Menu Sluit menu

ZNK ziekenhuizen bundelen kennis in Netwerk Oncologie Kempen

Maarten kreeg op 1 augustus 2017 de diagnose van Hodgkin lymfeklierkanker. Maarten was op dat moment 27 jaar oud en studeerde nog. De impact van de diagnose - zowel op hem als op zijn omgeving - was enorm. Ook Stefanie werd vijf jaar geleden, als 26-jarige, getroffen door kanker. Gezien de complexiteit van haar aandoening werd ze behandeld in een universitair centrum. Maar na die behandeling begon voor haar een tweede uitdaging die bijna net zo groot was. Om patiënten als Stefanie en Maarten zo doeltreffend en ook zo comfortabel mogelijk te helpen, hebben de vier Kempense ziekenhuizen een samenwerkingsakkoord gesloten. Hierdoor is de beste zorg op het gebied van oncologie, hematologie en radiotherapie voor iedere patiënt beschikbaar in de Kempen.

Maarten: “Ik kan over de opvang en de behandeling alleen maar positief zijn. De nabijheid van - en de afstemming tussen de betrokken ziekenhuizen maakte het voor mij heel comfortabel. Ik heb overigens ook nooit de idee gehad behandeld te worden in ‘een kleiner ziekenhuis’. Het idee dat ik naar een groter ziekenhuis moest gaan voor de beste behandeling, is nooit in me opgekomen. Achteraf revalideerde ik nog een tijd bij een kinesitherapeut die ik goed ken, maar zelfs dat was me binnen het netwerk aangeboden.”

Stefanie: “Voor mijn specifiek geval werd ik verwezen naar een gespecialiseerd centrum. Maar na die behandeling begint het in feite pas. De nazorg is slopend en daarvoor is een uitgebouwd oncologisch centrum in de nabijheid een grote meerwaarde. Want het is dan dat een tweede uitdaging begint, de herintegratie in de maatschappij in combinatie met een nazorg-traject dat psychologisch loodzwaar is.”

Netwerk Oncologie Kempen: comfort, zorgkwaliteit en keuzevrijheid voor de patiënt

Recent sloten de vier Kempense ziekenhuizen (Geel, Herentals, Mol en Turnhout) van het Ziekenhuisnetwerk Kempen of ZNK een overeenkomst tot samenwerking voor de disciplines oncologie-hematologie-radiotherapie.
Dr. De Samblanx (diensthoofd hematologie-oncologie in Ziekenhuis Geel) verduidelijkt: “Het Netwerk Oncologie Kempen (NOK) heeft als doel om de kwaliteit en het comfort voor de oncologische patiënt in de Kempen te versterken. Met deze regionale verankering streeft het NOK ernaar om zoveel mogelijk patiënten voor radiotherapie in de regio te behandelen. Dit moet leiden tot een betere zorg- en levenskwaliteit voor patiënten met kanker tijdens de toch wel heel ingrijpende behandeling.” Tegelijk sluit het niet uit dat voor die uitzonderlijke gevallen waar het nodig is, er verwezen wordt naar een universitair centrum voor bepaalde delen van de behandeling. Want de patiënt komt altijd op de eerste plaats.

Meer expertise voor de patiënt

De artsen van de vier ziekenhuizen bundelen hun expertise op het niveau van de patiënt. Continu overleg moet leiden tot geïntegreerde behandelplannen rond de patiënt. Tegelijk zullen de Kempense artsen ook samen hun kennis uitbouwen en overdragen aan andere medewerkers binnen de regio zoals verpleegkundigen en huisartsen. De samenwerking zet zich eveneens door in de twee borstklinieken, één voor de regio Herentals - Turnhout en één voor de regio Geel - Mol. 

Dr. Meyskens (diensthoofd oncologie-radiotherapie AZ Turnhout) voegt eraan toe: “Er wordt daarnaast verder gebouwd op bestaande afspraken waarbij meer gespecialiseerde infrastructuur optimaal wordt gebruikt. Ter illustratie daarvan: acute leukemie wordt geconcentreerd in het Ziekenhuis Geel gezien de aanwezigheid van vier steriele kamers. Autologe stamceltransplantatie gebeurt dan weer eerder in het AZ Turnhout. Deze manier van werken laat toe om binnen de Kempen verdere specialisatie en sub-specialisatie uit te bouwen, vlakbij de patiënt maar met oog voor een efficiënt gebruik van middelen.”

Kempense ziekenhuizen voorlopers inzake ziekenhuisnetwerken in Vlaanderen

Deze samenwerking is een mooi praktijkvoorbeeld van hetgeen zowel onze federale als Vlaamse minister op termijn willen bereiken: namelijk een differentiatie in zorgopdrachten, vertrekkend vanuit de behoefte van de inwoners van een bepaalde regio. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen super-gespecialiseerde zorg (concentratie in expertisecentra) en anderzijds basis-specialistische zorg (dichtbij de patiënt). Onze vier ziekenhuizen hebben, naast deze rond de oncologische zorg, intussen al verschillende samenwerkingsverbanden afgesloten of zijn in opmaak: bijvoorbeeld rond cardiologie (Kempens Hartcentrum), nierdialyse, labo’s, medische beeldvorming (NMR), samenaankoop en ondersteunende diensten (bv magazijn). Om dit in goede banen te leiden werd eind 2016 reeds de vzw Ziekenhuisnetwerk Kempen opgericht, als voorloper op de intenties van verschillende overheden.

Het Ziekenhuisnetwerk Kempen werd bovendien, samen met nog twee andere netwerken, door de Vlaamse overheid geselecteerd om als eerste netwerk van start te gaan met de opmaak van een Regionaal Zorgstrategisch Plan voor de regio. Dit pilootproject is begin januari van start gegaan en loopt nog gedurende het ganse jaar. 

Netwerk Oncologie Kempen in cijfers (2017)

• Artsen oncologie-hematologie-radiotherapie: 22
• Aantal raadplegingen bij deze artsen: 19.581
• Patiënten per jaar: 9.332
• Aantal MOC’s (multidisciplinaire oncologische consulten): 3.123
• Onco-gerelateerde behandelingen: 13.458
• Aantal bestralingen: 1.100

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.