozef

In januari opende er een nieuwe wasstraat op campus Sint-Jozef voor het reinigen en drogen van flexibele endoscopen. Artsen van de diensten gastro-enterologie, pneumologie, urologie, NKO en pediatrie gebruiken deze scopen om in het lichaam van een patiënt te kunnen kijken.

Omdat dezelfde endoscopen gebruikt worden bij verschillende patiënten, is het natuurlijk belangrijk dat deze goed gereinigd en gedesinfecteerd worden. De lat hiervoor ligt steeds hoger, daarom investeerde het ziekenhuis in een nieuwe wasstraat. In september 2017 opende een gelijkaardige wasstraat op campus Sint-Elisabeth.

De medewerkers van de dienst centrale sterilisatie zullen de wasstraat bemannen.

Artsen werken samen in multidisciplinaire hielspoorkliniek

Hielspoor of fasciitis plantaris is een aandoening die pijn veroorzaakt ter hoogte van de onderzijde van de hiel. Het is een veel voorkomende aandoening die verantwoordelijk voor 10-15% van alle voetklachten waarvoor professionele medische hulp wordt gezocht.

De oorzaak van een fasciitis plantaris is een overbelasting van het peesblad (fascia plantaris) onder de voet, waardoor pijnklachten ontstaan bij de aanhechting ervan op het hielbeen. Soms is hierbij een verkalkt aangroeisel aanwezig op het hielbeen, in de volksmond ook wel hielspoor genoemd.

Om patiënten met hielspoor sneller en efficiënter te helpen, hebben de dienst Fysische geneeskunde & revalidatie en het Orthopedisch Centrum Turnhout van AZ Turnhout de handen in elkaar geslagen via de multidisciplinaire Hielspoorkliniek.

Vanaf 1 maart 2018 kunnen patiënten met het vermoeden van een hielspoor een afspraak krijgen in de Hielspoorkliniek. Dit gebeurt enkel op doorverwijzing van de huisarts of een specialist. Het intakegesprek en het opstellen van een behandelplan verlopen initieel via de dienst Fysische geneeskunde & revalidatie. Op regelmatige basis vindt er een multidisciplinair overleg plaats. 

Nierpasje tonen voor veilig medicatiegebruik

Artsen en apothekers uit de Kempen lanceerden een nieuw initiatief voor patiënten met chronisch nierfalen. Zij krijgen voortaan een nierpasje dat ze bij elk bezoek aan een dokter of apotheek kunnen tonen. Bij chronisch nierfalen zijn de nieren niet meer voldoende in staat om de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. De nier heeft ook een belangrijke functie in de uitscheiding van diverse medicijnen.

“Meestal hebben nierpatiënten een lagere dosis van een medicijn nodig.De maximale dosis voor paracetamol (Dafalgan) is bijvoorbeeld lager, diabetesmedicatie moet worden aangepast en antibiotica  moeten vaak in dosis worden verminderd. Sommige medicijnen en antibiotica mogen zelfs niet genomen worden door mensen met chronisch nierfalen, omdat ze teveel bijwerkingen geven of niet meer werken. Ontstekingsremmers zoals Ibuprofen zijn een gekend voorbeeld." vertelt nierspecialist Miranda Zeegers van AZ Turnhout

Daarom is het belangrijk dat patiënten bij een bezoek aan een arts of apotheek duidelijk aangeven dat ze last hebben van chronisch nierfalen. Voortaan kan dat heel eenvoudig door het nierpasje te tonen. Daar staat op in welke stadium van nierfalen de patiënt zich bevindt. Zo kunnen artsen of apothekers daar rekening mee houden wanneer ze medicatie voorschrijven of meegeven. “Je huisarts en nierspecialist zijn uiteraard op de hoogte van je aandoening en zullen er rekening mee houden. Het pasje is vooral belangrijk wanneer je eens een andere arts moet bezoeken, zoals een huisarts van wacht, tandarts, of specialist in het ziekenhuis”, vult Miranda Zeegers aan.

Dat het nierpasje nodig is, tonen de cijfers duidelijk aan. Gemiddeld heeft 1 op 25 personen een gevorderde vorm van nierfalen. Zij kunnen allemaal een nierpasje bekomen via hun huisarts of nierspecialist. De nierpas is een initiatief van de Huisartsenvereniging Regio Turnhout en regio Zuiderkempen, de Kempische Farmaceutische Kring en het Ziekenhuisnetwerk Kempen.

Uitreiking eerste Gast in ons Huis trofee

AZ Turnhout wil een 'Gast-Huis' zijn in de letterlijke betekenis van het woord: we willen patiënten en hun naasten ontvangen zoals we thuis gasten ontvangen: met respect voor ieders verwachtingen en eigenheid, terwijl wij ook van onze patiënten mogen verwachten dat zij zich respectvol gedragen. Aandacht voor deze menselijke kant geeft onze patiënten een goed gevoel en creëert een omgeving waarin we graag en geëngageerd komen werken. 

Omdat we de medewerkers die bijdragen aan ons 'Gast-Huis' graag in de bloemetjes zetten, reiken we om de zes maanden een trofee uit aan de meest gastvriendelijke dienst. Vorig jaar won het verpleegteam van SP neuro de eerste trofee met hun project 'meeloopdag voor familie/mantelzorgen van een revalidant'. Dit wil zeggen dat de familie of mantelzorger een hele dag op dienst mag komen meewerken, kijken met hun familielid/revalidant. Zo krijgt de familie inzicht in bepaalde vaardigheden van hun familielid, die revalideert op onze afdeling SP neuro. Tijdens een meeloopdag volgt de familie dus een dag therapie. Een neurologische aandoening overkomt niet enkel de revaldant maar ook zijn of haar familie en omgeving. Het doel van een meeloopdag is om de familie of mantelzorger te betrekken bij de revalidatie.

SP neuro kreeg naast de trofee een tegoedbon voor een lekkere verrassing voor het hele team.

Oudere jaarverslagen

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.