Menu Sluit menu

Kempense ziekenhuizen gaan nauwer samenwerken rond de patiënt

Ziekenhuisnetwerk Kempen erkend door Vlaamse overheid

De nieuwe organisatie van de gezondheidszorg vraagt ziekenhuizen om samen te werken in netwerken en elkaar niet langer te zien als concurrenten. De Kempense ziekenhuizen van Geel, Herentals, Mol en Turnhout hebben reeds in 2016 deze stap gezet. Samen richtten ze toen het Ziekenhuisnetwerk Kempen op. Het netwerk werd vorige maand als één van de eerste netwerken officieel erkend door de Vlaamse overheid. Het is een mooie bevestiging van sterke samenwerking in de Kempen. Volgende stap is het uittekenen van een zorgstrategisch plan voor onze regio.

De erkenning van het ziekenhuisnetwerk was enkel mogelijk als de samenwerking geografisch gezien een logische keuze is en als de achterliggende structuur van de samenwerking goed zat. Zo moest er bijvoorbeeld al een Raad van Bestuur zijn die beslissingen aangaande de samenwerking bekrachtigt. Daarnaast zijn de artsen van de Kempense ziekenhuizen ook al bezig met het samenstellen van een medische raad voor het netwerk, die hen vertegenwoordigt bij besluiten omtrent de medische activiteiten in het netwerk. Ook worden er stappen gezet in de zoektocht naar een onafhankelijke bestuurder.

Een plan voor gezondheidszorg in de Kempen

Nu de erkenning er is, zullen de ziekenhuizen samen een zorgstrategisch plan voor de regio uit tekenen. Hierin leggen ze vast hoe ze de gezondheidszorg in de Kempen zien. Daarbij vertrekken de ziekenhuizen vanuit de zorgvraag van de patiënt. Wat heeft de Kempenaar nodig op vlak van gezondheidszorg en hoe gaan onze ziekenhuizen hier samen een antwoord op geven? Het doel van dit plan is om samen betere zorg te leveren, meer specialisaties aan te bieden en de middelen efficiënter in te zetten. Dat alles met respect voor - en in samenwerking met - andere zorgmedewerkers in onze regio, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. De vorming van een ziekenhuisnetwerk is slechts één stap van verdere integratie tussen alle zorgverleners in de regio om de beste zorg voor de Kempenaar te bieden.

De Kempense ziekenhuizen buigen zich het komende jaar over de vraag welke behandelingen gecentraliseerd kunnen worden in één of enkele van de vier ziekenhuizen en welke zorg absoluut dichtbij huis aanwezig moet zijn. Nierpatiënten die wekelijks drie keer aan de dialyse moeten, willen de ziekenhuizen bijvoorbeeld dichtbij huis verzorgen. De dialysecentra in Turnhout, Mol, Geel en Herentals zullen dus blijven bestaan en in de toekomst komt er ook nog een centrum bij in Hoogstraten. Erg gespecialiseerde zorg die een grote investering vraagt, kan dan weer beter naar één plaats in de Kempen worden gebracht. Het Kempens Hartcentrum is daar vandaag al een mooi voorbeeld van. Dit centrum bevindt zich in Turnhout maar ook patiënten uit de ziekenhuizen van Mol, Herentals en Geel ondergaan hier ingrepen en onderzoeken. Na de behandeling in het Hartcentrum worden ze weer naar het vertrouwde ziekenhuis in hun buurt vervoerd om daar nog verpleegd te worden als dat nodig is.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.