Menu Sluit menu

Intensieve zorgen

Op de afdeling intensieve zorgen (soms ook afgekort tot IZA) verblijven patiënten die meer of intensievere verzorging nodig hebben. De leeftijd van onze patiënten varieert, gaande van kleine kinderen tot hoogbejaarde personen. Het zijn vaak ernstig zieke mensen bij wie de functie van één of meerdere organen faalt. Om bijkomende problemen te vermijden, moeten ze van zeer nabij opgevolgd en behandeld worden.

Op onze afdeling staat een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten garant voor een kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg. Wij gebruiken hoogtechnologische apparatuur voor de ondersteuning van de ademhaling, de hartfunctie, de nierfunctie en de drukmeting in de hersenen.

Route

Campus Sint-Elisabeth: A56

Bezoekuren

11.30 - 12.00 uur

19.00 - 20.00 uur

Rust is belangrijk voor het herstel van onze patiënten. Daarom houden wij de bezoekuren beperkt. Indien u door omstandigheden niet tijdens de bezoekuren kan komen, willen wij graag met u een alternatieve oplossing zoeken. Gelieve de verpleegkundige hiervoor tijdig te verwittigen.

Ook kinderen zijn na overleg met onze dienst steeds welkom om op bezoek te komen. Meer info hierover onder de rubriek 'kindvriendelijkheid IZA'.

Contact

U mag dag en nacht contact opnemen met onze dienst op het rechtstreeks telefoonnummer 014 40 63 06

Eén contactpersoon als aanspreekpunt voor onze dienst

We stellen het op prijs om binnen uw familie of vriendenkring één contactpersoon aan te duiden. Zijn of haar nummer wordt door de verpleegkundige in het dossier van de patiënt genoteerd. Deze contactpersoon geeft de nodige informatie door aan andere familieleden.

Tegelijk fungeert de contactpersoon ook als aanspreekpunt voor de verpleegkundigen en/ of artsen bijvoorbeeld over de transfer naar een ander ziekenhuis of over bijkomende ingrepen. 

Het werken met één contactpersoon vinden we belangrijk om misverstanden te voorkomen bij het doorgeven van informatie en om de privacy van de patiënt maximaal te kunnen garanderen.

Tijdens ieder bezoekmoment zal de verantwoordelijke verpleegkundige de familie te woord staan. Als u een gesprek wenst met de intensivist of anesthesist, kunt u dit best vooraf laten weten. De verpleegkundige zal voor u een afspraak maken. Deze gesprekken worden meestal ‘s middags ingepland omwille van organisatorische redenen.

Onze artsen

De behandelende artsen op de dienst intensieve zorgen  zijn anesthesisten-intensivisten. Zij zijn  24 uur op 24 uur beschikbaar en worden bijgestaan door hun collega’s anesthesisten. Op IZA is de intensivist of anesthesist de hoofdbehandelaar die alle medische zorg voor patiënten coördineert. Zij nemen de eindbeslissing over opname in en ontslag van de afdeling.

De intensivisten – anesthesisten hebben dagelijks overleg met de medebehandelaars zoals cardiologen, chirurgen, internisten, longartsen, neurologen en stellen in samenspraak met deze specialisten een therapie voor. Zij zorgen voor een continue opvolging van de patiënt. 

Verpleegkundig team

Alle verpleegkundigen op IZA hebben een extra opleiding genoten om de bijzondere beroepstitel tot 'gespecialiseerd verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg' te bekomen.

Een verpleegkundige is verantwoordelijk voor twee of drie patiënten. De verpleegkundigen zijn uitgebreid op de hoogte van de gezondheidstoestand en de behandelingen of onderzoeken die zullen volgen. Hij of zij staat het dichtst bij u of uw familielid en is uw eerste aanspreekpunt voor veel van uw vragen. Aarzel daarom niet om uw vragen aan hen te stellen.

    Hoofdverpleegkundige

    Stephan Dergent

    Stephan Dergent

Paramedisch team

Dienst fysische geneeskunde

Tweemaal per dag komt een kinesitherapeut langs ter preventie van respiratoire (long) en motorische (beweging) problemen. Indien u vragen hebt over de revalidatie van uw familielid, kan u de dienst fysische geneeskunde steeds contacteren op het nummer 014 40 63 44.

Meer info over de dienst fysische geneeskunde en revalidatie van AZ Turnhout.

Sociale dienst

Een ziekenhuisopname op de dienst intensieve zorgen is erg ingrijpend. Tijdens de opname is het mogelijk dat u geconfronteerd wordt met allerlei problemen: psychosociale, financiële, administratieve problemen of informatieve verstrekking. Met vragen of bezorgdheden kan u terecht bij Dennis Van Der Auwera op het nummer 014 40 68 36

Meer info over de sociale dienst van AZ Turnhout

Diëtisten

De diëtiste bespreekt samen met de artsen het voedingsbeleid van de patiënten op intensieve zorgen. Zij kunnen de patiënt en zijn naasten begeleiden binnen de nieuwe voedingsgewoonten indien dit nodig is.

Meer info over de diëtisten van AZ Turnhout.

Logopedisten

Indien nodig kan onze dienst beroep doen op de logopedisten. Logopedisten houden zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak-, slik- en taaltherapie.

Praktische info

Aanmelden bezoekers

Bezoekers mogen zich aanmelden in de wachtzaal. Op het afgesproken tijdstip zal de verpleegkundige u komen halen. Voor alle patiënten op onze dienst is rust belangrijk voor het herstel. Gelieve het bezoek rustig te laten verlopen.
Wij vragen om bij het binnen gaan en het verlaten van de kamer uw handen te ontsmetten.
Om hygiënische redenen mogen op de afdeling intensieve zorgen geen bloemen of planten meegebracht worden.

Persoonlijke bezittingen

Persoonlijke bezittingen van de patiënt worden best thuis gelaten met uitzondering van een scheerapparaat, tandprothese, een toiletzak (kam of borstel, zeep, een tandenborstel en tandpasta, deodorant of parfum), bril en hoorapparaat. Wasgerief en operatiehemd wordt voorzien vanuit de dienst. Waardevolle voorwerpen laat u bij voorkeur thuis.

Onderzoeken

Bepaalde onderzoeken vereisen dat onze patiënten op transport dienen te gaan in het ziekenhuis. We trachten deze onderzoeken zoveel mogelijk te plannen buiten de bezoekuren. Indien dit niet mogelijk is , kunt u steeds in overleg met de behandelende verpleegkundige een aanpassing van de bezoekuren afspreken.

Isolatie

Soms is het noodzakelijk dat de patiënt geïsoleerd behandeld en verpleegd wordt. Dit kan het geval zijn als is vastgesteld dat hij of zij een potentieel gevaarlijk micro-organisme (bacterie) bij zich draagt. Verspreiding van een micro-organisme kan plaatsvinden via aanraking of via de lucht bijvoorbeeld door hoesten of door niezen. Door isolatiemaatregelen proberen we verspreiding te voorkomen. 
Het kan ook zijn dat patiënten gedurende hun verblijf op de intensieve zorgen afdeling geïsoleerd worden omwille van een verminderde weerstand voor micro-organismen (bacterie).  Dit betekent dat u de kamer enkel mag betreden onder strikte voorzorgsmaatregelen. De verpleegkundigen geven u graag alle uitleg daaromtrent. 

Bereikbaarheid

Deze dienst is gevestigd op campus Sint-Elisabeth.

Campus Sint-Elisabeth

  • Met de fiets: Campus Sint-Elisabeth is, dankzij haar ligging dicht bij het centrum van de stad Turnhout, perfect bereikbaar met de fiets. Er is een fietsenstalling voorzien vlak aan de hoofdingang van de campus. 
  • Met het openbaar vervoer: Buslijnen 1 (Turnhout - Vosselaar - Beerse halte Stadspark), 2 (Turnhout Markt - Station - Parkwijk) en 435 (Turnhout - Vosselaar - Hoogstraten) bedienen de halte in de Rubensstraat, waar campus Sint-Elisabeth gelegen is. We verwijzen voor de dienstregeling op deze trajecten naar de website van De Lijn. 
  • Met de wagen: Bereken uw route hier.

Infobrochures

De informatiefolders van AZ Turnhout worden met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Patiënteninformatie voor kinderen: Ga je mee op verkenning op intensieve zorgen
Laatst bijgewerkt op
Download
Patiënteninformatie: Mogelijke ingrepen en onderzoeken op de afdeling intensieve zorgen.
Laatst bijgewerkt op
Download
Patiënteninformatie: Tracheostomie
Laatst bijgewerkt op
Download
Patiënteninformatie: Welkom op de intensieve zorgen afdeling (IZA)
Laatst bijgewerkt op
Download

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.