Menu Sluit menu

Kerncijfers

AZ Turnhout is sinds de fusie van de twee Turnhoutse ziekenhuizen Sint-Elisabeth en Sint-Jozef in 2009, de belangrijkste zorgverstrekker in de Turnhoutse regio. Het bundelen van de krachten stelde ons in staat om ons nog meer te specialiseren en grotere samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen in de Kempense regio aan te gaan.

Gemiddeld telt het ziekenhuis 26.000 opnames per jaar. Dit groot aantal opnames maakt een diepere specialisatie mogelijk en staat borg voor een nog grotere kwaliteit in patiëntenzorg. Met 2.000 medewerkers hoeft het geen betoog dat AZ Turnhout bij de grotere werkgevers van Turnhout en omstreken hoort en daardoor dus ook een grote economische invloed heeft op de regio.

Voor gedetailleerde cijfergegevens neemt u best een kijkje in ons jaarverslag 2017

Medewerkers en artsen

 183 artsen

 1958 medewerkers

Opnames

647 erkende bedden

26.033 klassieke opnames

9.043 ingrepen in het dagziekenhuis 

43.907 spoedopnames

1.504 bevallingen

Raadplegingen

381.147 consultaties

Dialyses

13.008 nierdialyses

Een beetje geschiedenis

Sint-Elisabethziekenhuis

1608: Oprichting door de gasthuiszusters

1875: Verhuis gebouwen aan de Warande

1925: Overdracht van het beheer aan de  Commissie van Openbare Onderstand : openbaar ziekenhuis

1957: Inhuldiging van het nieuw ziekenhuisgebouw aan de Rubensstraat

2007: Verzelfstandiging naar vzw Sint-Elisabethziekenhuis met als oprichters:

  • OCMW Turnhout
  • Stad Turnhout
  • Artsenvereniging Sint-Elisabethziekenhuis

Sint-Jozefziekenhuis

1972: Oprichting van de vzw CM-klinieken

1973 Start van de activiteiten met twee activiteitencentra

  • St. Jozefkliniek in Mermansstraat te Turnhout
  • Overname van het beheer van de Kraamkliniek Maria-Gabriël in de Korte Begijnenstraat van KMSL door CM-klinieken vzw
  • aankoop terrein van 12 ha grond aan de Steenweg op Merksplas in Turnhout

Eind 1973: Planningsvergunning bekomen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis vanwege het Ministerie van Volksgezondheid

1976: Start van de bouwwerken

1981: Officiële opening van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef aan de Steenweg op Merksplas met sluiting van de Kraamkliniek Maria-Gabriël en de Sint-Jozefskliniek

Naar één AZ Turnhout

10 april 2009 : ondertekening van de fusieovereenkomst tussen het AZ Sint-Jozef en het Sint-Elisabethziekenhuis

1 september 2009 : start fusie - AZ Turnhout

Het nieuwe fusieziekenhuis kreeg de vorm van een vzw. Van deze vzw maken verschillende partners deel uit:

  • Stad en OCMW Turnhout: voormalige uitbaters  Sint-Elisabethziekenhuis
  • vzw  Kristelijke Medico-Sociale Instellingen (KMSI) : voormalige uitbater AZ Sint-Jozef
  • vzw VZT (Vereniging Ziekenhuisartsen Turnhout)
  • vzw Huisartsen Vereniging Turnhout (HVRT)

In het nieuwe fusieziekenhuis krijgen de artsen inspraak in het beheer. Zij zetelen in de algemene vergadering en via hun experten ook in de raad van bestuur. Dit bestuursmodel, waarbij de artsen nauw mee betrokken worden in het bestuur, is vooruitstrevend en nieuw.

Daarnaast wordt ook belang gehecht aan een goede samenwerking met de huisartsen. Door de HVRT een zetel te geven in de algemene vergadering, engageert het ziekenhuis zich om deze samenwerking op verschillende niveaus verder uit te werken.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.