Menu Sluit menu

Coronavirus

Snel naar

Coronatest voor een operatie

screeningstraat AZT

U heeft binnenkort een geplande ingreep in AZ Turnhout ? Dan testen we u twee dagen op voorhand op corona:

 • via een vragenlijst
 • en het afnemen van een wisser voor Covid-19 in de ‘screeningstraat’ op campus Sint-Jozef (uitzondering: kinderen jonger dan 7 jaar testen we op acute opvang campus Sint-Jozef). 

Als u voor deze screening wordt uitgenodigd, krijgt u alle info over het verloop ervan van uw arts op de consultatie of telefonisch wanneer uw ingreep of onderzoek werd uitgesteld. 

Het resultaat van uw test is na de analyse onmiddellijk zichtbaar bekijken in uw online elektronisch patiëntendossier mynexuzhealth. Meer info over het bekijken van uw resultaat.

Meer info over het verloop van deze preoperatieve screening

Resultaat coronatest (afgenomen bij de huisarts of triagecentrum)

Er zijn heel wat huisartsen in onze regio die hun stalen laten analyseren in het labo van AZ Turnhout. Ook de stalen van het triagecentrum campus Blairon worden in ons labo geanalyseerd. 

Van zodra het resultaat van een COVID-test beschikbaar is, wordt het resultaat onmiddellijk getoond in uw online elektronisch dossier, ook wel gekend als mynexuzhealth. Op die manier weet de patiënt zo snel mogelijk of isolatie nog nodig is of dat deze mag stopgezet worden en is het niet meer nodig om uw huisarts op te bellen om uw resultaat op te vragen. Ouders van kinderen jonger dan 16 jaar kunnen ook het resultaat van hun testen zien. 

Waar vind ik het resultaat?

 • Open de mynexuzhealth app (te downloaden via de Apple Store of Google Play store) of surf naar www.mynexuzhealth.be.
 • Wanneer u daar bent ingelogd en uw testresultaat al gekend is, ziet u in het menu een apart tabblad “covid-19 test”. Indien uw testresultaat nog niet gekend is, kan u dit tabblad nog niet zien. 
 • Indien u heeft aangeduid dat wij meldingen mogen sturen wanneer er nieuwe zaken in mynexuzhealth zijn aangevuld, krijgt u een mail of melding van de app dat het testresultaat te bekijken is in mynexuzhealth.

Bij vragen over uw online patiëntendossier kan u terecht bij ons team digitale dienstverlening:

 • tel: 014 44 48 80
 • mail: patientenportaal@azturnhout.be

Meer info over mynexuzhealth, uw online patiëntendossier 

Opgelet

Wij doen enkel coronatesten bij patiënten die in ons ziekenhuis opgenomen worden, bij ons een ingreep ondergaan of die bepaalde onderzoeken bij ons laten uitvoeren. In andere gevallen kan u in ons ziekenhuis geen coronatest laten uitvoeren. Hiervoor belt u uw huisarts. De huisarts kan u een afspraak geven in zijn/haar praktijk, hij/zij neemt de test dan zelf af.  Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar een triagecentrum in de buurt. 

Wat moet u weten voor uw consultatie of ingreep?

Gaat mijn afspraak of ingreep door?

Afspraken

Alle raadplegingen gaan momenteel nog door zoals gepland. Tot nu toe heeft het stijgend aantal coronabesmettingen geen impact op de consultaties bij de artsen.

Indien het aantal opnames van COVID-besmettingen blijft toenemen, kunnen we op een punt komen waarop het toch nodig is om bepaalde afspraken uit te stellen. Bij een tijdelijk uitstel van uw afspraak contacteren wij u telefonisch (ten laatste één werkdag op voorhand).

Ingrepen

Door de huidige stijging van het aantal COVID-opnames, zijn we genoodzaakt om een aantal geplande ingrepen uit te stellen. Wij zullen u telefonisch contacteren (ten laatste één werkdag op voorhand) indien uw ingreep niet door kan gaan. Hoort u niets van ons, dan gaat uw operatie door zoals gepland.

Waarom moeten enkele ingrepen uitgesteld worden?

COVID-patiënten vragen meer zorg en meer verpleegkundigen aan het bed. Die verpleegkundigen moeten natuurlijk ergens vandaan komen. Daarom sluiten wij enkele operatiezalen. Doordat er iets minder operaties zijn, kunnen de verpleegkundigen die normaal gezien helpen bij die operaties ingezet worden bij de COVID-patiënten. 

Mag er iemand mee naar mijn afspraak in het ziekenhuis?

Consultaties

In het belang van de gezondheid van onze patiënten en medewerkers houden we het aantal personen in onze wachtzaal zo beperkt mogelijk. We zien u daarom het liefst alleen op uw afspraak. Neemt u toch liever een begeleider mee, hou er dan rekening mee dat er maximum één persoon de patiënt mag vergezellen.

Komt u op raadpleging met een kind? Ook dan kunnen we maximum één ouder toelaten.

Kom niet vroeger dan 30 minuten voor uw afspraak naar het ziekenhuis. Indien u toch te vroeg, bent vragen we u te wachten in de centrale wachtruimtes.

Uitgebreide onderzoeken of dagopnames

Wanneer u enkele uren in het ziekenhuis moet blijven, kan een begeleider u niet heel de tijd vergezellen. We kunnen hier namelijk niet garanderen dat er steeds voldoende meter afstand bewaard kan worden. Een begeleider mag de patiënt wel naar de afspraak brengen indien hij hier hulp bij nodig heeft, maar daarna verlaat de begeleider de afdeling. Wanneer er na het onderzoek een consultatie bij de arts volgt, kan de begeleider hierbij in de meeste gevallen wel aanwezig zijn indien gewenst. Bespreek dit bij uw aankomst op de afdeling met uw verpleegkundige.

Uitzonderingen: één begeleider is bij dagopnames en uitgebreide onderzoeken wel toegestaan wanneer:

 • de patiënt minderjarig is
 • de patiënt een handicap heeft
 • de patiënt een aandoening zoals dementie heeft
 • de patiënt helemaal geen Nederlands spreekt en de begeleider nodig is als vertaler 

Begeleiders kunnen wachten in de centrale wachtruimtes of cafetaria op campus Sint-Elisabeth. 

Gaat mijn ingreep door als ik uit het buitenland kom?

Als u op vakantie bent geweest in een land met code rood of oranje, gelden de richtlijnen zoals door de overheid opgelegd. (https://diplomatie.belgium.be/nl) Bij code rood bent u wettelijk verplicht een test te laten afnemen en 2 weken in thuisisolatie/ quarantaine te blijven.  Bij code oranje vraagt de overheid om zelf in quarantaine te blijven en een test te laten doen. De maatregelen voor ingrepen, onderzoeken en behandelingen in AZ Turnhout zijn hetzelfde voor code rood en code oranje. Dat betekent: 

 • Niet-dringende ingrepen, onderzoeken of behandelingen die plaatsvinden binnen de twee weken na uw thuiskomst (de quarantaineperiode) moeten verzet worden. Neem contact op met het secretariaat van uw behandelend arts om de afspraak te verzetten.
 • Voor dringende  ingrepen, onderzoeken of behandelingen of wanneer u twijfelt aan de dringendheid, neemt u best contact op met uw behandelend arts. Enkel hij of zij kan inschatten en beslissen of uw ingreep, onderzoek of behandeling al dan niet mag doorgaan na uw thuiskomst.

Meer info over de codes per land op de website van de FOD Buitenlandse zaken.

Opgelet

Heeft u vandaag of over enkele dagen een afspraak in het ziekenhuis maar:

 • U heeft last van een symptoom van het coronavirus (koorts, hoesten, kortademigheid, verlies van reukzin)?
 • U kwam de afgelopen 14 dagen in contact met iemand die positief is getest of verdacht is voor COVID-19.
 • U bent nog niet langer dan 14 dagen weer thuis na een verblijf in een regio dat code rood of oranje kreeg van onze overheid.

Dan vragen we om contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek. We bespreken samen of de afspraak door kan gaan of dat we deze beter uitstellen. Als we de afspraak als dringend beschouwen, dan nemen we extra maatregelen om u veilig te ontvangen in ons ziekenhuis. Zo beschermen we onze andere patiënten en onze medewerkers. 

Als uw afspraak doorgaat, vragen we om in het ziekenhuis aan de onthaalbalie van de arts nogmaals duidelijk aan te geven dat u een hoogrisico patiënt bent (omdat u symptomen heeft, contact heeft gehad met iemand die (mogelijk) besmet is of u onlangs in een risico zone verbleef).

Welke richtlijnen moet ik in het ziekenhuis volgen?

Kom niet te vroeg

Te vroeg komen gaat leiden tot wachttijden en meer contact met andere patiënten. Ben je meer dan 30 minuten te vroeg, wacht dan in de centrale wachtruimte van de campus waar je bent.

Iedereen draagt een mondmasker

Neem uw eigen mondmasker mee en zet dit op voor u het ziekenhuis binnen gaat. Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen in het ziekenhuis. U draagt uw eigen mondmasker , tenzij onze medewerkers u in de inkomhal vragen om een masker van het ziekenhuis op te zetten.

Richtlijnen voor het correct op- en afzetten van een mondmasker.

Afstand houden

Hou binnen en buiten het ziekenhuis telkens minimaal 1,5 m afstand met anderen. Respecteer de aangeduide lijnen in de wachtrij.

Handhygiëne

 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen aan de triage.
 • Handschoenen zijn niet toegelaten. Op uw handschoenen kunnen namelijk virussen zitten. In de inkomhal kan u uw handen ontsmetten. 
 • Hoesten of niezen doet u in uw elleboog of een papieren zakdoek. Deze gooit u daarna onmiddellijk in de vuilnisbak.

Maximum 1 begeleider op consultaties

Om overal 1,5 meter afstand tussen patiënten te kunnen verzekeren, houden we het aantal personen in onze wachtzaal zo beperkt mogelijk. 

 • Volwassen patiënten die in goede gezondheid zijn en zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen komen, zien we het liefst alleen op de afspraak. Neemt u toch graag iemand mee, dan mag u zich maximum door één persoon laten vergezellen.
 • Kinderen die op consultatie komen, mogen vergezeld worden door maximum één ouder.
 • Voor dagopnames en uitgebreide onderzoeken waarvoor u enkele uren in het ziekenhuis bent, is het meenemen van een begeleider niet toegestaan. 

Een begeleider kan wachten in de centrale wachtruimte van de campus waar u zich bevindt.

Kans op corona? Laat het ons weten.

Heeft u een symptoom van het coronavirus? Of is er een grote kans dat u met het virus in contact kwam omdat u contact had met iemand die positief is getest of u in een oranje of rode zone in het buitenland hebt verbleven? Laat het ons weten. Dan kunnen wij de nodige extra voorzorgen nemen om uw afspraak of onderzoek veilig te laten verlopen.

Bel ons voor uw afspraak of onderzoek op om dit even te bespreken en meld het nogmaals aan de balie van de polikliniek wanneer u zich aanmeld. 

Symptomen van het virus:

 • Koorts (gelijk aan of boven 38C°)
 • Keelpijn
 • Kortademigheid
 • Hoesten
 • Loopneus
 • Verlies van smaak- en/of reukzin

Grote kans dat u met het virus in contact kwam indien u:

 • Laatste 14 dagen in contact geweest met iemand die positief getest of verdacht is
 • Laatste 14 dagen verbleven in een hoog risicogebied in het buitenland (oranje en rode code)

1 begeleider op spoed

Gezien de beperkte capaciteit van wachtzalen op spoedgevallen waardoor er niet voldoende afstand kan bewaard worden tussen wachtenden, laten we begeleiding van een patiënt slechts toe in bepaalde gevallen. 

 • Patiënten met inwendig medische klachten mogen 1 begeleider meebrengen, als dit telkens dezelfde persoon is. De begeleider moet steeds bij de patiënt blijven (dus niet rond lopen in de gangen). 
 • Patiënten met kleine trauma's zoals hechtingen, valpartijen of breuken, mogen geen begeleider meebrengen. Met uitzondering voor minderjarige patiënten, geriatrische patiënten en patiënten met heel ernstig/ levensbedreigend trauma.

Wachten in centrale wachtruimte

U bent meer dan 30 minuten te vroeg voor uw afspraak of onderzoek ? Of u bent begeleider van een patiënt en moet wachten tot die klaar is met zijn of haar onderzoek? 

Neem dan plaats in de centrale wachtruimte van de campus waar u zich bevindt: 

 • campus Sint-Elisabeth : u kunt wachten in de wachtruimte voor de ingang van de cafetaria.
 • campus Sint-Jozef : u kunt wachten in de wachtruimte in het atrium aan het winkeltje.

Draag steeds en overal in het ziekenhuis een mondmasker, ook aan de tafels in de centrale wachtruimtes. 

Beperkt bezoek

bezoek broer zus materniteit

Omdat we nog voorzichtig moeten zijn omwille van het coronavirus, is er een beperking op het bezoek. Bij korte opnames raden we bezoek voorlopig nog af. Hoe minder personen er in het ziekenhuis komen, hoe kleiner de kans op besmetting met het coronavirus.

Komt u op bezoek, dan moet u met heel wat zaken rekening houden. Zo zijn er verschillende bezoekuren per verpleegafdeling en mag de patiënt dagelijks maar twee bezoekers ontvangen gedurende 1 uur tijdens weekdagen en gedurende 4 uur tijdens weekends. Zowel de bezoeker als de patiënt dragen tijdens het bezoek een mondmasker en bezoek kan enkel op de kamer.

Blijf thuis wanneer u een symptoom van het coronavirus heeft.

Bekijk hier de beperkte bezoekuren per afdeling en lees de afspraken voor bezoekers na

Brochures voor patiënten en naasten

Thuis isolatie 

Is er een vermoeden dat u besmet bent met het coronavirus en moet u thuis in quarantaine gaan? In deze brochure geven we u de nodige tips en hygiëne adviezen.  

Patiëntenbrochure : Wuhan  COVID-19 (versie 26-03-20)

Uw naaste wordt onderzocht op spoed

Bij een spoedopname in het ziekenhuis mogen familieleden of andere naasten wegens de coronamaatregelen niet tijdens het hele traject bij de patiënt blijven. Deze informatiebrochure geeft u alvast wat meer uitleg over de aangepaste bezoekregeling indien men beslist om uw naaste op te nemen.

Informatie voor naasten: aangepaste bezoekregeling

Uw naaste ligt in isolatie

Bij een spoedopname in het ziekenhuis mogen familieleden of andere naasten wegens de coronamaatregelen niet tijdens het hele traject bij de patiënt blijven. Wanneer de patiënt wordt opgenomen en in isolatie moet, is bezoek tijdens het verblijf in het ziekenhuis ook niet mogelijk. Deze informatiebrochure geeft u meer uitleg over wat er de volgende uren en dagen zal gebeuren. 

Opname patiënten met koort en/of respiratoire symptomen (mogelijk besmet met het coronavirus)

Veelgestelde vragen over afspraken in het ziekenhuis

Gaat mijn afspraak door?

Afspraken

Alle raadplegingen gaan momenteel nog door zoals gepland. Tot nu toe heeft het stijgend aantal coronabesmettingen geen impact op de consultaties bij de artsen.

Indien het aantal opnames van COVID-besmettingen blijft toenemen, kunnen we op een punt komen waarop het toch nodig is om bepaalde afspraken uit te stellen. Bij een tijdelijk uitstel van uw afspraak contacteren wij u telefonisch (ten laatste één werkdag op voorhand).

Ingrepen

Door de huidige stijging van het aantal COVID-opnames, zijn we genoodzaakt om een aantal geplande ingrepen uit te stellen. Wij zullen u telefonisch contacteren (ten laatste één werkdag op voorhand) indien uw ingreep niet door kan gaan. Hoort u niets van ons, dan gaat uw operatie door zoals gepland.

Waarom moeten enkele ingrepen uitgesteld worden?

COVID-patiënten vragen meer zorg en meer verpleegkundigen aan het bed. Die verpleegkundigen moeten natuurlijk ergens vandaan komen. Daarom sluiten wij enkele operatiezalen. Doordat er iets minder operaties zijn, kunnen de verpleegkundigen die normaal gezien helpen bij die operaties ingezet worden bij de COVID-patiënten. 

Mag ik mijn zoon of dochter meenemen naar mijn afspraak?

Nee, u komt alleen naar uw afspraak. Het is belangrijk dat patiënten overal minstens 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat lukt niet wanneer patiënten extra personen meenemen naar hun afspraak. 

Heeft u een afspraak bij de kinderarts? Neem dan ook geen gezonde broers of zussen mee naar het ziekenhuis. 

Mag mijn partner of een andere vertrouwenspersoon mee naar mijn afspraak?

Consultaties

Volwassen patiënten die in goede gezondheid zijn en zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen komen, zien we het liefst alleen op de afspraak. Zo kunnen we zeker 1,5 meter afstand in onze wachtzalen garanderen. 

Laat u zich toch liever vergezellen, hou er dan rekening mee dat u maximum één persoon mee mag nemen.

Uitgebreide onderzoeken of dagopnames

Wanneer u enkele uren in het ziekenhuis moet blijven, kan een begeleider u niet heel de tijd vergezellen. We kunnen hier namelijk niet garanderen dat er steeds de nodige afstand bewaard kan worden. Een begeleider mag de patiënt wel naar de afspraak brengen indien hij hier hulp bij nodig heeft, maar daarna verlaat de begeleider de afdeling. Wanneer er na het onderzoek een consultatie bij de arts volgt, kan de begeleider hierbij in de meeste gevallen wel aanwezig zijn indien gewenst. Bespreek dit bij uw aankomst op de afdeling met uw verpleegkundige.

Uitzonderingen: één begeleider is bij dagopnames en uitgebreide onderzoeken wel toegestaan wanneer:

 • de patiënt minderjarig is
 • de patiënt een handicap heeft
 • de patiënt een aandoening zoals dementie heeft
 • de patiënt helemaal geen Nederlands spreekt en de begeleider nodig is als vertaler 

Moet ik een mondmasker opzetten als ik naar het ziekenhuis kom?

Elke patiënt, eventuele begeleider en bezoeker moet een mondmasker dragen in het ziekenhuis. U draagt uw eigen mondmasker, tenzij onze medewerkers u  vragen om een wegwerpmasker op te zetten. 

Lees hier hoe u een mondmasker correct op- en afzet. 

Voor onze kleinste patiëntjes : Flyer Naar een wereld met masker

Veelgestelde vragen over beperkt bezoek in het ziekenhuis

Zijn er richtlijnen voor bezoekers?

Bij korte opnames raden we bezoek voorlopig nog af. Hoe minder personen er in het ziekenhuis komen, hoe kleiner de kans op besmetting met het coronavirus.

Komt u op bezoek, dan moet u met heel wat zaken rekening houden. Zo mag elke patiënt dagelijks maar twee bezoekers gedurende 1 uur ontvangen tijdens weekdagen en 4 uur tijdens weekends. Zowel de bezoeker als de patiënt dragen tijdens het bezoek een mondmasker en bezoek kan enkel op de kamer. Blijf thuis wanneer u een symptoom van het coronavirus heeft.

Lees alle afspraken voor bezoek hier. 

Ik mag niet op bezoek gaan bij mijn naaste (wegens isolatie of doktersadvies). Hoe blijf ik op de hoogte van zijn/haar toestand?

Indien mogelijk, verloopt de communicatie in verband met de gezondheidstoestand van de patiënt rechtstreeks tussen de patiënt en de naaste (telefonisch, skype, Facetime, …). Zo kunnen onze medewerkers zich focussen op de verzorging van onze patiënten.

Wanneer de patiënt net in staat is om zelf contact op te nemen, mag u aan de verpleging de contactgegevens van één vertrouwenspersoon doorgeven, met de vraag of ze deze persoon dagelijks eenmaal opbellen om te vertellen hoe het met de patiënt gaat. Bij veranderingen in de toestand van de patiënt kan de verpleging dan ook onmiddellijk contact opnemen met deze vertrouwenspersoon. We verwachten dat de vertrouwenspersoon de rest van de familie en andere belangrijke naasten op de hoogte brengt. Zo kunnen onze verpleegkundigen zich maximaal concentreren op de zorg voor hun patiënten. 

Kan ik bellen met mijn familielid of naaste?

We vinden het belangrijk dat patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis contact kunnen blijven houden met familie of naasten. Wie zelf geen gsm of tablet op de kamer heeft, kan gebruik maken van het telefoontoestel op uw nachtkastje (voor wie op campus Sint-Jozef verblijft) of het scherm naast uw bed (voor wie op campus Sint-Elisabeth verblijft). Elke afdeling beschikt ook over één gsm-toestel of tablet waarmee u met hulp van de sociaal werker kan videobellen.

Praktische info over telefoneren

Op elke kamer is een toestel aanwezig waarmee u tegen betaling kunt bellen. Hou er rekening mee dat de hospitalisatieverzekering geen tegemoetkoming verleent in telefoonkosten.

 • Als u zelf wenst te bellen op campus Sint-Jozef, heeft u een code nodig en worden de telefoonkosten in rekening gebracht op uw factuur. Een telefooncode kan u verkrijgen bij uw inschrijving maar u kan deze ook later aanvragen via de verpleegkundige.
 • Op campus Sint-Elisabeth kan u telefoneren als u beschikt over een telefoonkaart. Deze kan een familielid of naaste voor u kopen aan het onthaal. De verpleging kan u helpen bij het gebruik van de kaart. Als de belwaarde opgebruikt is, kan u de telefoonkaart heropladen aan het onthaal. Wanneer u de telefoonkaart bij uw vertrek uit het ziekenhuis weer inlevert aan het onthaal, krijgt u de eventuele resterende belwaarde terug uitbetaald. Ook krijgt u de borg voor de telefoonkaart dan terug.
Videobellen met hulp van de sociaal werker

Het doet deugd om naast een vertrouwde stem ook eens een vertrouwd gezicht te kunnen zien. Heeft u geen gsm bij dan kan u via de verpleging vragen of de sociaal werker bij u langs kan komen. Hij of zij neemt dan een toestel mee waarmee u even kan videobellen. De medewerker blijft bij u om u te helpen met het opstarten en beëindigen van het gesprek.

Mag ik met mijn bezoek een wandeling maken?

Bezoek mag enkel op de kamer van de patiënt. Zo verkleinen we de kans op besmetting met het coronavirus.

Mag mijn partner aanwezig zijn bij de bevalling en op bezoek komen op materniteit?

Ja, partners mogen meekomen naar het verloskwartier. Na de bevalling mag de partner ook dagelijks op bezoek komen bij de pasbevallen moeder en baby. Ook opgenomen zwangere patiënten mogen dagelijks bezoek krijgen van hun partner.

Het bezoek is wel beperkt tot éénmaal per dag en steeds volgens de adviezen. De partner draagt bij het bezoek dus ook een mondmasker.  Grote broertjes en zusjes van pasgeboren baby's op materniteit mogen vanaf maandag 22 juni ook weer op bezoek komen. Om het risico voor onze opgenomen patiënten en medewerkers te beperken, zijn andere bezoekers nog steeds niet toegelaten.

Meer info voor zwangere patiënten in het nieuwsbericht coronavirus en zwangerschap

Mag grote broer/zus op bezoek komen op materniteit?

Grote broertjes en zusjes van pasgeboren baby's kunnen dagelijks een uurtje op bezoek komen op materniteit.

Bezoekuren voor broertjes en zusjes

 • eenpersoonskamer: 16.30 - 17.30u
 • tweepersoonskamer: gescheiden bezoek: 16.30 - 17.30u en 17.45 - 18.45u

Verblijft u op een tweepersoonskamer en hebben zowel u als de patiënt naast u een grote broer of zus die op bezoek willen komen? Spreek dan onderling af wie wanneer bezoek ontvangt. Omdat de kamers te klein zijn om voldoende afstand te houden bij meerdere bezoekers, moet het bezoek gescheiden verlopen. 

Let op: pasgeboren baby's op neonatologie mogen enkel bezoek krijgen van de ouders. Bezoek van broertjes en zusjes is hier niet mogelijk.

Andere bezoekers zijn niet toegelaten.

Mogen beide ouders op bezoek bij hun kind op pediatrie?

Eén of beide ouders mogen bij hun kind op de kamer blijven. Maar slechts 1 van beide ouders mag blijven slapen. Andere bezoekers zijn momenteel niet toegestaan.  

Pas op: ouders mogen geen luchtwegsymptomen of koorts vertonen. Wanneer u één van beide symptomen van het coronavirus heeft, hebben we liever dat u niet op bezoek komt.

Mogen er meerdere mensen op bezoek komen bij een palliatieve patiënt?

Patiënten die in kritieke of eindelevensfase zijn, mogen bezoek krijgen van hun onmiddellijke naasten. Hierbij wijken we af van de algemene bezoekregels, waarbij elke patiënt dagelijks maar één bezoeker mag ontvangen. De arts en verpleegkundigen kennen de toestand van hun patiënten. Zij bepalen vanaf wanneer een patiënt meer bezoek mag krijgen. 

Een patiënt die kritiek of in eindelevensfase is, hoeft niet op de palliatieve afdeling te verblijven om meer bezoek te mogen krijgen.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn behandeling op het oncologisch dagziekenhuis?

Patiënten van het oncologisch dagziekenhuis komen alleen naar hun afspraak in het dagziekenhuis. Begeleiding tot de wachtzaal van het dagziekenhuis mag indien patiënten niet zelfstandig naar de afspraak kunnen komen. Daarna verlaat de begeleider het dagziekenhuis. 

Deze voorzorgmaatregel is nodig om de regels van social distancing in het dagziekenhuis correct te kunnen toepassen. Omdat onze patiënten een lagere immuniteit hebben, is het extra belangrijk dat iedereen op het dagziekenhuis voldoende afstand kan houden van elkaar.

Kan ik iets afgeven voor een patiënt?

Geplande opname

Meestal is het verblijf in het ziekenhuis kort en weet de patiënt op voorhand hoeveel nachten hij in het ziekenhuis zal moeten blijven. Bij dit soort opnames gaan we ervan uit dat de patiënt zelf het nodige meeneemt. 

Spoedopname

U mag tijdens de bezoekuren langs gaan bij de patiënt en kan op dat moment persoonlijke spullen meenemen. Wanneer u liever niet op bezoek komt (we raden bezoek voor korte verblijven momenteel nog af), dan kan u terecht bij de verpleegpost om spullen te brengen.

Opname coronapatiënt (of andere patiënt in isolatie)

Bij coronapatiënten of patiënten die om andere redenen in isolatie verblijven, kan u niet op bezoek komen. Familie kan spullen zoals de was brengen en ophalen bij de Give & Go zone aan de inkom van campus Sint-Elisabeth. Alle details hierover leest u in deze flyer.

Kan ik een cadeautje laten afleveren bij een patiënt?

Cadeau laten leveren door ziekenhuiswinkeltje

Ligt een familielid of goede vriend(in) in het ziekenhuis? Dan kan je hen via onze ziekenhuiswinkeltjes verrassen met een leuk cadeautje (hun favoriete magazine, een doos pralines, bloemen, een geschenkmand, een heliumballon die de kamer opvrolijkt, ...). De uitbaters van onze winkeltjes zorgen dat je cadeautje geleverd wordt op de kamer van de patiënt. 

Meer info over bestellen en betalen

Zijn de ziekenhuiswinkeltjes open?

Onze winkeltjes zijn op beide campussen open. Bezoekers zijn hier welkom om een cadeautje te kopen. Hou wel de nodige afstand met andere bezoekers. Bekijk de openingsuren van de winkeltjes.

Patiënten kunnen niet in het ziekenhuiswinkeltje terecht, zij moeten op de kamer blijven. U kan als patiënt wel een bestelling plaatsen in het winkeltje. Uw bestelling wordt dan in uw kamer geleverd. Meer info over bestellen en leveren.

Veelgestelde vragen over maatregelen voor patiënten in ons ziekenhuis

Word ik getest op Covid-19 als ik een ingreep moet ondergaan?

Ja, in veel gevallen wel. De behandelend arts bepaalt wanneer dit nodig is, omdat we nog steeds rekening moeten houden met een beperkt aantal testers. 

We  testen u twee tot drie dagen op voorhand op corona: via een vragenlijst en/of het afnemen van een wisser voor Covid-19 in de ‘screeningstraat’ op campus Sint-Jozef. Zowel voor uw eigen veiligheid als die van andere patiënten en zorgverleners worden meer en meer patiënten die een ingreep of onderzoek ondergaan in AZ Turnhout op voorhand getest op Covid-19. 

Als u voor deze screening wordt uitgenodigd, krijgt u alle info over het verloop ervan van uw arts op de consultatie of telefonisch wanneer uw ingreep of onderzoek werd uitgesteld. 

Details over het verloop van deze preoperatieve screening.

Samenvattend schema van het verloop van deze screening

Moeten patiënten op hun kamer een mondmasker dragen?

Elke patiënt krijgt bij opname in het ziekenhuis een mondmasker. Wanneer er een arts, verpleegkundige of andere medewerker van het ziekenhuis in de kamer komt, vragen we om het mondmasker op te zetten. Ook de ziekenhuismedewerker zal steeds een mondmasker dragen. Zo beschermen we elkaar. 

Wanneer de patiënt alleen is in de kamer, mag het mondmasker af.

Ligt u op een tweepersoonskamer? Wanneer u geen 1,5 meter afstand kan houden van uw kamergenoot, vragen we om het mondmasker op te zetten.  Eet niet samen met uw kamergenoot aan het tafeltje op uw kamer, maar eet om de beurt of in uw bed. 

Mogen patiënten de kamer verlaten?

Ons ziekenhuis volgt de richtlijnen van de overheid, wat spijtig genoeg betekent dat we niet kunnen toestaan dat patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis hun kamer verlaten. Ook naar buiten gaan om te roken kunnen we niet toestaan. We begrijpen dat dit drastische maatregelen zijn, maar zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om verspreiding van het virus in ons ziekenhuis tegen te gaan. 

Kan ik bellen met een familielid of naaste?

We vinden het belangrijk dat u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis contact kunt blijven houden met familie of naasten. Wie zelf geen gsm of tablet op de kamer heeft, kan gebruik maken van het telefoontoestel op uw nachtkastje (voor wie op campus Sint-Jozef verblijft) of het scherm naast uw bed (voor wie op campus Sint-Elisabeth verblijft). Elke afdeling beschikt ook over één gsm-toestel of tablet waarmee u met hulp van de sociaal werker kan videobellen.

Praktische info over telefoneren

Op alle kamers is een toestel aanwezig waarmee u tegen betaling kunt bellen. Hou er rekening mee dat de hospitalisatieverzekering geen tegemoetkoming verleent in telefoonkosten.

 • Als u zelf wenst te bellen op campus Sint-Jozef, heeft u een code nodig en worden de telefoonkosten in rekening gebracht op uw factuur. Een telefooncode kan u verkrijgen bij uw inschrijving maar u kan deze ook later aanvragen via de verpleegkundige.
 • Op campus Sint-Elisabeth kan u telefoneren als u beschikt over een telefoonkaart. Deze kan een familielid of naaste voor u kopen aan het onthaal. De verpleging kan u helpen bij het gebruik van de kaart. Als de belwaarde opgebruikt is, kan u uw kaart aan het onthaal laten heropladen door uw bezoek. Wanneer u de telefoonkaart bij uw vertrek uit het ziekenhuis weer inlevert aan het onthaal, krijgt u de eventuele resterende belwaarde terug uitbetaald. Ook krijgt u de borg voor de telefoonkaart dan terug.
Videobellen met hulp van de sociaal werker

Het doet deugd om naast een vertrouwde stem ook eens een vertrouwd gezicht te kunnen zien. Heeft u geen gsm bij dan kan u via de verpleging vragen of de sociaal werker bij u langs kan komen. Hij of zij neemt dan een toestel mee waarmee u even kan videobellen. De medewerker blijft bij u om u te helpen met het opstarten en beëindigen van het gesprek.

Kan ik als patiënt in isolatie mijn vuile was of persoonlijke spullen aan een familielid meegeven?

Ja dat kan als u in isolatie verblijft. Laat uw familielid of naaste weten dat u was of spullen heeft die moeten komen afgehaald worden.  Indien u zelf niet kunt bellen, vraag de verpleegkundige dit te doen. Uw contactpersoon kan uw spullen komen halen aan de Give & Go aan het onthaal. Was afhalen kan van maandag tot en met zaterdag tussen 14 en 19 uur. Helaas is bezoek niet toegestaan wanneer u in kamerisolatie ligt. 

Alle details van de Give & Go vindt u op deze flyer.

Wie wel bezoek mag ontvangen, kan de bezoeker vragen om was of persoonlijke spullen mee te nemen. 

Gelden er bepaalde wasvoorschriften voor kledij van een patiënt met corona?

Volgens de richtlijnen van de overheid (www.sciensano.be) wordt wasgoed van een besmette patiënt best op minstens 60 graden gewassen. De vuile was van een coronapositieve patiënt zal meegegeven worden aan de contactpersoon via de give & go zone in een rode zak.

Links

De informatie op deze drie webpagina’s wordt nagekeken door het federale crisiscentrum. De vertalingen gebeurden door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De toegankelijke informatie updaten bij nieuwe maatregelen, duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie.

Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen (nieuw)

Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen; affiches voor handelszaken

Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.