Menu Sluit menu

Obesitascentrum Vivé

Een groeiend aantal mensen hebben te kampen met overgewicht. Met behulp van ons team proberen we samen de beste strategie te vinden om een blijvend gewichtsverlies te bekomen. Ook bespreken we samen wat te verwachten van en na een operatie, welke dieetmaatregelen in te bouwen in uw dagelijkse leven en welke strategieën in te bouwen in uw nieuwe levenswijze.

Afspraak maken

campus Sint-Jozef: 014 44 44 35 (of 014 44 44 23)

campus Sint-Elisabeth: 014 40 61 80

Route raadpleging

campus Sint-Jozef: D25

campus Sint-Elisabeth: B60

Afspraken tijdens de coronacrisis

In het belang van de veiligheid en gezondheid van onze patiënten en medewerkers houden we het aantal personen in onze wachtzaal zo beperkt mogelijk. Indien uw gezondheid het toe laat, zien u het liefst alleen op de afspraak. Er is maximum één begeleider toegestaan. Kom niet eerder dan een half uur voor uw afspraak naar het ziekenhuis. Te vroeg komen gaat leiden tot wachttijden en meer contact met andere patiënten. We vragen verder om in het ziekenhuis rekening te houden met enkele richtlijnen om uzelf en anderen te beschermen.

Oorzaken van obesitas

Obesitas of ernstig overgewicht is een complexer probleem dan je op het eerste zicht zou denken. Je krijgt niet alleen met overgewicht te maken wanneer je kiest voor een levensstijl met veel en ongezond eten of door te weinig te bewegen. Vaak ontstaat het door een samenloop van omstandigheden. 

Obesitas is een biologische reactie van het lichaam op onze moderne omgeving. Ernstig overgewicht hebben is een ziekte, geen keuze. Onderstaand filmpje gaat meer in detail in op de oorzaken van obesitas. 

Team

Coördinatrice obesitascentrum

Gastro-enteroloog

Gastro-enteroloog

Gastro-enteroloog

Endocrinoloog

Endocrinoloog

Revalidatiearts

Figuurcorrigerende heelkunde

Figuurcorrigerende heelkunde

 • Coördinatrice Peggy is het eerste aanspreekpunt voor onze patiënten. Zij zal u begeleiden door het ganse traject.
 • De chirurg voert de maagverkleinende operaties uit. In de obesitaskliniek van AZ Turnhout kiezen we voor de gastric bypass of de sleeve gastrectomie.
 • De gastro-enteroloog of maag- darmspecialist staat in voor onderzoeken die voor de ingreep moeten gebeuren, zoals een gastroscopie (maagonderzoek). Ze stellen ook het risicoprofiel op van de ingreep.
 • Ook bij de endocrinologen gaat u langs voor een onderzoek voor de ingreep. Zij kijken de werking van de hormonen na en volgen patiënten met diabetes op. 
 • De revalidatiearts begeleidt u bij het Eat-Fit programma.
 • De plastisch chirurg en de arts heelkunde voeren figuurcorrigerende ingrepen uit. Bij drastische vermagering is dat soms nodig om overschot van huid en onderhuid weg te werken. 
 • Voor de ingreep gaat u al eens op consult bij de diëtist. Zij begeleiden u ook na de ingreep op vlak van dieet en nieuwe voedingsgewoonten.
 • Ook bij de psycholoog staat een gesprek ingepland in het traject voor een ingreep.

Traject voor een ingreep

Bent u kandidaat voor een heelkundige ingreep?

In het obesitascentrum van AZ Turnhout behandelen we patiënten uit de Kempen, de ruimere regio rond Antwerpen, maar ook uit Nederland. De voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd. De ziekteverzekering zorgt voor een terugbetaling van de procedure als:

 • u minstens 18 jaar oud bent 
 • u minstens 1 jaar geprobeerd hebt om op niet chirurgische wijze af te vallen zonder blijvend effect
 • u heeft een BMI (Body Mass Index) groter of gelijk aan 40. Bereken hier uw BMI. 
 • u heeft een BMI groter of gelijk aan 35 in combinatie met: 
  • type 1 of type 2 diabetes
  • slaapapneu (bewezen door middel van een slaapstudie)
  • blijvende hoge bloeddruk ondanks inname van 3 soorten medicatie
  • falen van voorafgaande vermageringsoperatie

Contacteer ook steeds op voorhand uw ziekenfonds en hospitalisatieverzekering.

Wat als u geen kandidaat bent voor terugbetaling?

Voldoet u niet aan de wettelijke voorwaarden van terugbetaling maar zorgt uw overgewicht voor een grote hinder in uw dagelijkse leven of uw gezondheid, dan kan een ingreep in sommige gevallen toch worden uitgevoerd. Dit na meermaals overleg met het team en instemming van de behandelend arts. Besef wel dat de kosten van de opname en ingreep door uzelf gedragen worden.

Een alternatief is ons Eat-Fit programma. Dit is een totaalpakket waarbij u gedurende drie maanden, tweemaal per week, intensief begeleid wordt door een revalidatiearts, kinesitherapeut, diëtiste en psychologe.

Welk traject moet u doorlopen?

Na 2 kennismakingsgesprekken met een chirurg zal - indien u nog steeds instemt met een operatie - er overgegaan worden tot het opstarten van het voortraject. Hierbij maakt u kennis met alle leden van het obesitasteam. We voeren volgende onderzoeken uit:

 • een consult bij de diëtiste en psychologe
 • een maagonderzoek (gastroscopie)
 • een echografie van de buik
 • een advies van een endocrinoloog (om de werking van de hormonen na te kijken).

Wanneer alle onderzoeken positief uitvallen, kunnen we een ingreep inplannen.

Ingrepen

De twee meest uitgevoerde ingrepen in ons centrum zijn de gastric bypass en de sleeve gastrectomie. Dankzij een standaardisatie van de ingreep kunnen we zeer goede resultaten voorleggen inzake zeer laag lekkage-risico en complicatie-percentage. Daarnaast heeft ons centrum een uitgebreide ervaring met heringrepen na een voorafgaande vermageringsoperatie.

Sleeve gastrectomie

De sleeve gastrectomie is puur restrictief of maagverkleinend. De maag wordt herleid tot een buismaag. Hierdoor wordt een versneld verzadigingsgevoel opgewekt.

Gezien een deel van de maag wordt weggenomen is dit per definitie onomkeerbaar.

Dit korte filmpje toont wat er bij een sleeve gastrectomie ingreep gebeurt.

Gastric bypass

De gastric bypass is wereldwijd de meest uitgevoerde ingreep en geldt nog steeds als de gouden standaard. Enerzijds is er een factor restrictie (maagverkleinig) waarbij ongeveer 95% van de maag kortgesloten wordt. Het kleine overblijvende stukje (pouch) zorgt voor een versnelde verzadiging. Anderzijds is er een factor malabsorptie doordat ook de twaalfvingerige darm en een stuk dunne darm mee kortgesloten worden en dus niet in aanraking komen met voeding. Dit zorgt voor minder opname van suikers en vetten. 

Gezien er tijdens de operatie geen orgaan wordt verwijderd is deze ingreep per definitie omkeerbaar.

Dit korte filmpje toont wat er bij een gastric bypass ingreep gebeurt.

Verblijf in het ziekenhuis

Dag van de operatie

Meestal wordt de opname in het ziekenhuis voorzien op de dag van de ingreep. U moet zich nuchter melden aan de opnamedienst en u krijgt een kamer op de heelkundige afdeling. Op uw kamer vragen de verpleegkundigen nog administratieve gegevens of worden die gecontroleerd. Er zijn nog enkele laatste praktische voorbereidingen op de ingreep.

De operatie gebeurt onder volledige verdoving en duurt ongeveer een uur. Bij supermorbide obesitas of ernstige co-morbiditeit kan na de operatie een korte periode van intensieve bewaking nodig zijn. Het verblijf op de dienst intensieve zorgen duurt meestal één dag.

Wanneer u wakker wordt:

 • U heeft een infuus voor vocht en pijnstilling.
 • U heeft een blaassonde zodat u niet uit bed moet om te plassen. De sonde wordt verwijderd na 24 uur.
 • U heeft een wonddrain in de buik om wondvocht af te voeren. De drain wordt verwijderd na 24 tot 48 uur.
 • U kunt kleine slokjes water beginnen drinken.
 • De kinesitherapeut komt langs voor ademhalingsoefeningen

Dag 1

U mag uit bed en kunt rechtop zitten.

Bij een heringreep wordt er een röntgenfoto genomen na drinken van contraststof. Zo kan de gemaakte verbinding tussen het maagreservoir en de dunne darm worden gecontroleerd. Als alles normaal is, kunt u starten met vloeibare voeding.

De diëtiste komt langs om uw dieet te bespreken.

Dag 2 en volgende

We streven naar verdere mobilisatie en langzame uitbreiding van het dieet, volgens de richtlijnen van de diëtiste.

Ontslag uit het ziekenhuis

Ontslag uit het ziekenhuis is mogelijk als u zich met de dagelijkse bezigheden kunt redden, voeding langs de mond kunt verdragen en u zich comfortabel voelt qua pijn.

In de meeste gevallen kunt u op dag 2 of 3 het ziekenhuis verlaten.

Terug thuis

 • Lichte lichamelijke activiteit moedigen we aan, zware lichamelijke inspanningen moet u zeker een drietal weken uitstellen.
 • De pijn na de operatie is meestal goed te verdragen, soms is een lichte pijnstiller nodig voor enkele dagen.
 • De onderhuidse inspuitingen en steunkousen om bloedklontervorming in de benen te voorkomen worden nog 10 dagen verder gezet.
 • Er wordt gestart met levenslang vitamine-supplement.
 • Er wordt gestart met maagzuurremmende tabletten voor 2 maanden.

Complicaties

Hoewel we alles in het werk stellen om de kans op medische verwikkelingen zo klein mogelijk te houden, kunnen bij elke ingreep toch onverwachts neveneffecten optreden en dit zowel tijdens de ingreep als in de herstelperiode. Sommige worden met geneesmiddelen behandeld, sommige vergen een nieuwe heelkundige ingreep.

Na een bariatrische ingreep zijn de voornaamste risico’s (lijst is niet volledig):

 • Wondinfectie
 • Nabloeding
 • Naadlekkage
 • Obstructie (een blokkade of afsluiting van je darm)
 • Thrombose (een bloedstolsel blokkeert de bloedstroom in een ader)
 • Pneumonie (een longontsteking)
 • Hartinfarct

Laattijdige complicaties

Galsteenvorming

Na vermagering heeft u een verhoogde kans op galsteenvorming. Daarom wordt in de opvolgingsperiode een echografie van de galblaas uitgevoerd. Als er steentjes gevonden worden, kan er best een galoperatie worden uitgevoerd.

Interne herniatie

Tijdens de ingreep worden er op 2 plaatsen defecten tussen darmlissen gesloten. Door vermagering kunnen er echter nieuwe defecten ontstaan of kan de geplaatste hechting inscheuren. Hierdoor kan er in de buikholte brugvorming ontstaan waardoor darmlissen bekneld kunnen geraken. Dit leidt tot buikpijn en obstructie.

De behandeling is heelkundig, meestal via een kijkoperatie.

Dumping

Na gebruik van sommige voedingsproducten ontstaan soms dumpingklachten: krampachtige pijn, misselijkheid, opgezet gevoel, transpiratie, hartkloppingen, ijl gevoel in het hoofd. De behandeling komt meestal neer op een aanpassing van het voedingspatroon.

Soms worden geneesmiddelen gegeven.

Tips om dumping te vermijden.

Voedingstekorten

Door de gastric bypass zullen een aantal vitamines en mineralen te weinig worden opgenomen. Om tekorten te voorkomen, raden we aan levenslang voedingssupplementen te nemen en zal er zeker jaarlijks bloedonderzoek moeten gebeuren.

Informatie over geneesmiddelengebruik

 • Vermijd grote tabletten.
 • Vermijd sommige geneesmiddelen (ontstekingsremmers, vochtafdrijvende middelen, sommige bloedverdunners, …).
 •  Zoek een alternatief voor orale contraceptiva.

Informatie over contraceptie en zwangerschap

 • Orale contraceptiva (de pil) zijn minder betrouwbaar.
 • Zwangerschap liefst uitstellen tot het gewicht gestabiliseerd is.

Overige begeleiding vanuit het obesitascentrum

Begeleiding op vlak van dieet en voedingsgewoonten

Eerste periode na de operatie (4 tot 6 weken):

 • Voldoende vocht en eiwitten
 • Kleine maaltijden, 4 tot 6 x per dag
 • Langzaam eten en goed kauwen
 • Stoppen met eten bij een verzadigingsgevoel
 • Niet tegelijk eten en drinken

Later:

 •  'Gezonde' voeding, voldoende gevarieerd
 • Blijvende aanpassingen aan het eetpatroon (kleine maaltijden, goed kauwen, niet te snel eten, niet teveel drinken bij de maaltijd)
 • Vermijd dieetproducten die dumping uitlokken (meer info bij complicaties)
Eat-Fit programma

Obesitas en fysieke activiteit beïnvloeden elkaar wederzijds. Ook slechte voedingsgewoontes spelen een grote rol in het ontstaan van obesitas. Met onze obesitastraining Eat-Fit bieden we een totaalpakket aan waarbij u begeleiding krijgt van een revalidatiearts, kinesitherapeut, diëtiste en psycholoog. Meer info in onze patiëntenbrochure Eat-Fit.

Planning van reconstructieve / plastische heelkunde

Door de vermagering verandert het lichaam drastisch. De huid en de onderhuid zijn niet elastisch genoeg om het verkleinende lichaamsvolume te kunnen volgen en er ontstaat vaak overschot van huid en onderhuid. Hiervoor kan corrigerende heelkunde noodzakelijk zijn.

Positieve gevolgen van obesitas chirurgie

Verbeterde kwaliteit van leven bij 95% van de patiënten.

Verminderde mortaliteit bij 89% van de patiënten in een periode van 5 jaar.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.