Menu Sluit menu

Nierpasje tonen voor veilig medicatiegebruik

7 maart 2018

Artsen en apothekers uit de Kempen lanceren een nieuw initiatief voor patiënten met chronisch nierfalen. Zij krijgen voortaan een nierpasje dat ze bij elk bezoek aan een dokter of apotheek kunnen tonen.

Bij chronisch nierfalen zijn de nieren niet meer voldoende in staat om de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. De nier heeft ook een belangrijke functie in de uitscheiding van diverse medicijnen.

“Meestal hebben nierpatiënten een lagere dosis van een medicijn nodig.De maximale dosis voor paracetamol (Dafalgan) is bijvoorbeeld lager, diabetesmedicatie moet worden aangepast en antibiotica  moeten vaak in dosis worden verminderd. Sommige medicijnen en antibiotica mogen zelfs niet genomen worden door mensen met chronisch nierfalen, omdat ze teveel bijwerkingen geven of niet meer werken. Ontstekingsremmers zoals Ibuprofen zijn een gekend voorbeeld. nierspecialist Miranda Zeegers van AZ Turnhout

Daarom is het belangrijk dat patiënten bij een bezoek aan een arts of apotheek duidelijk aangeven dat ze last hebben van chronisch nierfalen. Voortaan kan dat heel eenvoudig door het nierpasje te tonen. Daar staat op in welke stadium van nierfalen de patiënt zich bevindt. Zo kunnen artsen of apothekers daar rekening mee houden wanneer ze medicatie voorschrijven of meegeven. “Je huisarts en nierspecialist zijn uiteraard op de hoogte van je aandoening en zullen er rekening mee houden. Het pasje is vooral belangrijk wanneer je eens een andere arts moet bezoeken, zoals een huisarts van wacht, tandarts, of specialist in het ziekenhuis”, vult Miranda Zeegers aan.

Dat het nierpasje nodig is, tonen de cijfers duidelijk aan. Gemiddeld heeft 1 op 25 personen een gevorderde vorm van nierfalen. Zij kunnen allemaal een nierpasje bekomen via hun huisarts of nierspecialist.

De nierpas is een initiatief van de Huisartsenvereniging Regio Turnhout en regio Zuiderkempen, de Kempische Farmaceutische Kring en het Ziekenhuisnetwerk Kempen.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.