Menu Sluit menu

Welke richtlijnen moet ik in het ziekenhuis volgen als mijn afspraak/onderzoek/ingreep doorgaat?

13 mei 2020

In het belang van de veiligheid en gezondheid van onze patiënten en medewerkers houden we het aantal personen in onze wachtzaal zo beperkt mogelijk. Hou rekening met volgende richtlijnen om jezelf en anderen te beschermen:

Algemene richtlijnen
  • Kom niet te vroeg. Kom niet eerder dan een half uur voor uw afspraak naar het ziekenhuis. Te vroeg komen gaat leiden tot wachttijden en meer contact met andere patiënten. 
  • Neem uw eigen mondmasker mee en zet dit op voor u het ziekenhuis binnen gaat. Hou het masker steeds op in het ziekenhuis.
  • Hou binnen en buiten het ziekenhuis telkens minimaal 1,5 m afstand met anderen.
  • Respecteer de aangeduide lijnen in de wachtrij.
  • Kom alleen. Wanneer uw gezondheid het niet toelaat om zelfstandig naar uw afspraak te komen, is maximaal één begeleider toegestaan. Deze begeleider dient symptoomvrij te zijn. Op de raadplegingen van oncologie en de borstkliniek zijn er uitzonderingen op deze regel. Klik door op de dienst voor meer info hieromtrent. 
  • Heeft u vandaag of over enkele dagen een afspraak in het ziekenhuis en vertoont u één van de symptomen van het coronavirus (koorts, hoesten, keelpijn, kortademigheid, verlies van reukzin)? Dan vragen we om contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek. We bespreken dan samen of de afspraak door kan gaan of dat we deze beter uitstellen.
Beschermingsmiddelen en hygiëne
  • Elke patiënt (en eventuele begeleider) moet een mondmasker dragen in het ziekenhuis. U draagt uw eigen mondmasker , tenzij onze medewerkers u aan het triagepunt vragen om een masker van het ziekenhuis op te zetten.
  • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen aan de triage.
  • Handschoenen zijn niet toegelaten bij het betreden van het ziekenhuis. Op uw handschoenen kunnen namelijk virussen zitten. Bij ons triagepunt aan de ingang kan u uw handen ontsmetten. 
  • Hoesten of niezen doet u in uw elleboog of een papieren zakdoek. Deze gooit u daarna onmiddellijk in de vuilnisbak.

Richtlijnen voor het correct op- en afzetten van een mondmasker. Deze richtlijnen hangen ook uit op de triagepost waar u het masker krijgt.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.