Menu Sluit menu

Coronavirus

Snel naar

Coronatest voor een geplande opname

screeningstraat AZT

U heeft binnenkort een geplande ingreep of onderzoek in AZ Turnhout? Dan testen we u twee dagen op voorhand op corona:

 • via een vragenlijst
 • en het afnemen van een neuswisser voor Covid-19 via de ‘COVID-screening’ op campus Sint-Jozef (uitzondering: kinderen jonger dan 7 jaar testen we op acute opvang campus Sint-Jozef). 

Als u voor deze screening wordt uitgenodigd, krijgt u alle info over het verloop ervan van uw arts op de consultatie of telefonisch wanneer uw ingreep of onderzoek werd uitgesteld. 

Het resultaat van uw test is na de analyse onmiddellijk zichtbaar in uw online elektronisch patiëntendossier mynexuzhealth. Meer info over het bekijken van uw resultaat.

Meer info over het verloop van deze preoperatieve screening

Resultaat coronatest (afgenomen bij de huisarts of triagecentrum)

Er zijn heel wat huisartsen in onze regio die hun stalen laten analyseren in het labo van AZ Turnhout. Ook de stalen van het triagecentrum campus Blairon worden in ons labo geanalyseerd. 

Van zodra het resultaat van een COVID-test beschikbaar is, wordt het resultaat onmiddellijk getoond in uw online elektronisch dossier, ook wel gekend als mynexuzhealth. Op die manier weet de patiënt zo snel mogelijk of isolatie nog nodig is of dat deze mag stopgezet worden en is het niet meer nodig om uw huisarts op te bellen om uw resultaat op te vragen. Ouders van kinderen jonger dan 16 jaar kunnen ook het resultaat van hun testen zien. 

Waar vind ik het resultaat?

 • Open de mynexuzhealth app (te downloaden via de Apple Store of Google Play store) of surf naar www.mynexuzhealth.be.
 • Wanneer u daar bent ingelogd en uw testresultaat al gekend is, ziet u in het menu een apart tabblad “covid-19 test”. Indien uw testresultaat nog niet gekend is, kan u dit tabblad nog niet zien. 
 • Indien u heeft aangeduid dat wij meldingen mogen sturen wanneer er nieuwe zaken in mynexuzhealth zijn aangevuld, krijgt u een mail of melding van de app dat het testresultaat te bekijken is in mynexuzhealth.

Bij vragen over uw online patiëntendossier kan u terecht bij ons team digitale dienstverlening:

 • tel: 014 39 44 19
 • mail: patientenportaal@azturnhout.be

Meer info over mynexuzhealth, uw online patiëntendossier 

Opgelet

Wij doen enkel coronatesten bij onze medewerkers en bij patiënten die in ons ziekenhuis opgenomen worden, bij ons een ingreep ondergaan of die bepaalde onderzoeken bij ons laten uitvoeren. In andere gevallen kan u in ons ziekenhuis geen coronatest laten uitvoeren. Hiervoor belt u uw huisarts. De huisarts kan u een afspraak geven in zijn/haar praktijk, hij/zij neemt de test dan zelf af. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar een triagecentrum in de buurt. 

Wat moet u weten voor uw consultatie of ingreep?

Gaat mijn afspraak of ingreep door?

Afspraken

Onze raadplegingen gaan momenteel door zoals gepland.

Ingrepen

Door overheidsmaatregelen in de strijd tegen corona zijn we net als alle andere ziekenhuizen in ons land genoodzaakt om een deel van onze gewone zorg uit te stellen. Bepaalde niet-dringende operaties worden uitgesteld. Wij zullen u telefonisch contacteren (ten laatste één werkdag op voorhand) indien uw ingreep niet door kan gaan. Hoort u niets van ons, dan gaat uw operatie door zoals gepland.

Waarom moeten ingrepen uitgesteld worden?

COVID-patiënten vragen meer zorg en meer verpleegkundigen aan het bed. Die verpleegkundigen moeten natuurlijk ergens vandaan komen. Daarom sluiten wij een deel van onze operatiezalen. Doordat er minder operaties zijn, kunnen de verpleegkundigen die normaal gezien helpen bij die operaties ingezet worden bij de COVID-patiënten. Op deze manier kunnen er ook enkele verpleegafdelingen sluiten (waar patiënten na hun ingreep verzorgd worden), waardoor ook deze verpleegkundigen kunnen helpen op de corona-afdelingen.

Anderzijds is een groot deel van onze intensieve zorgen afdeling ingenomen voor de zorg voor coronapatiënten die er erg slecht aan toe zijn. Bij bepaalde ingrepen moet u na de operatie één of enkele nachten op intensieve zorgen verblijven. Omdat er nu veel minder plaats is op onze afdeling intensieve zorgen, moeten we heel wat van deze operaties uitstellen.

Gaat mijn ingreep of afspraak door als ik in quarantaine zit?

Heeft u tijdens uw quarantaineperiode een ingreep, onderzoek of consultatie in ons ziekenhuis gepland? Dan moet u deze uitstellen. Dringende zorg kan uiteraard wel doorgaan.

 • Niet-dringende ingrepen, onderzoeken of behandelingen die plaatsvinden tijdens de quarantaineperiode moeten verzet worden. Neem tijdig contact op met het secretariaat van uw behandelend arts om de afspraak te verzetten. Dit kan telefonisch, maar ook online via uw online patiëntendossier MyNexuzhealth (Berichten > Stuur een bericht > AZ Turnhout - Afspraken)
 • Voor dringende  ingrepen, onderzoeken of behandelingen of wanneer u twijfelt aan de dringendheid, neemt u best contact op met uw behandelend arts. Enkel hij of zij kan inschatten en beslissen of uw ingreep, onderzoek of behandeling toch kan doorgaan tijdens uw quarantaine.

Mag er iemand mee naar mijn afspraak in het ziekenhuis?

In het belang van de gezondheid van onze patiënten en medewerkers houden we het aantal personen in onze wachtzaal zo beperkt mogelijk. We verwachten u daarom alleen op uw afspraak. Begeleiders van patiënten zijn niet toegelaten bij een raadpleging of onderzoek uitgezonderd in volgende gevallen:

 • Patiënten van 75 jaar of ouder.
 • Kinderen onder de 18 jaar.
 • Patiënten met een mentale of fysieke beperking.
 • Partner bij volgende raadplegingen in het kader van een zwangerschap:
  • 12 weken echo
  • 20 weken echo
  • 30 weken echo
  • bepaalde afspraken in een fertiliteitstraject
 • In geval van slecht-nieuws gesprek (oa oncologie) of op vraag van de arts.
 • Ingrepen en onderzoeken met verdoving (begeleider kan niet heel de tijd bij patiënt blijven, maar mag deze wel ophalen op de afdeling na de ingreep of het onderzoek).

Enkel in bovenstaande gevallen mag er maximum één begeleider mee met de patiënt. Komt u op raadpleging met een kind? Ook dan kunnen we maximum één ouder toelaten. Op de dienst spoedgevallen gelden andere afspraken.

Kom niet vroeger dan 30 minuten voor uw afspraak naar het ziekenhuis. Indien u toch te vroeg, bent vragen we u te wachten in de centrale wachtruimtes.

Nog vragen?

Bekijk onze Veelgestelde vragen indien u nog vragen heeft die hier niet beantwoord werden. 

Opgelet

Heeft u vandaag of over enkele dagen een afspraak in het ziekenhuis maar:

 • U heeft last van een symptoom van het coronavirus (koorts, hoesten, kortademigheid, verlies van reukzin)?
 • U kwam de afgelopen 14 dagen in contact met iemand die positief is getest of verdacht is voor COVID-19.
 • U bent nog niet langer dan 10 dagen weer thuis na een verblijf in een regio dat code rood kreeg van onze overheid.

Dan vragen we om contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek. We bespreken samen of de afspraak door kan gaan of dat we deze beter uitstellen. Als we de afspraak als dringend beschouwen, dan nemen we extra maatregelen om u veilig te ontvangen in ons ziekenhuis. Zo beschermen we onze andere patiënten en onze medewerkers. 

Als uw afspraak doorgaat, vragen we om in het ziekenhuis aan de onthaalbalie van de arts nogmaals duidelijk aan te geven dat u een hoogrisico patiënt bent (omdat u symptomen heeft, contact heeft gehad met iemand die (mogelijk) besmet is of u onlangs in een risico zone verbleef).

Welke richtlijnen moet ik in het ziekenhuis volgen?

Kom niet te vroeg

Te vroeg komen gaat leiden tot wachttijden en meer contact met andere patiënten. Ben je meer dan 30 minuten te vroeg, wacht dan in de centrale wachtruimte van de campus waar je bent.

Iedereen draagt een mondmasker

Neem uw eigen mondmasker mee en zet dit op voor u het ziekenhuis binnen gaat. Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen in het ziekenhuis. U draagt uw eigen mondmasker , tenzij onze medewerkers u in de inkomhal vragen om een masker van het ziekenhuis op te zetten. Stoffen en ventielmaskers zijn niet toegelaten. Heeft u geen ander, dan krijgt u aan het onthaal een chirurgisch masker. We raden ook aan dat kinderen tussen 6 en 12 jaar in het ziekenhuis een mondmasker dragen.

Richtlijnen voor het correct op- en afzetten van een mondmasker.

Afstand houden

Hou binnen en buiten het ziekenhuis telkens minimaal 1,5 m afstand met anderen. Respecteer de aangeduide lijnen in de wachtrij.

Handhygiëne

 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen aan de triage.
 • Handschoenen zijn niet toegelaten. Op uw handschoenen kunnen namelijk virussen zitten. In de inkomhal kan u uw handen ontsmetten. 
 • Hoesten of niezen doet u in uw elleboog of een papieren zakdoek. Deze gooit u daarna onmiddellijk in de vuilnisbak.

U komt alleen

Om overal voldoende afstand tussen patiënten te kunnen verzekeren, houden we het aantal personen in onze wachtzaal zo beperkt mogelijk. Slechts in volgende gevallen mag u maximum 1 begeleider meenemen. 

 • Patiënten van 75 jaar of ouder.
 • Kinderen onder de 18 jaar.
 • Patiënten met een mentale of fysieke beperking.
 • Partner bij een raadpleging in het kader van een zwangerschap.
 • In geval van slecht-nieuws gesprek (oa oncologie) of op vraag van de arts.
 • Ingrepen en onderzoeken met verdoving. 

Voor spoedgevallen is er een afwijkende regeling. 

Kans op corona? Laat het ons weten.

Heeft u een symptoom van het coronavirus? Of is er een grote kans dat u met het virus in contact kwam omdat u contact had met iemand die positief is getest of u in een oranje of rode zone in het buitenland hebt verbleven? Laat het ons weten. Dan kunnen wij de nodige extra voorzorgen nemen om uw afspraak of onderzoek veilig te laten verlopen.

Bel ons voor uw afspraak of onderzoek op om dit even te bespreken en meld het nogmaals aan de balie van de polikliniek wanneer u zich aanmeld. 

Symptomen van het virus:

 • Koorts (gelijk aan of boven 38C°)
 • Keelpijn
 • Kortademigheid
 • Hoesten
 • Loopneus
 • Verlies van smaak- en/of reukzin

Grote kans dat u met het virus in contact kwam indien u:

 • Laatste 14 dagen in contact geweest met iemand die positief getest of verdacht is
 • Laatste 14 dagen verbleven in een hoog risicogebied in het buitenland (oranje en rode code)

Wachten in centrale wachtruimte

U bent meer dan 30 minuten te vroeg voor uw afspraak of onderzoek ? Of u bent begeleider van een patiënt en moet wachten tot die klaar is met zijn of haar onderzoek? 

Neem dan plaats in de centrale wachtruimte van de campus waar u zich bevindt: 

 • campus Sint-Elisabeth : u kunt wachten in de wachtruimte voor de ingang van de cafetaria.
 • campus Sint-Jozef : u kunt wachten in de wachtruimte in het atrium aan het winkeltje.

Draag steeds en overal in het ziekenhuis een mondmasker, ook aan de tafels in de centrale wachtruimtes. 

Beperkt bezoek

partner op materniteit

Er is geen bezoek toegelaten in ons ziekenhuis. Voor bepaalde patiënten is bezoek echter essentieel, voor hen staan we een uitzondering toe: 

 • Kinderen (< 18 jaar) mogen steeds bezoek krijgen van ouders of wettelijke voogd.
 • Partners mogen steeds op bezoek komen op materniteit.
 • Palliatieve patiënten mogen bezoek krijgen volgens de afspraken die de behandelende arts met hen maakt.
 • Patiënten waarbij de arts zélf en steeds samen met de hoofdarts beslist dat een bezoek onontbeerlijk is voor het welzijn van de patiënt.

De personen die nog op bezoek mogen komen, krijgen een toegangspasje. Op vertoon van deze kaart aan de inkom van het ziekenhuis, kan deze persoon de patiënt nog bezoeken. Enkel wie deze kaart heeft gekregen, mag hem gebruiken. Bij misbruik van de kaart zijn we genoodzaakt om de toegangskaart terug te nemen. Het toegangspasje verkrijgt u via het onthaal of via de verpleegafdeling. 

Regels

Indien bezoek toch toegelaten wordt, dan moet u zich houden aan een aantal regels. Zo zijn er verschillende bezoekuren per verpleegafdeling en mag de patiënt dagelijks maar 1 bezoeker ontvangen gedurende 1 uur tijdens weekdagen en gedurende 4 uur tijdens weekends. Bezoek kan enkel op de kamer en zowel de bezoeker als de patiënt dragen een mondmasker. Ook wanneer je bezoek krijgt van iemand die in je bubbel zit, moet zowel de patiënt als de bezoeker het mondmasker dragen. Omwille van de vele contacten met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners gelden in het ziekenhuis de bubbels van thuis niet.

Blijf thuis wanneer u een symptoom van het coronavirus heeft, wanneer u (of een nauw contact) wacht op een testresultaat of wanneer u de afgelopen 14 dagen nauw contact had met iemand die positief testte op corona. 

Bekijk hier de beperkte bezoekuren per afdeling en lees de regels na

Waarom is de bezoekregeling nog steeds zo beperkt? 

Een ziekenhuis is een plaats waar kwetsbare mensen verblijven en waar de kans op overdracht groter is. Een patiënt krijgt op één dag gemakkelijk tien verschillende zorgverleners aan het bed, en deze mensen gaan op hun beurt weer langs bij tientallen andere patiënten. Dat kan enkel veilig verlopen wanneer iedereen steeds correct de maatregelen volgt.

Het coronavaccin beschermt je tegen ernstig ziek worden en overlijden door corona. Maar het belet niet dat je besmet kan worden met het virus en het weer doorgeeft aan anderen. Daarom blijft het enorm belangrijk dat iedereen (patiënten, bezoekers en onze eigen medewerkers) zich in het ziekenhuis aan de coronamaatregelen houdt.

Give and Go: spullen voor patiënten afgeven en ophalen

Indien de patiënt geen bezoek kan ontvangen, kunnen familie of naasten spullen (zoals de was) brengen en ophalen via onze Give & Go. Spullen brengen kan vanaf de eerste opnamedag. Ophalen van vuile was is pas mogelijk vanaf de vierde opnamedag, nadat een medewerker van ons onthaal de vertrouwenspersoon van de patiënt heeft opgebeld om toelichting te geven. 

AZ Turnhout is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van voorwerpen.

Spullen afgeven

Maandag tot zaterdag, 9 - 19 uur, onthaal ziekenhuis

Propere kleding, een geschenkje, een gsm, een tekening, … mag je binnen brengen bij de Give & Go. Verpak deze spullen in een gesloten tas voorzien van de naam, het kamernummer en de afdeling van de patiënt.

 • Breng GEEN geld of breekbare spullen binnen.
 • Breng GEEN bereid en vers eten binnen (niets wat gekoeld bewaard wordt). 
 • Het is ook nuttig om de spullen in de tas te tekenen met de naam van de patiënt. Zeker wanneer de patiënt zelf niet in staat is om zijn spullen te herkennen. Zo verkleinen we de kans dat er zaken verloren gaan. 

Zaken die op weekdagen na 18u of op zaterdag na 16u worden afgegeven aan het Give & Go punt, kunnen we pas de volgende dag bij de patiënt op de kamer afgeven.

Vuile was ophalen

Maandag tot zaterdag, 14 - 19 uur, onthaal ziekenhuis

Een onthaalmedewerker van het ziekenhuis neemt vanaf de vierde opnamedag zelf contact op met de familie om afspraken te maken over de dag(en) van ophaling. Eens dat gebeurd is, kan een familielid vuile was ophalen van een patiënt aan de Give & Go zone. Vermeld de naam van de patiënt, de kamernummer en de afdeling wanneer je was ophaalt. Deze zal in een gesloten zak worden aangeboden.

Het wasgoed van een coronapositieve patiënt zal in een rode of gele zak worden meegegeven. We geven het advies om deze was eerst drie dagen in de zak te laten zitten voor je deze gaat wassen. Was daarna apart van andere was én op minstens 60 graden (best een zo hoog mogelijke temperatuur).

Download hier de flyer over onze Give & go als je alles nog eens wil nalezen.

Brochures voor patiënten en naasten

Informatie voor naasten: opname in het ziekenhuis tijdens coronacrisis

Uw naaste werd in het ziekenhuis opgenomen. Omwille van de coronamaatregelen mag u niet langer bij hem of haar blijven. We begrijpen dat dit moeilijk is. Met deze informatiebrochure willen wij u alvast wat meer uitleg geven over wat er de volgende uren en dagen zal gebeuren, hoe wij met u contact zullen houden en welke mogelijkheden er zijn om van op afstand contact te houden met de patiënt.

Informatie voor naasten: opname in het ziekenhuis tijdens coronacrisis

Thuis isolatie 

Is er een vermoeden dat u besmet bent met het coronavirus en moet u thuis in quarantaine gaan? In deze brochure geven we u de nodige tips en hygiëne adviezen.  

Patiëntenbrochure : Wuhan  COVID-19 (versie 26-03-20)

Revalidatie na Covid-19

Als u de voorbije maanden Covid-19 heeft gehad, is het mogelijk dat u daar lange tijd nadien last van blijft houden. De ziekte kan voor een lange tijd een zware impact hebben op uw dagelijks leven en uw werk. 

Volgende klachten horen we het meest:

 • kortademigheid in rust
 • sneller buiten adem bij inspanning
 • het gevoel hebben niet te kunnen doorademen
 • verlies van spiermassa en spierkracht na langdurige ziekenhuisopname
 • pijn, tintelingen, verzwakkings- of verlammingsverschijnselen (komen vaak voor na een langdurige opname op intensieve zorgen)
 • gewrichtspijn en/of -stijfheid
 • pijn verspreid over het lichaam
 • vermoeidheid doorheen de dag of grotere slaapbehoefte
 • angst, depressie, moedeloosheid
 • concentratie- en geheugenproblemen (komen vaker voor  na opnames op intensieve zorgen)

Om de impact van Covid-19 te beperken zijn verschillende vormen van revalidatie mogelijk. Lees meer

Veelgestelde vragen over afspraken en operaties in het ziekenhuis

Gaat mijn operatie door?

Momenteel heeft de coronacrisis weinig impact op onze geplande operaties. Bijna alle operaties gaan dus door zoals vooraf afgesproken. 

Indien we uw operatie toch moeten uitstellen, zullen we u steeds op voorhand telefonisch verwittigen.

Gaat mijn afspraak door?

Afspraken

Onze raadplegingen gaan momenteel nog door zoals gepland. Tot nu toe heeft het aantal coronabesmettingen geen impact op de consultaties bij de artsen.

Indien het aantal opnames van COVID-besmettingen blijft toenemen, kunnen we op een punt komen waarop het toch nodig is om bepaalde afspraken uit te stellen. Bij een tijdelijk uitstel van uw afspraak contacteren wij u telefonisch (ten laatste één werkdag op voorhand).

Wat doe ik als ik in quarantaine moet en ik in deze periode een consultatie of ingreep gepland had in het ziekenhuis?

Als u in quarantaine moet, dan zal u uw afspraak of ingreep moeten verzetten. Dringende zorg verlenen we uiteraard wel.

 • Niet-dringende ingrepen, onderzoeken of behandelingen die plaatsvinden tijdens uw quarantaine periode moeten verzet worden. Neem tijdig contact op met het secretariaat van uw behandelend arts om de afspraak te verzetten. Dit kan telefonisch, maar ook online via uw online patiëntendossier MyNexuzhealth (Berichten > Stuur een bericht > AZ Turnhout - Afspraken)
 • Voor dringende  ingrepen, onderzoeken of behandelingen of wanneer u twijfelt aan de dringendheid, neemt u best contact op met uw behandelend arts. Enkel hij of zij kan inschatten en beslissen of uw ingreep, onderzoek of behandeling toch kan doorgaan tijdens uw quarantaine.

Mag mijn partner of een andere vertrouwenspersoon mee naar mijn afspraak?

Begeleiders van patiënten zijn niet meer toegelaten bij een raadpleging, onderzoek of de dienst spoedgevallen. Enkel deze uitzonderingen mogen maximum één begeleider meenemen naar hun afspraak:

 • Patiënten van 75 jaar of ouder.
 • Kinderen onder de 18 jaar.
 • Patiënten met een mentale of fysieke beperking.
 • Partner bij volgende raadplegingen in het kader van een zwangerschap:
  • 12 weken echo
  • 20 weken echo
  • 30 weken echo
  • bepaalde afspraken in een fertiliteitstraject
 • In geval van slecht-nieuws gesprek (oa oncologie) of op vraag van de arts.
 • Ingrepen en onderzoeken met verdoving.

Enkel in bovenstaande gevallen mag er maximum één begeleider mee met de patiënt.

Ik ben gevaccineerd. Mag ik dan wel mee als begeleider naar de afspraak van mijn naaste?

Nee, het maakt niet uit of je gevaccineerd bent of niet. 

Het coronavaccin beschermt je (na 2 prikken) tegen ziek worden en overlijden door corona. Maar het belet niet dat je besmet kan worden met het virus en het weer kan doorgeven aan anderen. Meestal zal de gevaccineerde persoon niet doorhebben dat hij of zij besmet is met het virus, want hij/zij zal geen of amper symptomen ontwikkelen.

Het vaccin beschermt dus enkel de gevaccineerde persoon tegen ziek worden, maar de meesten van de andere personen in de wachtzaal zijn nog niet gevaccineerd. Afstand houden blijft dus nog belangrijk. Dat kan enkel wanneer er zo weinig mogelijk personen in de wachtzaal zijn. Daarom verwachten we onze patiënten nog steeds alleen op hun afspraak in het ziekenhuis.

Enkel volgende patiënten mogen indien nodig één begeleider meenemen naar hun afspraak: 

 • Patiënten van 75 jaar of ouder.
 • Kinderen onder de 18 jaar.
 • Patiënten met een mentale of fysieke beperking.
 • Partner bij volgende raadplegingen in het kader van een zwangerschap:
  • 12 weken echo
  • 20 weken echo
  • 30 weken echo
  • bepaalde afspraken in een fertiliteitstraject
 • In geval van slecht-nieuws gesprek (oa oncologie) of op vraag van de arts.
 • Ingrepen en onderzoeken met verdoving (begeleider kan niet heel de tijd bij patiënt blijven, maar mag deze wel ophalen op de afdeling na de ingreep of het onderzoek).

Op de dienst spoedgevallen gelden andere afspraken. 

Mag ik mijn zoon of dochter meenemen naar mijn afspraak?

Nee, u komt alleen naar uw afspraak. Het is belangrijk dat patiënten overal minstens 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat lukt niet wanneer patiënten extra personen meenemen naar hun afspraak. 

Heeft u een afspraak bij de kinderarts? Neem dan ook geen gezonde broers of zussen mee naar het ziekenhuis. 

Moet ik een mondmasker opzetten als ik naar het ziekenhuis kom?

Elke patiënt, eventuele begeleider en bezoeker moet een mondmasker dragen in het ziekenhuis. U draagt uw eigen mondmasker, tenzij onze medewerkers u  vragen om een wegwerpmasker op te zetten. Stoffen en ventielmaskers zijn omwille van onvoldoende bescherming niet toegestaan.

Lees hier hoe u een mondmasker correct op- en afzet. 

Voor onze kleinste patiëntjes : Flyer Naar een wereld met masker

Veelgestelde vragen over beperkt bezoek in het ziekenhuis

Ik mag niet op bezoek gaan bij mijn naaste (wegens isolatie of doktersadvies). Hoe blijf ik op de hoogte van zijn/haar toestand?

Indien mogelijk, verloopt de communicatie in verband met de gezondheidstoestand van de patiënt rechtstreeks tussen de patiënt en de naaste (telefonisch, skype, Facetime, …). Zo kunnen onze medewerkers zich focussen op de verzorging van onze patiënten. Bij opname spreken we met u af of het wenselijk is dat wij u op de hoogte houden.

Als de patiënt zelf niet in staat is contact op te nemen

Wij zullen u zelf contacteren om u op de hoogte te houden over het verloop van de gezondheidstoestand van uw naaste tijdens zijn of haar verblijf in het ziekenhuis. Op deze momenten zullen we u sowieso contacteren:

 • Van zodra de patiënt geïnstalleerd is op de kamer krijgt u van de verpleging alle nodige praktische informatie.
 • Voor informatie over het medisch beleid zal ook de arts u contacteren.
 • Tijdens de opname nemen we dagelijks contact met u op.
 • We zullen u steeds contacteren wanneer de toestand van de patiënt wijzigt.

Het is belangrijk dat wij beschikken over het juiste telefoonnummer (één telefoonnummer per patiënt). Indien we dit volgens u nog niet in ons bezit hebben, gelieve ons dan te contacteren op het nummer 014 40 60 11.

Wij begrijpen dat u veel vragen hebt. Toch willen we u vragen om een beetje geduld. We willen graag de tijd nemen om u goed en zo volledig mogelijk te informeren. Daarnaast willen we ons maximaal concentreren op de zorg voor uw naaste. Dit lukt ons enkel wanneer we zelf het moment bepalen wanneer we u op de hoogte brengen. Daarom vragen we u om onze telefoontjes af te wachten en ons zo weinig mogelijk zelf te contacteren.

Ik ben gevaccineerd. Dan mag ik toch wel op bezoek komen?

Het coronavaccin beschermt je tegen ernstig ziek worden en overlijden door corona. Maar het belet niet dat je besmet kan worden met het virus en je kan het dan ook nog doorgeven aan anderen. Een gevaccineerde bezoeker kan het virus dus onbewust nog in het ziekenhuis binnen brengen. Momenteel is de grote meerderheid van onze patiënten nog niet gevaccineerd. Zij kunnen dus nog ernstig ziek worden door een besmetting. Om die reden hebben is de bezoekregeling nog beperkt en moet je je aan enkele richtlijnen houden tijdens het bezoek. Deze maatregelen gelden ook voor personen die al gevaccineerd zijn. 

Een ziekenhuis is een plaats waar kwetsbare mensen verblijven en waar de kans op overdracht groter is. Een patiënt krijgt op één dag gemakkelijk tien verschillende zorgverleners aan het bed, en deze mensen gaan op hun beurt weer langs bij tientallen andere patiënten. Daarom blijft het enorm belangrijk dat iedereen (patiënten, bezoekers en onze eigen medewerkers) zich in het ziekenhuis aan de coronamaatregelen houdt. 

Kan ik bellen met mijn familielid of naaste?

We vinden het belangrijk dat patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis contact kunnen blijven houden met familie of naasten. Wie zelf geen gsm of tablet op de kamer heeft, kan gebruik maken van het telefoontoestel op uw nachtkastje (voor wie op campus Sint-Jozef verblijft) of het scherm naast uw bed (voor wie op campus Sint-Elisabeth verblijft). Elke afdeling beschikt ook over één gsm-toestel of tablet waarmee u met hulp van de sociaal werker kan videobellen.

Praktische info over telefoneren

Op elke kamer is een toestel aanwezig waarmee u tegen betaling kunt bellen. Hou er rekening mee dat de hospitalisatieverzekering geen tegemoetkoming verleent in telefoonkosten.

 • Als u zelf wenst te bellen op campus Sint-Jozef, heeft u een code nodig en worden de telefoonkosten in rekening gebracht op uw factuur. Een telefooncode kan u verkrijgen bij uw inschrijving maar u kan deze ook later aanvragen via de verpleegkundige.
 • Op campus Sint-Elisabeth kan u telefoneren als u beschikt over een telefoonkaart. Deze kan een familielid of naaste voor u kopen aan het onthaal. De verpleging kan u helpen bij het gebruik van de kaart. Als de belwaarde opgebruikt is, kan u de telefoonkaart heropladen aan het onthaal. Wanneer u de telefoonkaart bij uw vertrek uit het ziekenhuis weer inlevert aan het onthaal, krijgt u de eventuele resterende belwaarde terug uitbetaald. Ook krijgt u de borg voor de telefoonkaart dan terug.
Videobellen met hulp van de sociaal werker

Het doet deugd om naast een vertrouwde stem ook eens een vertrouwd gezicht te kunnen zien. Heeft u geen gsm bij dan kan u via de verpleging vragen of de sociaal werker bij u langs kan komen. Hij of zij neemt dan een toestel mee waarmee u even kan videobellen. De medewerker blijft bij u om u te helpen met het opstarten en beëindigen van het gesprek.

Kan ik iets afgeven voor een patiënt?

Indien de patiënt geen bezoek kan ontvangen, kunnen familie of naasten spullen (zoals de was) brengen en ophalen via onze Give & Go. Spullen brengen kan vanaf de eerste opnamedag. Ophalen van vuile was is pas mogelijk vanaf de vierde opnamedag, nadat een medewerker van ons onthaal de vertrouwenspersoon van de patiënt heeft opgebeld om toelichting te geven.

AZ Turnhout is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van voorwerpen.

Spullen afgeven

Maandag tot zaterdag, 9 - 19 uur, onthaal ziekenhuis

Propere kleding, een geschenkje, een gsm, een tekening, … mag je binnen brengen bij de Give & Go. Verpak deze spullen in een gesloten tas voorzien van de naam, het kamernummer en de afdeling van de patiënt.

 • Breng GEEN geld of breekbare spullen binnen.
 • Breng GEEN bereid en vers eten binnen (niets wat gekoeld bewaard wordt). 
 • Het is ook nuttig om de spullen in de tas te tekenen met de naam van de patiënt. Zeker wanneer de patiënt zelf niet in staat is om zijn spullen te herkennen. Zo verkleinen we de kans dat er zaken verloren gaan. 

Zaken die op weekdagen na 18u of op zaterdag na 16u worden afgegeven aan het Give & Go punt, kunnen we pas de volgende dag bij de patiënt op de kamer afgeven.

Vuile was ophalen

Maandag tot zaterdag, 14 - 19 uur, onthaal ziekenhuis

Een onthaalmedewerker van het ziekenhuis neemt vanaf de vierde opnamedag zelf contact op met de familie om afspraken te maken over de dag(en) van ophaling. Eens dat gebeurd is, kan een familielid vuile was ophalen van een patiënt aan de Give & Go zone. Vermeld de naam van de patiënt, de kamernummer en de afdeling wanneer je was ophaalt. Deze zal in een gesloten zak worden aangeboden.

Het wasgoed van een coronapositieve patiënt zal in een rode of gele zak worden meegegeven. We geven het advies om deze was eerst drie dagen in de zak te laten zitten voor je deze gaat wassen. Was daarna apart van andere was én op minstens 60 graden (best een zo hoog mogelijke temperatuur).

Mag ik met mijn bezoek een wandeling maken?

Bezoek mag enkel op de kamer van de patiënt. Zo verkleinen we de kans op besmetting met het coronavirus.

Mag mijn partner aanwezig zijn bij de bevalling en op bezoek komen op materniteit?

Ja, partners mogen meekomen naar het verloskwartier. Na de bevalling mag de partner ook dagelijks op bezoek komen bij de pasbevallen moeder en baby. Ook opgenomen zwangere patiënten mogen dagelijks bezoek krijgen van hun partner.

Het bezoek is wel beperkt tot éénmaal per dag en steeds volgens de adviezen. De partner draagt bij het bezoek dus ook een mondmasker.  Om het risico voor onze opgenomen patiënten en medewerkers te beperken, zijn andere bezoekers niet toegelaten.

Mag grote broer/zus op bezoek komen op materniteit?

Enkel de partner kan op bezoek komen op materniteit en neonatologie. 

Mogen beide ouders op bezoek bij hun kind op pediatrie?

Eén of beide ouders mogen bij hun kind op de kamer blijven. Maar slechts 1 van beide ouders mag blijven slapen. Andere bezoekers zijn momenteel niet toegestaan.  

Pas op: ouders mogen geen luchtwegsymptomen of koorts vertonen. Wanneer u één van beide symptomen van het coronavirus heeft, hebben we liever dat u niet op bezoek komt.

Mogen er meerdere mensen op bezoek komen bij een palliatieve patiënt?

Patiënten die in kritieke of eindelevensfase zijn, mogen bezoek krijgen van hun onmiddellijke naasten. Hierbij wijken we af van de algemene bezoekregels, waarbij elke patiënt dagelijks maar twee bezoekers mogen ontvangen. De arts en verpleegkundigen kennen de toestand van hun patiënten. Zij bepalen vanaf wanneer een patiënt meer bezoek mag krijgen. 

Een patiënt die kritiek of in eindelevensfase is, hoeft niet op de palliatieve afdeling te verblijven om meer bezoek te mogen krijgen.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn behandeling op het oncologisch dagziekenhuis?

Patiënten van het oncologisch dagziekenhuis komen alleen naar hun afspraak in het dagziekenhuis. Begeleiding tot de wachtzaal van het dagziekenhuis mag indien patiënten niet zelfstandig naar de afspraak kunnen komen. Daarna verlaat de begeleider het dagziekenhuis. 

Deze maatregel is nodig om de regels van social distancing in het dagziekenhuis correct te kunnen toepassen. Omdat onze patiënten een lagere immuniteit hebben, is het extra belangrijk dat iedereen op het dagziekenhuis voldoende afstand kan houden van elkaar.

Kan ik een cadeautje laten afleveren bij een patiënt?

Cadeau laten leveren door ziekenhuiswinkeltje

Ligt een familielid of goede vriend(in) in het ziekenhuis? Dan kan je hen via onze ziekenhuiswinkeltjes verrassen met een leuk cadeautje (hun favoriete magazine, een doos pralines, bloemen, een geschenkmand, een heliumballon die de kamer opvrolijkt, ...). De uitbaters van onze winkeltjes zorgen dat je cadeautje geleverd wordt op de kamer van de patiënt. 

Meer info over bestellen en betalen

Zijn de ziekenhuiswinkeltjes open?

Onze winkeltjes zijn op beide campussen open. Bezoekers zijn hier welkom om een cadeautje te kopen. Hou wel de nodige afstand met andere bezoekers. Bekijk de openingsuren van de winkeltjes.

Patiënten kunnen niet in het ziekenhuiswinkeltje terecht, zij moeten op de kamer blijven. U kan als patiënt wel een bestelling plaatsen in het winkeltje. Uw bestelling wordt dan in uw kamer geleverd. Meer info over bestellen en leveren.

Veelgestelde vragen over maatregelen voor patiënten in ons ziekenhuis

Word ik getest op Covid-19 als ik een ingreep moet ondergaan?

Ja, in veel gevallen wel. De behandelend arts bepaalt wanneer dit nodig is, omdat we nog steeds rekening moeten houden met een beperkt aantal testers. 

We testen u twee tot drie dagen op voorhand op corona: via een vragenlijst en/of het afnemen van een wisser voor Covid-19 via de ‘COVID-screening’ op campus Sint-Jozef. Zowel voor uw eigen veiligheid als die van andere patiënten en zorgverleners worden meer en meer patiënten die een ingreep of onderzoek ondergaan in AZ Turnhout op voorhand getest op Covid-19. 

Als u voor deze screening wordt uitgenodigd, krijgt u alle info over het verloop ervan van uw arts op de consultatie of telefonisch wanneer uw ingreep of onderzoek werd uitgesteld. 

Details over het verloop van deze preoperatieve screening.

Samenvattend schema van het verloop van deze screening

Moeten patiënten op hun kamer een mondmasker dragen?

Elke patiënt krijgt bij opname in het ziekenhuis een mondmasker. Wanneer de patiënt alleen is in de kamer, mag het mondmasker af.

 • Wanneer er een arts, verpleegkundige of andere medewerker van het ziekenhuis in de kamer komt, vragen we om het mondmasker op te zetten. Ook de ziekenhuismedewerker zal steeds een mondmasker dragen. Zo beschermen we elkaar. 
 • Wanneer u bezoek krijgt, draagt zowel u als de bezoeker een mondmasker. Omwille van de vele contacten met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners gelden in het ziekenhuis de bubbels van thuis niet.
 • Ligt u op een tweepersoonskamer? Wanneer u geen 1,5 meter afstand kan houden van uw kamergenoot, vragen we om het mondmasker op te zetten.  Eet niet samen met uw kamergenoot aan het tafeltje op uw kamer, maar eet om de beurt of in uw bed. 

Mogen patiënten de kamer verlaten?

Ons ziekenhuis volgt de richtlijnen van de overheid, wat spijtig genoeg betekent dat we niet kunnen toestaan dat patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis hun kamer verlaten. Ook naar buiten gaan om te roken kunnen we niet toestaan. We begrijpen dat dit drastische maatregelen zijn, maar zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om verspreiding van het virus in ons ziekenhuis tegen te gaan. 

Kan ik bellen met een familielid of naaste?

We vinden het belangrijk dat u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis contact kunt blijven houden met familie of naasten. Wie zelf geen gsm of tablet op de kamer heeft, kan gebruik maken van het telefoontoestel op uw nachtkastje (voor wie op campus Sint-Jozef verblijft) of het scherm naast uw bed (voor wie op campus Sint-Elisabeth verblijft). Elke afdeling beschikt ook over één gsm-toestel of tablet waarmee u met hulp van de sociaal werker kan videobellen.

Praktische info over telefoneren

Op alle kamers is een toestel aanwezig waarmee u tegen betaling kunt bellen. Hou er rekening mee dat de hospitalisatieverzekering geen tegemoetkoming verleent in telefoonkosten.

 • Als u zelf wenst te bellen op campus Sint-Jozef, heeft u een code nodig en worden de telefoonkosten in rekening gebracht op uw factuur. Een telefooncode kan u verkrijgen bij uw inschrijving maar u kan deze ook later aanvragen via de verpleegkundige.
 • Op campus Sint-Elisabeth kan u telefoneren als u beschikt over een telefoonkaart. Deze kan een familielid of naaste voor u kopen aan het onthaal. De verpleging kan u helpen bij het gebruik van de kaart. Als de belwaarde opgebruikt is, kan u uw kaart aan het onthaal laten heropladen door uw bezoek. Wanneer u de telefoonkaart bij uw vertrek uit het ziekenhuis weer inlevert aan het onthaal, krijgt u de eventuele resterende belwaarde terug uitbetaald. Ook krijgt u de borg voor de telefoonkaart dan terug.
Videobellen met hulp van de sociaal werker

Het doet deugd om naast een vertrouwde stem ook eens een vertrouwd gezicht te kunnen zien. Heeft u geen gsm bij dan kan u via de verpleging vragen of de sociaal werker bij u langs kan komen. Hij of zij neemt dan een toestel mee waarmee u even kan videobellen. De medewerker blijft bij u om u te helpen met het opstarten en beëindigen van het gesprek.

Kan ik als patiënt in isolatie mijn vuile was of persoonlijke spullen aan een familielid meegeven?

Indien de patiënt geen bezoek kan ontvangen, kunnen familie of naasten spullen (zoals de was) brengen en ophalen via onze Give & Go. Spullen brengen kan vanaf de eerste opnamedag. Ophalen van vuile was is pas mogelijk vanaf de vierde opnamedag, nadat een medewerker van ons onthaal de vertrouwenspersoon van de patiënt heeft opgebeld om toelichting te geven. 

AZ Turnhout is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van voorwerpen.

Spullen afgeven

Maandag tot zaterdag, 9 - 19 uur, onthaal ziekenhuis

Propere kleding, een geschenkje, een gsm, een tekening, … mag je binnen brengen bij de Give & Go. Verpak deze spullen in een gesloten doos, zak of koffer voorzien van de naam, het kamernummer en de afdeling van de patiënt.

 • Breng GEEN geld of breekbare spullen binnen.
 • Breng GEEN bereid en vers eten binnen (niets wat gekoeld bewaard wordt). 

Zaken die op weekdagen na 18u of op zaterdag na 16u worden afgegeven aan het Give & Go punt, kunnen we pas de volgende dag bij de patiënt op de kamer afgeven.

Vuile was ophalen

Maandag tot zaterdag, 14 - 19 uur, onthaal ziekenhuis

Een onthaalmedewerker van het ziekenhuis neemt vanaf de vierde opnamedag zelf contact op met de familie om afspraken te maken over de dag(en) van ophaling. Eens dat gebeurd is, kan een familielid vuile was ophalen van een patiënt aan de Give & Go zone. Vermeld de naam van de patiënt, de kamernummer en de afdeling wanneer je was ophaalt. Deze zal in een gesloten zak worden aangeboden.

Het wasgoed van een coronapositieve patiënt zal in een rode of gele zak worden meegegeven. We geven het advies om deze was eerst drie dagen in de zak te laten zitten voor je deze gaat wassen. Was daarna apart van andere was én op minstens 60 graden (best een zo hoog mogelijke temperatuur).

Gelden er bepaalde wasvoorschriften voor kledij van een patiënt met corona?

Het wasgoed van een coronapositieve patiënt zal in een rode of gele zak worden meegegeven. We geven het advies om deze was eerst drie dagen in de zak te laten zitten voor je deze gaat wassen. Was daarna apart van andere was én op minstens 60 graden (best een zo hoog mogelijke temperatuur).

Links

De informatie op deze drie webpagina’s wordt nagekeken door het federale crisiscentrum. De vertalingen gebeurden door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De toegankelijke informatie updaten bij nieuwe maatregelen, duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie.

Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen (nieuw)

Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen; affiches voor handelszaken

Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.