Menu Sluit menu

Gast-in-ons-Huis

AZ Turnhout wil een 'Gast-Huis' zijn in de letterlijke betekenis van het woord: we willen patiënten en hun naasten ontvangen zoals we thuis gasten ontvangen: met respect voor ieders verwachtingen en eigenheid, terwijl wij ook van onze patiënten mogen verwachten dat zij zich respectvol gedragen. Aandacht voor deze menselijke kant geeft onze patiënten een goed gevoel en creëert een omgeving waarin we graag en geëngageerd komen werken. Onze BIOS-kernwaarden helpen ons om een 'Gast-Huis' te worden.

Onze opdrachtverklaring

AZ Turnhout heeft de maatschappelijke opdracht om een  uitstekend algemeen en regionaal ziekenhuis voor de Kempen te realiseren.

Kwaliteit en gespecialiseerde zorgverlening dichtbij huis

Wij gebruiken de schaalvergroting om een volledig zorgaanbod dichtbij de patiënt te brengen. Wij volgen de ontwikkeling van de wetenschap op de voet en bieden op een verantwoorde wijze nieuwe technologieën en bijkomende specialismen aan. AZ Turnhout garandeert toegankelijke en betaalbare kwaliteitszorg voor iedereen.

Zorgzame betrokkenheid

In alles wat we doen, zijn wij bekommerd om het welzijn van de patiënt. Wij respecteren de persoon en zijn overtuiging. Wij zorgen voor correcte informatie en communicatie en betrekken de patiënt en zijn familie actief bij het zorgproces. Samen zoeken wij naar de meest gepaste behandeling, waarbij we rekening houden met persoonlijke verwachtingen en voorkeuren.

Samenwerking in zorg

Wij zetten ons actief in voor een geïntegreerde patiëntenzorg, waarbij onze eigen zorgverlening naadloos aansluit bij die van huisartsen, thuiszorg en andere zorgvoorzieningen. Voor zeer specifieke behandelingen en onderzoeken, werken we samen met uitmuntende referentiecentra en zorgen voor de nodige begeleiding.

Professioneel engagement

Iedereen in het ziekenhuis zal zijn verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen bij het verlenen van efficiënte en kwaliteitsvolle zorg. Daarom besteden we grote aandacht aan professionaliteit, respectvolle samenwerking en vriendelijkheid.  Wij ijveren in ons ziekenhuis voor een stimulerende werkomgeving zodat we steeds op enthousiaste en competente medewerkers kunnen rekenen om onze opdracht blijvend waar te maken.

Onze BIOS-waarden

Uit de opdrachtverklaring werden 4 kernwaarden voor AZ Turnhout gedistilleerd:

Betrokken - Inlevend - Ondernemend - Samenwerkend. Kortweg BIOS.

Ze geven richting aan ons handelen. BIOS vertaalt zich in mensgerichte zorg en moet het DNA worden van onze organisatie.

Aandacht voor deze menselijke kant geeft onze patiënten een goed gevoel en creëert een omgeving waarin we graag en geëngageerd komen werken.

Betrokken

Betrokken zijn is bij de zaak zijn. Want AZ Turnhout is mijn ziekenhuis en daar ben ik trots op. Ik denk mee en zoek samen met de vraagsteller naar oplossingen. Ik hou rekening met mens én middelen, met genezing én budget op een positieve manier.

 

Inlevend

Met een vriendelijke blik, met mijn oren wijd open, met een lach op mijn gelaat,… maak ik tijd voor elke patiënt, elke bezoeker, elke collega. Hun goed voelen is mijn zorg.  Ik luister actief en straal rust en kalmte uit. Want een mens is niet alleen een spoedgeval, een ziekte,… Ik ben er voor de patiënt, maar ook voor zijn familie en vrienden.

Ondernemend

Ik neem graag de touwtjes in handen. Elke dag heb ik zin om erin te vliegen. Ik wacht niet alleen maar op een opdracht. Ik neem ook zelf initiatief. Ik doe wat nodig is, als een ‘goede huisvader’.  Ik neem mijn verantwoordelijkheid en werk samen op een creatieve en motiverende manier. Zo wordt AZ Turnhout een efficiënt en innovatief ziekenhuis.

Samenwerkend

24 uren zorg verstrekken kan ik niet alleen. Collegiaal staan we sterk. We luisteren naar elkaar en respecteren onze afspraken. En als het er echt op aan komt, is een doorgedreven multidisciplinaire aanpak de beste garantie voor het welzijn van de patiënten. Onze teamspirit draait rond hetzelfde doel: goede zorg in een patiëntgericht ziekenhuis.

Word jij onze nieuwe collega?

In AZ Turnhout engageren ruim 2.000 personeelsleden en 200 artsen zich elke dag om samen de beste zorg aan onze patiënten te bieden en hen gastvrij te ontvangen. 

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.