Menu Sluit menu

Coronavirus

Opgelet

Vertoont u symptomen van het coronavirus (koorts, hoesten, keelpijn, verkoudheid)? Neem dan contact op met uw huisarts. Deze verwijst u door naar het ziekenhuis als dat nodig is. In het weekend en op feestdagen kan u dag en nacht contact opnemen met de huisartsenwachtpost regio Turnhout (014 410 410).

Geen bezoek en uitstel van alle niet-dringende afspraken en ingrepen

Vanaf  zaterdag 14 maart mogen er op basis van de richtlijnen van de overheid geen mensen meer op bezoek komen bij patiënten in het ziekenhuis en worden alle niet-dringende consultaties, onderzoeken of ingrepen geannuleerd. 

Alle niet-dringende raadplegingen, onderzoeken en ingrepen worden uitgesteld

Vanaf zaterdag 14 maart moeten de algemene en universitaire ziekenhuizen ALLE niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen annuleren. Vanzelfsprekend betekent dit ook dat alle dringende en noodzakelijk consultaties, onderzoeken en ingrepen wel kunnen blijven gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, etc) worden voortgezet. 

De inschatting of een ingreep of raadpleging al dan niet dringend is (levensnoodzakelijk) zal gemaakt worden door de behandelende arts. Wanneer uw afspraak, onderzoek of ingreep wordt geannuleerd, zal u hierover gecontacteerd worden door de dienst.

Bekijk onze veelgestelde vragen en antwoorden over het uitstellen van niet-dringende raadplegingen, onderzoeken en ingrepen.

Geen bezoek meer toegelaten mits enkele uitzonderingen

Vanaf zaterdag 14 maart mogen er op basis van de richtlijnen van de overheid geen mensen meer op bezoek komen bij patiënten in het ziekenhuis. 

Uitzonderingen op de regel : 

 • Eén of beide ouders van opgenomen kinderen van minder dan 18 jaar (zie veelgestelde vragen voor uitzondering materniteit en pediatrie)
 • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn 
 • Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door maximum één (vertrouwens)persoon 
 • Vrijwilligers en stagiairs (volgens registratiesysteem)

Bekijk onderaan deze pagina onze veelgestelde vragen en antwoorden over geen bezoek in het ziekenhuis

Patiënteninformatie en brochures

Download de patiëntenbrochure over 'Wuhan COVID-19' waarin onder meer tips en hygiëne adviezen staan voor patiënten die thuis uitzieken. 

Patiëntenbrochure : Wuhan  COVID-19 (versie 26-03-20)

Veelgestelde vragen

over het annuleren van niet-dringende afspraken, onderzoeken, ingrepen

Hoe word ik op de hoogte gebracht indien mijn afspraak, onderzoek of ingreep wordt uitgesteld?

Afspraken en onderzoeken

U krijgt een sms wanneer uw afspraak of onderzoek wordt geannuleerd in ons systeem. Wanneer wij uw gsm nummer niet kennen, neemt een medewerker telefonisch contact op. Als u ons telefoontje heeft gemist, laten wij een voice-mail achter met alle info. We bellen u niet opnieuw op. Indien u de avond voor uw afspraak geen telefoon (controleer ook uw voice-mail) of sms heeft gekregen, mag u er van uitgaan dat uw afspraak of onderzoek doorgaat zoals gepland. 

U helpt ons enorm door uw gsm-nummer zelf toe te voegen in uw elektronisch patiëntendossier. Dat doet u onder het knopje 'profiel' in de mynexuzhealth app of op de mynexuzhealth website. Via sms bent u het snelst op de hoogte van uw uitgestelde afspraak of onderzoek.

Ingrepen

Alle niet-dringende ingrepen zijn telefonisch geannuleerd voor deze week. Heeft u geen telefoon gekregen, dan verwachten wij u deze week nog in het ziekenhuis voor uw operatie.

Gezien de grote hoeveelheid annulaties die moeten gebeuren, bellen de diensten de ingrepen week per week af. Indien uw ingreep volgende week staat gepland, kan u dus nog een telefoontje krijgen. Als u twee dagen voor uw ingreep geen telefoon van ons kreeg, dan gaat uw operatie door en verwachten we u in het ziekenhuis. 

Wordt mijn afspraak, onderzoek of ingreep ineens verzet?

Wordt mijn afspraak, onderzoek of ingreep ineens verzet?

We weten momenteel niet wanneer we onze normale werking weer kunnen hervatten. Daarom is het nog niet mogelijk om uitgestelde afspraken, onderzoeken of ingrepen te herplannen. 

We contacteren u zodra we uw afspraak opnieuw kunnen inplannen.

Mag ik mijn zoon of dochter meenemen naar mijn afspraak?

Kinderen mogen de komende tijd niet in het ziekenhuis komen, tenzij ze zelf patiënt zijn. 

Heeft u een afspraak bij de kinderarts? Neem dan geen gezonde broers of zussen mee naar het ziekenhuis. 

Mag mijn partner of een andere vertrouwenspersoon mee naar mijn afspraak?

Patiënten die in goede gezondheid zijn en zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen komen, mogen geen partner of andere vertrouwenspersoon meenemen naar hun afspraak in het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan echo's bij zwangere vrouwen. 

Wie niet zelfstandig in het ziekenhuis geraakt, mag maximum één vertrouwenspersoon meenemen als begeleider bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken. 

Moet ik een mondmasker opzetten als ik naar het ziekenhuis kom?

Vanaf donderdag 18 maart zal er toegangscontrole zijn aan de ingangen van het ziekenhuis. Op basis van een aantal vragen die men u zal stellen, zal men u de nodige instructies geven.

Is het wel veilig om nu naar het ziekenhuis te komen?

Alle maatregelen die zijn genomen door het ziekenhuis zijn er gemaakt om patiënten die hier toch nog moeten zijn, veilig te kunnen opvangen. Vanaf morgen of overmorgen zal er toegangscontrole zijn aan de ingangen van het ziekenhuis. Op basis van een aantal vragen die men u zal stellen, zal men u de nodige instructies geven.

Patiënten dermatologie

Bijna alle afspraken bij de dermatoloog worden uitgesteld. Tenzij u bericht krijgt van onze dienst dermatologie, moet u dus NIET naar het ziekenhuis komen. 

Patiënten fysische geneeskunde

Alle consultaties worden afgezegd. 

Wanneer patiënten van mening zijn dat ze dringend bij de arts moeten zijn, zal hun telefoonnummer en reden van consult genoteerd worden. De artsen bekijken het dossier van de patiënt, bekijken de hoogdringendheid en beslissen of een dringende afspraak nodig is. Het secretariaat contacteert nadien de patiënt.

Patiënten geriatrie

De dienst geriatrie behandelt met name patiënten die ouder zijn dan 70 jaar. Patiënten die ouder zijn dan 70 jaar behoren tot de risicogroep voor het krijgen van het Corona virus. Naast het kunnen krijgen een besmetting van een Corona virus kunnen de gevolgen ernstig zijn.

De dienst geriatrie heeft daarom besloten het risico voor onze patiënten tegen te gaan en al onze raadplegingen, dagziekenhuis en onderzoeken tot en met 6 april af te zeggen.

Mocht er behoefte bestaan aan telefonisch contact zijn wij daar op dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 15.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt bellen naar het centrale nummer van AZ Turnhout (014 40 60 11) en vragen u door te verbinden met uw eigen geriater: dokter Carels of dokter Weidgraaf.

We verzoeken om alleen bij dringende gevallen te bellen, zodat wij tijd vrij kunnen maken voor de zieke patiënten op de verpleegafdeling.

Patiënten heelkunde

 • Alle patiënten die in deze periode een afspraak bij de dienst heelkunde hadden, worden telefonisch gecontacteerd door hun arts of door het secretariaat. Zo kan meteen overlegd worden of de patiënt toch moet komen (bij problemen) of dat de afspraak verzet wordt. 
 • Indien u niet bij uw huisarts terecht kan voor een postoperatieve controle, kan dit bij ons gebeuren of telefonisch afgehandeld worden. 
 • Dringende afspraken kunnen nog ingepland worden, zowel voor algemene heelkunde, abdominale heelkunde en borstkliniek. 
 • Indien nodig kunnen kleine ambulante ingrepen nog worden uitgevoerd op verwijzing van de huisarts.

Patiënten gynaecologie

We vragen dat iedere patiënte spontaan meedeelt of ze koorts heeft of tekens van luchtweginfectie (hoesten, verkoudheid). Dat zal ook gevraagd worden door onze medewerkers. 

We kunnen in deze periode niet garanderen dat u door uw eigen gynaecoloog gezien zal worden. 

Opvolging zwangerschap

Volgende echo's gaan door omdat deze belangrijk zijn voor de opvolging van de gezondheid van uw kindje:

 • eerste echo
 • 12 weken echo
 • 20 weken echo
 • 30 weken echo
 • 35 weken echo
 • 40 - 41 weken echo

We vragen patiënten om alleen naar uw afspraken te komen. De aanwezigheid van de partner is niet toegestaan bij de consultaties. Neem ook geen grote broers of zussen mee naar uw afspraak. 

Overige onderzoeken:

 • De suikertest wordt verschoven naar week 30 van uw zwangerschap (normaal gezien doen we deze op 24 weken). We combineren dit met de 30 weken echo. 
 • In week 38 krijgt u enkel een CTG waarbij we de harttonen monitoren.
 • De structurele echo’s naar vermoeden van afwijkingen bij de foetus zullen individueel bekeken worden. Uw arts bekijkt of dit onderzoek door moet gaan of dat dit uitgesteld kan worden. 

Wanneer u alarmsymptomen vertoont, mag u ons uiteraard opbellen voor verder onderzoek.

Keizersnedes

Geplande sectio's gaan door. 

Fertiliteitsbehandelingen

Alle fertiliteitcycli’s zijn onderbroken, IUI’s zijn afgelast. 

Patiënten kindergeneeskunde

Afspraken

De raadpleging kindergeneeskunde gaat door, maar de artsen mogen enkel voor dringende zaken afspraken inplannen. Wanneer u op raadpleging wil komen bij de kinderarts:

 • U belt naar het secretariaat en geeft een beschrijving van de klachten van uw kindje.
 • De kinderarts bepaalt op basis van de klachten of u op raadpleging mag komen. 
 • Indien u een afspraak krijgt, zal onze medewerker duidelijk doorgeven waar de raadpleging zal doorgaan. Onze artsen zien kinderen met luchtwegklachten tijdelijk op een andere locatie, zodat deze kinderen gescheiden blijven van kinderen met andere klachten. Zo vermijden we besmetting. 

Er mag slechts één ouder mee naar de raadpleging komen. Gezonde broertjes of zusjes blijven thuis. 

Verblijf in het ziekenhuis 

Gezien de ernst van de Coronavirus- epidemie en ter bescherming van uw kind en de zorgverleners vragen we uw begrip voor de volgende bezoekregels, die wij genoodzaakt zijn te nemen:

Algemeen

 • Eén of beide ouders mogen bij hun kind op de kamer blijven.   
 • Andere bezoekers zijn momenteel niet toegestaan.  
 • Pas op: deze ouder mag geen luchtwegsymptomen en geen koorts vertonen.
 • Maximum 1 ouder kan in het ziekenhuis blijven slapen.

Uw kind is opgenomen voor niet-Corona-gerelateerde ziekte

Indien uw kind in isolatie ligt voor niet-Corona- gerelateerde ziekte zijn voor de ouders dezelfde regels van toepassing als voor het zieke kind: d.w.z. de kamer niet verlaten, tenzij in rechte lijn in/uit het ziekenhuis en mits inachtneming  van de noodzakelijke handhygiëne.  We vragen het verlaten van de kamer tot het strikt noodzakelijke minimum te beperken. 

Een zieke ouder op de kamer bij het kind wordt enkel toegestaan indien op geen enkele andere manier een niet-zieke bezoeker geregeld kan worden om bij het kind te blijven.

Uw kind is (voorlopig) opgenomen in COVID-19 isolatie

Bezoek voor uw kind dat (voorlopig) opgenomen is in COVID-19 isolatie is niet toegelaten tenzij maximum 1 ouder die bij het kind aanwezig mag blijven.   

Deze ouder mag de kamer niet verlaten en wordt op dezelfde manier geïsoleerd als het zieke kind. Deze ouder mag  maximum 1 keer per dag in een rechte lijn in/uit het ziekenhuis. Een zieke ouder op de kamer bij het kind wordt enkel toegestaan indien op geen enkele andere manier een niet-zieke bezoeker geregeld kan worden om bij het kind te blijven.

Zodra de resultaten van Coronavirus gekend zijn (<24u), wordt het isolatiebeleid zo mogelijk aangepast.

Patiënten met MS

Er wordt op heden aangeraden de behandeling voor MS niet te onderbreken indien u behandeld wordt met Copaxone, interferonen, Aubagio, Tecfidera, Gilenya of Tysabri.

Voor Ocrevus, Mavenclad en Lemtrada wordt wel aangeraden deze uit te stellen gezien deze een effect op het immuunsysteem hebben. Mocht dit nog niet afgesproken zijn met uw behandelend arts, zal u hierover gecontacteerd worden.

Richtlijnen voor MS patiënten
 • De algemene gangbare preventieregels voor het coronavirus zijn voor personen met MS zeker van toepassing, met name:
 • Frequent handen wassen met water en zeep gedurende 40-60 sec
 • Hoest in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van uw elleboog
 • Gooi papieren zakdoekjes onmiddellijk in een afsluitbare vuilbak
 • Vermijd om handen te geven
 • Blijf thuis als u ziek bent
 • Vermijd nauw contact met zieke personen
 • Raak zo weinig mogelijk uw gezicht aan met uw handen

De maatregelen zijn in het bijzonder belangrijk voor zij die andere gezondheidsproblemen hebben naast MS, zoals hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Er wordt aangeraden zo veel mogelijk contact met andere mensen te vermijden. Indien u op het werk  in contact komt met andere mensen, raden we aan voorlopig thuis te blijven.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om uw neuroloog te contacteren via ons secretariaat.

Patiënten nucleaire geneeskunde

Voorlopig gaat geen enkel onderzoek door. Patiënten met een afspraak voor een schildklieronderzoek worden opgebeld door de dienst nucleaire geneeskunde. 

Een dringend onderzoek kan gepland worden via uw verwijzende arts. 

Patiënten oncologie

Volgt u een behandeling in AZ Turnhout en woont u in Nederland? Neem contact op met het secretariaat oncologie (+32 14 40 69 02), dan bezorgen wij u een attest dat u kan tonen bij de grenscontroles. Uw behandeling kan zo gewoon door blijven gaan in ons ziekenhuis. 

Patiënten oncologisch dagziekenhuis

Patiënten van het oncologisch dagziekenhuis komen alleen naar hun afspraak in het dagziekenhuis. Begeleiding tot de afdeling mag indien patiënten niet zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen komen, maar in het dagziekenhuis zelf zijn begeleiders niet meer toegestaan. 

Deze voorzorgmaatregel is nodig om de regels van social distancing in het dagziekenhuis correct te kunnen toepassen. Omdat onze patiënten een lagere immuniteit hebben, is het extra belangrijk dat iedereen op het dagziekenhuis voldoende afstand kan houden van elkaar.

Patiënten orthopedie

Afspraken

Onze orthopedisten bellen elke patiënt persoonlijk op om te laten weten of een afspraak uitgesteld moet worden maar ook om te laten weten dat een afspraak doorgaat en u wel verwacht wordt in het ziekenhuis. Vanuit orthopedie worden er geen sms'en verstuurd omdat onze artsen u graag even persoonlijk spreken. Gevolg hiervan is dat het even kan duren voor u iets weet over uw afspraak. Onze artsen bellen u ten laatste één dag voor uw afspraak op. We vragen om nog niet zelf te bellen en te informeren naar uw afspraak die bijvoorbeeld over 2 of 3 weken gepland is. Onze artsen werken alles in chronologische volgorde af.

Ingrepen

U wordt ten laatste een halve week voor de ingreep opgebeld om te laten weten of uw ingreep door kan gaan of uitgesteld moet worden.  Ook hier vragen we om af te wachten en ons nog niet op te bellen over ingrepen die pas over 2 of 3 weken gepland zijn. 

Dringende nieuwe afspraken 

Nieuwe afspraken kunnen tijdens deze periode gemaakt worden via verwijzing door de huisarts. Zo kunnen onze artsen u in bij dringende gevallen toch nog verder helpen. Indien u symptomen van het corona virus vertoont (koorts, hoesten, verkoudheid), dan is een doorverwijzing tijdelijk niet mogelijk. 

Patiënten pijncentrum

Patiënten die een afspraak hebben voor een raadpleging of behandeling in het pijncentrum worden via een SMS op de hoogte gebracht dat de afspraak/behandeling niet doorgaat. Patiënten waarvan we geen GSM nummer hebben worden telefonisch verwittigd dat de afspraak/behandeling geannuleerd wordt.

Voor dringende zaken (onhoudbare pijn/uitval) kan de huisarts of specialist contact opnemen met het pijncentrum om na te gaan welke behandeling we eventueel kunnen doen. 

Patiënten reumatologie

Afspraken

De poli reumatologie belt elke patiënt persoonlijk op om te laten weten of een afspraak uitgesteld moet worden maar ook om te laten weten dat een afspraak doorgaat en u wel verwacht wordt in het ziekenhuis. We bellen u ten laatste één dag voor uw afspraak op. We vragen om nog niet zelf te bellen en te informeren naar uw afspraak die bijvoorbeeld over 2 of 3 weken gepland is. We werken alles in chronologische volgorde af.

Dringende nieuwe afspraken 

Nieuwe afspraken kunnen tijdens deze periode gemaakt worden via verwijzing door de huisarts. Zo kan de reumatoloog u in bij dringende gevallen toch nog verder helpen. Indien u symptomen van het corona virus vertoont (koorts, hoesten, verkoudheid), dan is een doorverwijzing tijdelijk niet mogelijk. 

Patiënten revalidatie

Ambulante patiënten

Alle revalidatie wordt tijdelijk opgeschort. De behandelende therapeut neemt contact met u op wanneer de revalidatie terug start. Via mail worden oefenschema’s verstrekt om thuis op eigen houtje verder te kunnen revalideren. Indien we uw e-mail adres niet kennen ontvangt u deze week een sms of wordt u gebeld. Indien nodig worden oefenschema’s opgestuurd met de post.

Gehospitaliseerde patiënten

Elke patiënt in het ziekenhuis die kinesitherapie, ergotherapie of logopedie nodig heeft zal in de mate van het mogelijke therapie krijgen. Er zijn wel enkele belangrijke wijzigingen

 • Patiënten worden zoveel mogelijk individueel op de kamer behandeld.
 • Revalidatie op de gang van de afdeling kan enkel als de patiënt geen symptomen van verkoudheid vertoont.
 • Indien het voor de revalidatie noodzakelijk is om met een toestel in de oefenzaal te oefenen gelden volgende regels: Er mogen maximum twee therapeuten en twee patiënten in een grote oefenzaal aanwezig zijn. / Tussen de patiënten moet altijd minimum 1.5 meter afstand zijn / De toestellen worden tussen elke patiënt ontsmet. Als de patiënt symptomen van een verkoudheid vertoont mag hij niet in de oefenzaal. 

over geen bezoek in het ziekenhuis

Mag ik buiten aan het ziekenhuis afspreken met mijn bezoek?

We merken dat sommige patiënten bezoek uitnodigen om elkaar buiten te zien, voor de inkom van het ziekenhuis. Dit is NIET de bedoeling. Op deze manier kunnen virussen alsnog doorgegeven worden en in het ziekenhuis binnen komen. Hiermee brengt u onze verpleegkundigen, artsen en andere patiënten in gevaar.

Bovendien volgen we in het ziekenhuis de semi-lockdown procedure van de overheid, wat betekent dat ook patiënten niet meer uit hun kamer mogen komen. Enige uitzondering hierop is in het kader van de behandeling zoals bijvoorbeeld het oefenen van een kinesitherapeut met een patiënt. 

Mag mijn partner aanwezig zijn bij de bevalling?

Ja, partners mogen meekomen naar het verloskwartier. Na de bevalling maakt de partner de keuze. Ofwel:

 • Verlaat de partner het ziekenhuis en komt hij of zij pas terug wanneer mama en baby het ziekenhuis mogen verlaten. Bezoek tijdens het verblijf op materniteit is niet toegestaan.
 • De partner blijft gedurende het verblijf van mama en baby ook in het ziekenhuis. Hij of zij blijft deze hele periode bij hen op de kamer. We voorzien een extra bed voor partners. Het is tijdens jullie verblijf niet toegestaan om de kamer te verlaten. Het ziekenhuis zal dagelijks 3 maaltijden voorzien voor zowel de patiënt als voor de partner die op de kamer verblijft. 

Normaal gezien verblijven mama en baby 3 nachten op materniteit (of 4 nachten na een keizersnede). Tijdens deze corona crisis zullen onze artsen u eerder naar huis laten gaan als u en uw baby in goede conditie verkeren. 

We begrijpen dat dit drastische maatregelen zijn en dat ze emotioneel zwaar kunnen vallen. Maar ze zijn noodzakelijk om u, uw kindje en onze andere patiënten te beschermen en om ons zo lang mogelijk goed voor jullie te laten zorgen.

Mag mijn partner op bezoek komen in het moederhuis?

Omdat we uiterst voorzichtig moeten zijn in het ziekenhuis hebben we aparte maatregelen voor de materniteit. De partner mag op de kamer komen, maar moet daar dan ook blijven gedurende het hele verblijf van moeder en kind. We kunnen spijtig genoeg niet toelaten dat de partner over en weer pendelt tussen thuis en het ziekenhuis. 

Mag grote broer/zus heel even op bezoek komen op materniteit?

Broers of zussen mogen niet op bezoek komen tijdens uw verblijf op materniteit. Kinderen mogen de komende tijd niet in het ziekenhuis komen, tenzij ze zelf patiënt zijn.  

Mogen beide ouders op bezoek bij hun kind op pediatrie?

Ter bescherming van uw kind en de zorgverleners vragen we uw begrip voor enkele specifieke bezoekregels op de kinderafdeling.

 • Eén of beide ouders mogen bij hun kind op de kamer blijven.   Maar slechts 1 van beide ouders mag blijven slapen.
 • Andere bezoekers zijn momenteel niet toegestaan.  

Pas op: als ouder mag u geen luchtwegsymptomen en geen koorts vertonen.

 • Was uw handen voor u de kamer binnen gaat en voor en nadat u de kamer weer verlaat.  Dit kan u doen in de openbare toiletten die u op elke verdieping in ons ziekenhuis kunt vinden. 
 • Geef geen handen en vermijd ook het geven van kussen en/of knuffels.
 • De speelkamer en de koffieruimte zijn gesloten, zo ook de cafetaria.   

Mag ik op bezoek komen bij een palliatieve patiënt?

Patiënten die in kritieke of eindelevensfase zijn, mogen bezoek krijgen van hun onmiddellijke naasten. De arts en verpleegkundigen kennen de toestand van hun patiënten. Zij bepalen vanaf wanneer een patiënt bezoek mag krijgen. 

Een patiënt die kritiek of in eindelevensfase is, hoeft niet op de palliatieve afdeling te verblijven om bezoek te mogen krijgen.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn behandeling op het oncologisch dagziekenhuis?

Patiënten van het oncologisch dagziekenhuis komen alleen naar hun afspraak in het dagziekenhuis. Begeleiding tot de afdeling mag indien patiënten niet zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen komen, maar in het dagziekenhuis zelf zijn begeleiders niet meer toegestaan. 

Deze voorzorgmaatregel is nodig om de regels van social distancing in het dagziekenhuis correct te kunnen toepassen. Omdat onze patiënten een lagere immuniteit hebben, is het extra belangrijk dat iedereen op het dagziekenhuis voldoende afstand kan houden van elkaar.

Kan ik iets afgeven voor een patiënt?

Een geschenkje, een gsm, een tekening, een laptop of de was? We zorgen ervoor. U kunt ze elke dag tussen 9 en 18 uur afgeven aan de medewerkers bij de Give & Go zone in de inkomhal van campus Sint-Jozef en van campus Sint-Elisabeth. Was of persoonlijke spullen komen ophalen kan van maandag tot en met zaterdag tussen 14 en 18 uur.  Opgepast, we nemen geen bederfbare voedingsmiddelen of maaltijden aan.

Klik hier voor meer info over ons give&go punt. 

over maatregelen voor patiënten in ons ziekenhuis

Mogen patiënten de kamer verlaten?

Ons ziekenhuis volgt de semi-lockdown richtlijnen van de overheid, wat spijtig genoeg betekent dat we niet kunnen toestaan dat patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis hun kamer verlaten. Ook naar buiten gaan om te roken kunnen we niet toestaan. We begrijpen dat dit drastische maatregelen zijn, maar zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om verdere verspreiding van het virus in ons ziekenhuis tegen te gaan. 

Kan ik als patiënt mijn vuile was of persoonlijke spullen aan een familielid meegeven?

Ja dat kan, via onze give &go zone. Als u de verpleging op uw dienst 's ochtend laat weten dat u graag iets wil meegeven voor een familielid of vertrouwenspersoon, dan zorgen zij ervoor dat uw spullen worden overgebracht naar de give & go zone op elke campus. Laat uw contactpersoon weten dat u  was of spullen hebt die moeten komen afgehaald worden. Indien u zelf niet kunt bellen, vraag de verpleegkundige dit te doen. Uw contactpersoon kan diezelfde dag tussen 14 en 18 uur uw spullen komen halen in de give & go zone in de inkomhal van het ziekenhuis. 

Gelden er bepaalde wasvoorschriften voor kledij van een patiënt met corona?

Volgens de richtlijnen van de overheid (www.sciensano.be) wordt wasgoed van een besmette patiënt best op minstens 60 graden gewassen. De vuile was van een coronapositieve patiënt zal meegegeven worden aan de contactpersoon via de give & go zone in een rode zak.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.