Menu Sluit menu

Coronavirus

Vanaf dinsdag 2 juni kunnen patiënten die opgenomen zijn op een gewone hospitalisatie afdeling weer bezoek ontvangen. Bij korte opnames raden we bezoek voorlopig nog af. Hoe minder personen er in het ziekenhuis komen, hoe kleiner de kans op besmetting met het coronavirus.

Komt u op bezoek, dan moet u met heel wat zaken rekening houden. Zo zijn er verschillende bezoekuren per verpleegafdeling en mag de patiënt dagelijks maar één bezoeker ontvangen. Zowel de bezoeker als de patiënt dragen tijdens het bezoek een mondmasker en bezoek kan enkel op de kamer. Blijf thuis wanneer u een symptoom van het coronavirus heeft.

Bekijk hier de beperkte bezoekuren per afdeling en lees de afspraken voor bezoekers na

Vanaf 4 mei: geleidelijke uitbreiding van afspraken, onderzoeken en ingrepen in AZ Turnhout

De overheid laat ons toe om vanaf 4 mei de toegang tot algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk weer uit te breiden. Maar dat dit wel op een veilige manier dient te gebeuren. Het coronavirus is namelijk nog steeds aanwezig, zowel in de COVID-afdelingen van de ziekenhuizen als in onze samenleving in het algemeen.

Hoe zal dit in AZ Turnhout verlopen?

Heel onze werking moet herbekeken worden. Consultaties, opnames en operaties zullen anders lopen dan normaal. Enerzijds omdat we rekening moeten houden met 1,5 meter afstand tussen patiënten onderling (social distancing), anderzijds omdat er steeds nog heel wat medewerkers en artsen instaan voor de zorg van COVID-19 patiënten. 

Om veilig te kunnen werken kunnen we in een eerste fase slechts 30% van onze normale activiteit weer opstarten. We geven hierbij voorrang aan patiënten met uitgestelde (semi)dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen. Onze artsen hebben een overzicht van alle afspraken, onderzoeken en ingrepen die uitgesteld zijn. Voor de meeste medische diensten geldt dat wanneer uw uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan ingepland worden, onze medewerkers u contacteren. Bekijk hier de werkwijze per polikliniek. 

We willen u vragen om ons de tijd te geven om de uitbreiding van onze activiteiten goed voor te bereiden. Wanneer patiënten ons massaal opbellen om na te vragen wat de gevolgen zijn voor hun afspraak, zal dat ervoor zorgen dat we veel vertraging oplopen. 

Wat met afspraken, onderzoeken en ingrepen die al ingepland stonden na 3 mei?

We gaan alsnog veel niet-dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen moeten uitstellen. Hoort u niets van ons, dan gaat uw afspraak door zoals gepland. Indien uw afspraak, onderzoek of ingreep uitgesteld moeten worden, contacteren wij u (ten laatste één werkdag op voorhand).

Screening op Covid-19 voor een ingreep

U moet weldra een geplande ingreep ondergaan in AZ Turnhout ? Dan  testen we u twee dagen op voorhand op corona: via een vragenlijst en/of het afnemen van een wisser voor Covid-19 in de ‘screeningstraat’ op campus Sint-Jozef. Zowel voor uw eigen veiligheid als die van andere patiënten en zorgverleners worden meer en meer patiënten die een ingreep of onderzoek ondergaan in AZ Turnhout op voorhand getest op Covid-19. 

Als u voor deze screening wordt uitgenodigd, krijgt u alle info over het verloop ervan van uw arts op de consultatie of telefonisch wanneer uw ingreep of onderzoek werd uitgesteld. 

Details over het verloop van deze preoperatieve screening.

Samenvattend schema van het verloop van deze screening

Welke richtlijnen moet ik in het ziekenhuis volgen?

In het belang van de veiligheid en gezondheid van onze patiënten en medewerkers houden we het aantal personen in onze wachtzaal zo beperkt mogelijk. Hou rekening met volgende richtlijnen om jezelf en anderen te beschermen:

Algemene richtlijnen
 • Kom niet te vroeg. Kom niet eerder dan een half uur voor uw afspraak naar het ziekenhuis. Te vroeg komen gaat leiden tot wachttijden en meer contact met andere patiënten. 
 • Neem uw eigen mondmasker mee en zet dit op voor u het ziekenhuis binnen gaat. 
 • Hou binnen en buiten het ziekenhuis telkens minimaal 1,5 m afstand met anderen.
 • Respecteer de aangeduide lijnen in de wachtrij.
 • Kom alleen naar de raadpleging. Wanneer uw gezondheid het niet toelaat om zelfstandig naar het ziekenhuis te komen, is maximaal één begeleider toegestaan. Deze begeleider dient symptoomvrij te zijn. Op de raadplegingen van oncologie en de borstkliniek zijn er uitzonderingen op deze regel. Klik door op de dienst voor meer info hieromtrent. 
 • Heeft u vandaag of over enkele dagen een afspraak in het ziekenhuis en vertoont u één van de symptomen van het coronavirus (koorts, hoesten, keelpijn, kortademigheid, verlies van reukzin)? Dan vragen we om contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek. We bespreken dan samen of de afspraak door kan gaan of dat we deze beter uitstellen.
Beschermingsmiddelen en hygiëne
 • Elke patiënt (en eventuele begeleider) moet een mondmasker dragen in het ziekenhuis. U draagt uw eigen mondmasker , tenzij onze medewerkers u aan het triagepunt vragen om een masker van het ziekenhuis op te zetten.
 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen aan de triage.
 • Handschoenen zijn niet toegelaten bij het betreden van het ziekenhuis. Op uw handschoenen kunnen namelijk virussen zitten. Bij ons triagepunt aan de ingang kan u uw handen ontsmetten. 
 • Hoesten of niezen doet u in uw elleboog of een papieren zakdoek. Deze gooit u daarna onmiddellijk in de vuilnisbak.

Richtlijnen voor het correct op- en afzetten van een mondmasker. 

Voor onze kleinste patiëntjes vindt u hier leuke en duidelijke flyers met uitleg over het dragen van een mondmasker en over de corona-regels.

Flyer - Naar een wereld met masker

Flyer - Echte helden houden zich aan deze Corona-regels

Mag er iemand mee naar mijn afspraak in het ziekenhuis?

Het blijft belangrijk om zo weinig mogelijk mensen tegelijk in het ziekenhuis toe te laten om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Daarom verandert er voorlopig niets aan deze maatregel. Wie niet zelfstandig op de afspraak geraakt, mag maximum één vertrouwenspersoon meenemen als begeleider bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken.  Volwassen patiënten die in goede gezondheid zijn en zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen komen, mogen geen partner of andere vertrouwenspersoon meenemen naar hun afspraak in het ziekenhuis. Komt er wel iemand mee, dan blijft deze persoon in de auto wachten. 

Uitzondering op deze regel:

 • Oncologie en borstkliniek: Bij het bespreken van de resultaten van een onderzoek of gesprekken over het wijzigen van de behandeling mag er een begeleider mee komen. Voor andere zaken zoals het afhalen van medicatie of het nemen van een bloedname zien we de patiënt het liefst alleen. 

Afspraken, onderzoeken en ingrepen: werkwijze per polikliniek

Algemene en abdominale heelkunde

Op aangeven van de overheid en de ziekenhuisdirectie van AZ Turnhout wordt de raadpleging van de dienst Algemene en Abdominale Heelkunde herstart vanaf 4 mei. Om te voldoen aan de regels van social distance en om op een veilige manier raadpleging te kunnen doen is de capaciteit nog beperkt.  

U wenst een dringende afspraak

Gelieve voor een dringende vraag eerst uw huisarts te contacteren zodat deze een inschatting kan maken van de ernst van het probleem. Indien nodig kan de huisarts een snelle doorverwijzing regelen.

U bent een nieuwe patiënt

Voor het maken van een nieuwe, niet-dringende afspraak kan u ons bellen (014 44 44 23 of 014 40 61 80). U dient rekening te houden met een langere wachttijd die nog verlengd kan worden als de overheid beslist om de corona maatregelen weer strenger te maken.

Uw vorige afspraak werd de voorbije weken geannuleerd/uitgesteld

U wordt  door ons gecontacteerd als uw uitgestelde afspraak, onderzoek of ambulante ingreep opnieuw kan worden ingepland. Wij contacteren u hiervoor telefonisch, via SMS, mail of brief. Dit zal de volgende dagen tot weken gebeuren.

Wij vragen u om ons over deze afspraken niet zelf te contacteren. Enkel wanneer u op 1 juni nog geen bericht heeft ontvangen vanuit onze dienst moet u ons contacteren. Dat doet u op het nummer 014 44 44 23 of 014 40 61 80.

U hebt nog een afspraak gepland de komende weken of maanden waarover u nog geen nieuws hebt ontvangen

Deze kan gewoon doorgaan. U hoeft hiervoor niets te doen en kan gewoon naar deze raadpleging komen. Indien er toch aanpassingen nodig zijn zullen wij u contacteren.

Uw operatie werd in maart of april uitgesteld

Vanaf 4 mei worden er terug geplande ingrepen uitgevoerd. Ingrepen die in maart en april geannuleerd zijn, worden opnieuw ingepland. De operatiecapaciteit is nog erg beperkt waardoor slechts enkele van de vele geplande operaties kunnen doorgaan gedurende de eerste twee weken van mei. Nadien zal week per week de operatiecapaciteit bekeken worden en kan deze hopelijk uitgebreid worden. Indien we uw ingreep kunnen inplannen, zal u persoonlijk gecontacteerd worden door uw behandelend chirurg of secretariaat. Dringende ingrepen worden met voorrang ingepland.

Indien u toenemende klachten ondervindt en uw ingreep mogelijk sneller moet worden ingepland, vragen we u om uw huisarts te contacteren.

Dermatologie

Geannuleerde afspraken

Werd uw afspraak geannuleerd wegens de coronacrisis, dan contacteren wij u (hetzij telefonisch, hetzij met nieuwe uitnodigingsbrief) om een nieuwe afspraak te maken. Omdat bijna alle afspraken bij de dermatoloog uitgesteld moesten worden, kan het even duren voor u iets van ons hoort. We danken u voor uw begrip en geduld. 

Afspraken na 3 mei

Als  u geen melding (via SMS of telefonisch) heeft gekregen dat de afspraak NIET doorgaat, dan betekent dat dat uw afspraak doorgaat zoals afgesproken.

Fysische geneeskunde

De artsen fysische geneeskunde en revalidatie van AZ Turnhout zullen de raadpleging in het ziekenhuis gedeeltelijk hernemen. Patiënten die al een afspraak hadden welke geannuleerd werd, zullen worden opgebeld door ons secretariaat. Ze zullen een nieuwe afspraak krijgen. Omdat we gedurende 1,5 maand afspraken hebben moeten uitstellen en gezien de gedeeltelijke heropstart zal niet iedereen onmiddellijk een telefoon krijgen. 

Als u nog geen afspraak had, kunt u ons secretariaat contacteren en zal u toegevoegd worden aan de lijst met te plannen afspraken.

Dringende afspraken kunnen we enkel inplannen met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.

Gynaecologie

Voor de dienst gynaecologie zullen de patiënten met uitgestelde raadplegingen, behandelingen zoals fertiliteitspatiënten en ingrepen zo veel mogelijk de volgende weken door ons gecontacteerd worden.

We rekenen op uw begrip dat we niet iedereen onmiddellijk gaan kunnen helpen. U kan, zoals steeds, natuurlijk steeds bij urgenties bij uw huisarts en bij ons terecht.

Onze telefoonlijnen zullen de komende weken hierdoor uitzonderlijk druk bezet zijn en we hopen ook hier op uw begrip. Voor algemene info kan u zich ook tot onze Gynesis website en de website van AZ Turnhout met ook de vele informatieve posts op de facebook pagina’s van Gynesis en AZ Turnhout. Zo gewenst kan u ons ook bereiken via email op info@gynesis.be.

Kindergeneeskunde

Vanaf 4 mei kunnen de reguliere raadplegingen bij alle kinderartsen stilaan weer opgestart worden. Zoals steeds kan u een afspraak maken via ons secretariaat dat open is van 07.45u tot 18u en bereikbaar op het nummer 014 44 44 16. Indien u een afspraak wenst te maken voor uw kind is het steeds belangrijk te vermelden of er symptomen van koorts, hoesten, keelpijn of neusklachten (of snotteren) zijn. Op die manier kunnen we onze raadplegingen beter inplannen met respect voor de gezondheid van iedereen. 

Voor niet-dringende problemen kan u ook een teleconsultatie aanvragen. Vul dit formulier in en onze artsen contacteren u telefonisch binnen de 2 werkdagen. Hierbij kan de kinderarts de ernst van uw probleem inschatten en u telefonisch advies geven. Indien nodig plannen we alsnog een dringende consultatie met u in.

Als u reeds een afspraak gepland heeft voor uw kind dan zal deze afspraak onveranderd doorgaan indien u niets hoort van ons secretariaat. 

Indien uw afspraak de voorbije weken werd geannuleerd omwille van de coronacrisis, kan u opnieuw contact opnemen met het secretariaat om dit opnieuw te plannen.

Longziekten

Wanneer uw uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan ingepland worden, contacteren wij u telefonisch. 

Maag-, Darm- en Leverziekten

Op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten zullen opnieuw raadplegingen en ambulante onderzoeken (gastroscopie, coloscopie, proctologie,…) plaatsvinden.

Nieuwe afspraken

Afspraken worden enkel telefonisch gemaakt, via het secretariaat gastro-enterologie op het nummer 014 44 44 40 (bereikbaar op werkdagen van 8u tot 16u30). Endoscopische onderzoeken (gastroscopie, coloscopie) worden gepland op verwijzing van uw huisarts.

Geannuleerde afspraken

Indien uw afspraak de voorbije weken werd geannuleerd zal u opgebeld worden door ons secretariaat voor het inplannen van een nieuwe afspraak. Dit zal eerst gebeuren voor de geannuleerde afspraken van eind maart, nadien voor de afspraken van begin april en uiteindelijk voor de afspraken van eind april.

De dienst Maag-, Darm- en Leverziekten doet er alles aan om voor alle patiënten op de kortst mogelijke tijd een nieuwe afspraak in te plannen.

Medische Beelvorming

Tijdens de COVID-crisis dienen wij onze werkwijze aan te passen om uw veiligheid (social distancing) optimaal te kunnen garanderen:

 • Voor elk onderzoek dient een afspraak gemaakt te worden.
 • Voor een klassiek RX-onderzoek kan u zelf deze afspraak maken.
 • Voor een afspraak echografie, CT of MRI: voor urgente en semi-urgente onderzoeken binnen de 2 maanden vragen wij dat (het secretariaat van) de behandelende arts uw afspraak regelt om de urgentie te staven. Voor niet-urgente onderzoeken (> 2 maanden) kan u zelf deze afspraak maken. 
 • Ons secretariaat is steeds telefonisch bereikbaar op het nummer tijdens de kantooruren voor meer info. Secretariaat Sint-Elisabeth: 014 40 61 50. Secretariaat Sint-Jozef: 014 44 44 50.

Met dank voor uw begrip en medewerking

Mond, Kaak, Aangezichtschirurgie (MKA)

Vanaf maandag 4 mei zullen wij de activiteiten gedeeltelijk hervatten op de polikliniek MKA.

Wanneer u reeds een afspraak op de dienst MKA had die werd geannuleerd zullen wij u zelf terug opbellen.

Voor het maken van  nieuwe afspraken zijn wij telefonisch bereikbaar op het nummer 014 44 44 24 op weekdagen van 9 tot 12u30 en van 13.30 tot 16u.

Neus, Keel, Oor (NKO)

Wanneer uw uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan ingepland worden, contacteren wij u (dit kan telefonisch, via SMS, mail of brief gebeuren). Wij vragen u daarom ook met aandrang om hiervoor niet zelf te bellen, zodat onze opstart zo soepel mogelijk kan gemaakt worden.

Aangezien het momenteel (nog) niet mogelijk is om een normale raadplegingsactiviteit aan te bieden, geven wij in de eerste plaats voorrang aan het herplannen van de geannuleerde afspraken en aan dringende NKO-problemen. Gelieve hiervoor eerst uw huisarts te contacteren zodat deze een inschatting kan maken van de ernst van het probleem en indien nodig een doorverwijzing kan regelen.

Voor niet-dringende problemen, kan u een teleconsultatie aanvragen. Vul onderstaand formulier in en onze artsen contacteren u telefonisch binnen de 2 werkdagen. Hierbij kan de NKO arts de ernst van uw probleem inschatten en u telefonisch advies geven. Indien nodig plannen we alsnog een dringende consultatie met u in.

Nucleaire geneeskunde

Afspraak maken

Een afspraak maken kan vanaf 4 mei weer voor alle onderzoeken, behalve botdensitometrie (BMD of BMC of botkalkmeting). Deze zullen wellicht weer mogelijk zijn vanaf 18 mei (afhankelijk van de evolutie van de richtlijnen van de overheid).

Telefoonnummer afspraken: 014 40 69 04, bereikbaar op werkdagen tussen 8.15 en 12 uur.

Slechts uitzonderlijk begeleiding toegestaan

Wie zich aanbiedt voor een onderzoek moet alleen (zonder begeleider) komen, tenzij het niet anders kan (kind, rolstoel, patiënten met beperking,…).

Oogziekten

Op aangeven van de overheid en de ziekenhuisdirectie van AZ Turnhout wordt de raadpleging van de dienst Oogziekten herstart vanaf 4 mei. Om te voldoen aan de regels van social distance en om op een veilige manier raadpleging te kunnen doen is de capaciteit nog beperkt.  

U wenst een dringende afspraak
Bent u een nieuwe patiënt: gelieve voor een dringende vraag eerst uw huisarts te contacteren zodat deze een inschatting kan maken van de ernst van het probleem. Indien nodig kan de huisarts een snelle doorverwijzing regelen.
Bent u een reeds gekende patiënt : gelieve telefonisch contact te nemen met ons secretariaat : 014/44.44.49 tijdens de kantooruren, of via de dienst spoedgevallen buiten de kantooruren. 

U bent een nieuwe patiënt en wil een niet-dringende afspraak maken
Voor het maken van een nieuwe, niet-dringende afspraak kan u ons bellen (014/44.44.49) U dient rekening te houden met een langere wachttijd die nog verlengd kan worden als de overheid beslist om de corona maatregelen weer strenger te maken.

Geannuleerde afspraken
Werd uw afspraak geannuleerd wegens de coronacrisis, dan contacteren wij u (hetzij telefonisch, hetzij met nieuwe uitnodigingsbrief) om een nieuwe afspraak te maken. Omdat bijna alle afspraken bij de oogarts uitgesteld moesten worden, kan het even duren voor u iets van ons hoort. We danken u voor uw begrip en geduld. 

Orthopedie

Afspraken

De orthopedisten van AZ Turnhout zullen de raadpleging in het ziekenhuis hernemen aan de vooropgestelde richtlijnen van social distancing en met maximale inspanning om uw en onze gezondheid te bewaken. U kunt voor een afspraak ons secretariaat  contacteren op 014 44 44 30 of 014 40 67 85. Let wel, uw huisarts is en blijft uw eerste contactpunt bij recent opgekomen niet-acute klachten.

Wij blijven teleconsulting aanbieden en verkiezen deze manier van werken ook voor recent opgekomen niet-traumatische klachten en voor controles na ingrepen. Hiervoor kan u dit formulier invullen. Een orthopedist neemt dan contact met u op.

Ingrepen

Slechts enkele geplande operaties kunnen doorgaan in mei. U wordt hiervoor gecontacteerd door uw orthopedist. Bij verdere daling van de COVID besmetting, zullen er meer ingrepen door mogen gaan in ons ziekenhuis. Het omgekeerde geldt ook. Een stijging van COVID besmettingen in ons land leidt mogelijks tot nieuwe annulaties en/of verplaatsingen van reeds gemaakte afspraken.

Spoed

Bij acute (traumatische) problemen kunt u zich bij onze spoeddienst aanmelden, waar een strikte scheiding is tussen COVID en niet-COVID patiënten.

Pijncentrum

Onze telefoonlijnen zullen de komende weken door de heropstart meer dan anders druk bezet zijn en we hopen ook hier op uw begrip. Daarom hanteren we ook volgende regeling:

 • Bent u een patiënt, van wie de raadpleging of behandeling is uitgesteld ten gevolge van de lockdown regeling: Gelieve niet zelf met het pijncentrum contact op te nemen. Wij zullen de patiënten met uitgestelde raadplegingen en  behandelingen gedurende de volgende weken zelf contacteren voor het herplannen van hun afspraken.
 • Nieuwe patiënten, die nog geen afspraak hebben, kunnen zelf contact opnemen met het secretariaat voor een afspraak op het nummer 014 44 42 71. We rekenen op uw begrip dat we niet iedereen onmiddellijk kunnen helpen. Let wel, uw huisarts is en blijft uw eerste aanspreekpunt bij recent opgekomen klachten.

Plastische heelkunde

Vanaf maandag 4 mei zullen de activiteiten op de dienst plastische heelkunde gedeeltelijk hervat worden.

Reeds geplande afspraken

Als u reeds een afspraak gepland heeft dan zal deze afspraak onveranderd doorgaan indien u niets hoort van ons secretariaat. 

Geannuleerde afspraken

Indien uw afspraak de voorbije weken werd geannuleerd omwille van de coronacrisis, zal er een nieuwe afspraak ingepland worden door het secretariaat (dit kan telefonisch, via SMS, mail of brief gebeuren). 

Nieuwe patiënten

Aangezien het momenteel (nog) niet mogelijk is om een normale raadplegingsactiviteit aan te bieden, geven we in eerste plaats voorrang aan het herplannen van de geannuleerde afspraken en aan dringende problemen.

Nieuwe patiënten zullen ingepland worden vanaf 18 mei. U mag hiervoor contact opnemen met het secretariaat plastische heelkunde op het nummer 014 40 61 75 of per mail info@dokterannesophievanschoonbeek.be.

Ingrepen

Slechts enkele van de geplande operaties kunnen doorgaan gedurende de eerste twee weken van mei. Ook zijn er verschuivingen mogelijk in datum en uur van de ingreep. Wij hopen hiervoor op uw begrip.

Voor alle ingrepen (ambulant, dagopname en hospitalisatie) wordt u gecontacteerd door onze dienst. Wij vragen u daarom ook met aandrang om hiervoor niet zelf te bellen, zodat onze opstart zo soepel mogelijk kan verlopen.

Psychiatrie

Patiënten zullen door hun behandelend  psychiater telefonisch gecontacteerd worden om te bespreken wanneer hun afspraak door kan gaan.

Reumatologie

De meeste patiënten wiens afspraak de afgelopen periode niet kon doorgaan, hebben ondertussen een nieuwe afspraak gekregen. Mogelijk bellen we u nog om deze afspraak te herplannen naar een vroegere datum. 

Kon uw afspraak niet doorgaan en hebben we u nog geen nieuwe afspraak gegeven? We hebben uw gegevens nog en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. 

Nieuwe afspraken maken is weer mogelijk via 014 44 43 72 (op ma, di, do, vr tussen 8 - 12.30 en 13 - 15.30u). 

Revalidatie

Ambulante revalidatie zal op een veilige en graduele manier opstarten, waarbij in de eerste weken ongeveer 30% van de revalidanten zullen kunnen starten. Patiënten die therapie volgden zullen hier persoonlijk van op de hoogte worden gebracht, zelf bellen is niet nodig en belemmert zelfs de opstart.

Ook patiënten die nog moesten starten met revalidatie zullen zo snel mogelijk gecontacteerd worden om te kunnen starten met hun revalidatie.

De revalidatie zal opstarten onder strikte voorwaarden (handhygiëne, dragen van comfortmaskers, social distance). Groepsrevalidatie zal opstarten in groepjes van vier met één therapeut als begeleider, ook het oefenmateriaal staat zo opgesteld dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen elkaar ten allen tijde verzekerd blijft.

Urologie

Wij geven in de eerste plaats voorrang aan het herplannen van de geannuleerde afspraken (sedert 16 maart) en aan dringende problemen.

Dringende afspraken

Gelieve voor een dringende vraag eerst uw huisarts te contacteren zodat deze een inschatting kan maken van de ernst van het probleem. Indien nodig kan de huisarts een doorverwijzing regelen.

Nieuwe patiënt

Voor het maken van een nieuwe niet-dringende urologische afspraak kan u ons bellen maar dient u ermee rekening te houden dat er een wachttijd bestaat van enkele weken, die ook nog verlengd kan worden als de overheid beslist om de corona maatregelen weer strenger te maken.

Vorige afspraak werd geannuleerd/uitgesteld

U wordt zelf door ons gecontacteerd als uw uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan worden ingepland. Wij contacteren u hiervoor telefonisch, via SMS, mail of brief. Wij vragen om over deze afspraken pas contact op te nemen vanaf 15 juni zodat onze opstart zo vlot mogelijk kan verlopen.

Wij blijven teleconsulting aanbieden voor patiënten bij wie een gemaakte afspraak eerder werd geannuleerd sedert 16 maart.

Operatie werd uitgesteld

Slechts enkele geplande operaties kunnen doorgaan gedurende de eerste twee weken van mei en de weken daarop zullen week per week bekeken worden, afhankelijk van de situatie. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door uw behandelend uroloog.

Bij verdere daling van het aantal COVID-besmettingen, zullen er meer ingrepen mogen doorgaan. Het omgekeerde geldt ook. Een stijging van het aantal COVID-besmettingen in ons land leidt mogelijks tot nieuwe annulaties en/of verplaatsingen van reeds gemaakte afspraken.

Vaat- en thoraxheelkunde

Indien u een nieuwe afspraak wil maken, kan dat vanaf nu terug via ons secretariaat op het nummer 014 40 61 70.

Indien u al gecontacteerd werd om uw consultatie te verplaatsen en een nieuwe afspraak kreeg, hoeft u niets doen.

Opgelet

Heeft u vandaag of over enkele dagen een afspraak in het ziekenhuis en vertoont u symptomen van het coronavirus (koorts, hoesten, kortademigheid, verlies van reukzin)? Dan vragen we om contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek. We bespreken dan samen of de afspraak door kan gaan of dat we deze beter uitstellen.

Brochures voor patiënten en naasten

Thuis isolatie 

Is er een vermoeden dat u besmet bent met het coronavirus maar laat uw toestand het toe om thuis uit te zieken? In deze brochure geven we u de nodige tips en hygiëne adviezen.  

Patiëntenbrochure : Wuhan  COVID-19 (versie 26-03-20)

Uw naaste werd opgenomen in het ziekenhuis 

Bij een spoedopname in het ziekenhuis mogen familieleden of andere naasten wegens de coronamaatregelen niet bij de patiënt blijven. U kan de patiënt ook niet bezoeken gedurende het verblijf in het ziekenhuis. Dit geldt ook voor patiënten die geen symptomen van het coronavirus vertonen. Deze informatiebrochures geven u meer uitleg over wat er de volgende uren en dagen zal gebeuren. 

Opname patiënten met koort en/of respiratoire symptomen (mogelijk besmet met het coronavirus)

Opname patiënten zonder symptomen van het coronavirus

Veelgestelde vragen over afspraken in het ziekenhuis

Wordt mijn afspraak, onderzoek of ingreep ineens verzet?

We weten momenteel niet wanneer we onze normale werking weer volledig kunnen hervatten. Daarom is het niet altijd mogelijk om uitgestelde afspraken, onderzoeken of ingrepen te herplannen. 

We contacteren u zodra we uw afspraak opnieuw kunnen inplannen.

Mag ik mijn zoon of dochter meenemen naar mijn afspraak?

Kinderen mogen de komende tijd niet in het ziekenhuis komen, tenzij ze zelf patiënt zijn. 

Heeft u een afspraak bij de kinderarts? Neem dan geen gezonde broers of zussen mee naar het ziekenhuis. 

Mag mijn partner of een andere vertrouwenspersoon mee naar mijn afspraak?

Volwassen patiënten die in goede gezondheid zijn en zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen komen, mogen geen partner of andere vertrouwenspersoon meenemen naar hun afspraak in het ziekenhuis. 

Wie niet zelfstandig in het ziekenhuis geraakt, mag maximum één vertrouwenspersoon meenemen als begeleider bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken. 

Uitzondering op deze regel:

 • Oncologie en borstkliniek: Bij het bespreken van de resultaten van een onderzoek of gesprekken over het wijzigen van de behandeling mag er een begeleider mee komen. Voor andere zaken zoals het afhalen van medicatie of het nemen van een bloedname zien we de patiënt het liefst alleen. Wanneer de patiënt niet zelfstandig tot op de plaats van de afspraak geraakt mag er uiteraard in alle gevallen een begeleider mee.

Moet ik een mondmasker opzetten als ik naar het ziekenhuis kom?

Elke patiënt (en eventuele begeleider) moet een mondmasker dragen in het ziekenhuis. U mag uw eigen mondmasker dragen, tenzij onze medewerkers u aan het triagepunt vragen om een wegwerpmasker op te zetten. 

Lees hier hoe u een mondmasker correct op- en afzet. 

Voor onze kleinste patiëntjes : Flyer Naar een wereld met masker

Is het wel veilig om nu naar het ziekenhuis te komen?

Het ziekenhuis neemt veel extra maatregelen om patiënten veilig te kunnen ontvangen en behandelen.

Er is een toegangscontrole aan de ingangen van het ziekenhuis. Op basis van een aantal vragen die men u zal stellen, zal men u de nodige instructies geven. We vragen u aan dit punt om uw handen te ontsmetten en u krijgt hier ook een mondmasker. 

We behandelen momenteel ook minder patiënten, zodat iedereen minstens 1,5 meter afstand kan houden in het ziekenhuis. 

Bekijk hier de veiligheidsrichtlijnen die we u vragen om te volgen wanneer u in het ziekenhuis bent.

Bekijk hier de aangepaste inkomzone van ons ziekenhuis

Is het wel veilig om naar de spoed te komen?

Ja, absoluut. Heb je dringende medische hulp nodig, stel je bezoek aan de spoeddienst niet uit, ook niet in coronatijden!

We merken al een tijdje op dat steeds meer mensen ook voor andere medische noden, die niets met corona te maken hebben, twijfelen om naar de spoeddienst van AZ Turnhout te komen. Op zich is dat een goede houding zolang het over normale, niet-dringende klachten gaat. Maar wanneer je twijfelt over de ernst van een kwaal of echt met ernstige gezondheidsproblemen kampt, raden we iedereen aan om de huisarts te contacteren en indien nodig je bezoek aan de spoeddienst niet uit te stellen.

Wees niet bang dat je geconfronteerd zult worden met coronapatiënten, voor hen is er een ander traject uitgebouwd. Zij komen niet in dezelfde wachtkamers terecht als andere patiënten.

Twijfel je of heb je een dringende medisch vraag? Bel naar onze spoeddienst op het nummer 014 40 60 52.

Veelgestelde vragen over geen bezoek in het ziekenhuis

Hoe blijf ik op de hoogte van de toestand van mijn naaste?

Indien mogelijk, verloopt de communicatie in verband met de gezondheidstoestand van de patiënt rechtstreeks tussen de patiënt en de naaste (telefonisch, skype, Facetime, …). Zo kunnen onze medewerkers zich focussen op de verzorging van onze patiënten.

Patiënt is niet in staat zelf contact op te nemen

Het is belangrijk dat wij beschikken over het juiste telefoonnummer (één telefoonnummer per patiënt). Indien we dit volgens u nog niet in ons bezit hebben, gelieve ons dan te contacteren op het nummer 014/40.60.11.

Op deze momenten zullen we u contacteren:

 • Wanneer we weten of de patiënt al dan niet opgenomen wordt in het ziekenhuis. Dit weten we na enkele uren, afhankelijk van de drukte op spoedgevallen.
 • Wanneer de diagnose bekend is.
 • We nemen tijdens de opname dagelijks contact met u op.
 • We zullen u steeds contacteren wanneer de toestand van de patiënt gewijzigd is.

Wij willen ons maximaal concentreren op de zorg voor uw naaste. Daarnaast willen we de tijd nemen om u goed te informeren. Dit lukt ons enkel wanneer we zelf het moment bepalen wanneer we u op de hoogte brengen. Daarom vragen we u om onze telefoontjes af te wachten en ons zo weinig mogelijk zelf te contacteren.

Kan ik bellen met mijn familielid of naaste?

We vinden het belangrijk dat patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis contact kunnen blijven houden met familie of naasten. Wie zelf geen gsm of tablet op de kamer heeft, kan gebruik maken van het telefoontoestel op uw nachtkastje (voor wie op campus Sint-Jozef verblijft) of het scherm naast uw bed (voor wie op campus Sint-Elisabeth verblijft). Elke afdeling beschikt ook over één gsm-toestel of tablet waarmee u met hulp van de sociaal werker kan videobellen.

Praktische info over telefoneren

Op elke kamer is een toestel aanwezig waarmee u tegen betaling kunt bellen. Hou er rekening mee dat de hospitalisatieverzekering geen tegemoetkoming verleent in telefoonkosten.

 • Als u zelf wenst te bellen op campus Sint-Jozef, heeft u een code nodig en worden de telefoonkosten in rekening gebracht op uw factuur. Een telefooncode kan u verkrijgen bij uw inschrijving maar u kan deze ook later aanvragen via de verpleegkundige.
 • Op campus Sint-Elisabeth kan u telefoneren als u beschikt over een telefoonkaart. Deze kan een familielid of naaste voor u kopen aan het onthaal. Wij zorgen er dan voor dat u de telefoonkaart op uw kamer krijgt. De verpleging kan u helpen bij het gebruik van de kaart. Als de belwaarde opgebruikt is, heeft u een nieuwe telefoonkaart nodig om weer te kunnen bellen. Wanneer u de telefoonkaart bij uw vertrek uit het ziekenhuis weer inlevert aan het onthaal, krijgt u de eventuele resterende belwaarde terug uitbetaald. Ook krijgt u de borg voor de telefoonkaart dan terug.
Videobellen met hulp van de sociaal werker

Het doet deugd om naast een vertrouwde stem ook eens een vertrouwd gezicht te kunnen zien. Heeft u geen gsm bij dan kan u via de verpleging vragen of de sociaal werker bij u langs kan komen. Hij of zij neemt dan een toestel mee waarmee u even kan videobellen. De medewerker blijft bij u om u te helpen met het opstarten en beëindigen van het gesprek.

Mag ik buiten aan het ziekenhuis afspreken met mijn bezoek?

Het is niet de bedoeling om bezoek buiten, voor de inkom van het ziekenhuis te zien. Op deze manier kunnen virussen alsnog doorgegeven worden en in het ziekenhuis binnen komen. Hiermee brengt u onze verpleegkundigen, artsen en andere patiënten in gevaar.

Bovendien volgen we in het ziekenhuis de semi-lockdown procedure van de overheid, wat betekent dat ook patiënten niet meer uit hun kamer mogen komen. Enige uitzondering hierop is in het kader van de behandeling zoals bijvoorbeeld het oefenen van een kinesitherapeut met een patiënt. 

Mag mijn partner aanwezig zijn bij de bevalling en op bezoek komen op materniteit?

Ja, partners mogen meekomen naar het verloskwartier. Na de bevalling mag de partner ook dagelijks op bezoek komen bij de pasbevallen moeder en baby. Dit geldt ook voor de opgenomen zwangere patiënten. Het bezoek is wel beperkt tot éénmaal per dag en steeds volgens de adviezen. De partner draagt bij het bezoek dus ook een mondmasker. Om het risico voor onze opgenomen patiënten en medewerkers te beperken, zijn andere bezoekers nog steeds niet toegelaten. 

Meer info voor zwangere patiënten in het nieuwsbericht coronavirus en zwangerschap

Mag grote broer/zus heel even op bezoek komen op materniteit?

Broers of zussen mogen niet op bezoek komen tijdens uw verblijf op materniteit. Kinderen mogen de komende tijd niet in het ziekenhuis komen, tenzij ze zelf patiënt zijn.  

Mogen beide ouders op bezoek bij hun kind op pediatrie?

Ter bescherming van uw kind en de zorgverleners vragen we uw begrip voor enkele specifieke bezoekregels op de kinderafdeling.

 • Eén of beide ouders mogen bij hun kind op de kamer blijven. Maar slechts 1 van beide ouders mag blijven slapen.
 • Andere bezoekers zijn momenteel niet toegestaan.  

Pas op: als ouder mag u geen luchtwegsymptomen en geen koorts vertonen.

 • Was uw handen voor u de kamer binnen gaat en voor en nadat u de kamer weer verlaat.  Dit kan u doen in de openbare toiletten die u op elke verdieping in ons ziekenhuis kunt vinden. 
 • Geef geen handen en vermijd ook het geven van kussen en/of knuffels.
 • De speelkamer en de koffieruimte zijn gesloten, zo ook de cafetaria.   

Mag ik op bezoek komen bij een palliatieve patiënt?

Patiënten die in kritieke of eindelevensfase zijn, mogen bezoek krijgen van hun onmiddellijke naasten. De arts en verpleegkundigen kennen de toestand van hun patiënten. Zij bepalen vanaf wanneer een patiënt bezoek mag krijgen. 

Een patiënt die kritiek of in eindelevensfase is, hoeft niet op de palliatieve afdeling te verblijven om bezoek te mogen krijgen.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn behandeling op het oncologisch dagziekenhuis?

Patiënten van het oncologisch dagziekenhuis komen alleen naar hun afspraak in het dagziekenhuis. Begeleiding tot de afdeling mag indien patiënten niet zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen komen, maar in het dagziekenhuis zelf zijn begeleiders niet meer toegestaan. 

Deze voorzorgmaatregel is nodig om de regels van social distancing in het dagziekenhuis correct te kunnen toepassen. Omdat onze patiënten een lagere immuniteit hebben, is het extra belangrijk dat iedereen op het dagziekenhuis voldoende afstand kan houden van elkaar.

Kan ik iets afgeven voor een patiënt?

Een geschenkje, een gsm, een tekening, een laptop of de was? We zorgen ervoor. U kunt ze elke dag (ook in het weekend) tussen 9 en 19.30u afgeven aan de medewerkers bij de Give & Go zone in de inkomhal van campus Sint-Jozef en van campus Sint-Elisabeth. Was of persoonlijke spullen komen ophalen kan elke dag (ook in het weekend) tussen 14 en 19.30 uur.  Opgepast, we nemen geen bederfbare voedingsmiddelen of maaltijden aan.

Klik hier voor meer info over ons give&go punt. 

Kan ik een cadeautje laten afleveren bij een patiënt?

Cadeau laten leveren door ziekenhuiswinkeltje

Ligt een familielid of goede vriend(in) in het ziekenhuis? Dan kan je hen via onze ziekenhuiswinkeltjes verrassen met een leuk cadeautje (hun favoriete magazine, een doos pralines, bloemen, een geschenkmand, een heliumballon die de kamer opvrolijkt, ...). De uitbaters van onze winkeltjes zorgen dat je cadeautje geleverd wordt op de kamer van de patiënt. 

Meer info over bestellen en betalen

Zelf een cadeautje naar het ziekenhuis brengen

Je kan ook zelf naar het ziekenhuis komen om iets af te geven voor een patiënt die in het ziekenhuis verblijft. Je kunt elke dag  tussen 9 en 18 uur zaken voor patiënten afgeven aan de medewerkers bij de Give & Go zone in de inkomhal van campus Sint-Jozef en van campus Sint-Elisabeth. Verpak de spullen die je wil afgeven in een gesloten doos of zak voorzien van de naam, het kamernummer en de afdeling van de patiënt. Breng geen geld of breekbare spullen binnen. Wij zorgen ervoor dat alles de dag zelf nog bij jouw opgenomen kennis of familielid terecht komt.

We willen wel benadrukken dat we geen bederfbare producten, zoals versbereide maaltijden of gekoelde  en verse producten, kunnen aannemen. De pakketjes worden namelijk niet onmiddellijk naar de patiënt gebracht en omwille van voedselveiligheid willen we hierin geen enkel risico nemen.

Meer info over give & go punt

Veelgestelde vragen over maatregelen voor patiënten in ons ziekenhuis

Word ik getest op Covid-19 als ik een ingreep moet ondergaan?

Ja, in veel gevallen wel. De behandelend arts bepaalt wanneer dit nodig is, omdat we nog steeds rekening moeten houden met een beperkt aantal testers. 

We  testen u twee tot drie dagen op voorhand op corona: via een vragenlijst en/of het afnemen van een wisser voor Covid-19 in de ‘screeningstraat’ op campus Sint-Jozef. Zowel voor uw eigen veiligheid als die van andere patiënten en zorgverleners worden meer en meer patiënten die een ingreep of onderzoek ondergaan in AZ Turnhout op voorhand getest op Covid-19. 

Als u voor deze screening wordt uitgenodigd, krijgt u alle info over het verloop ervan van uw arts op de consultatie of telefonisch wanneer uw ingreep of onderzoek werd uitgesteld. 

Details over het verloop van deze preoperatieve screening.

Samenvattend schema van het verloop van deze screening

Moeten patiënten op hun kamer een mondmasker dragen?

Elke patiënt krijgt bij opname in het ziekenhuis een mondmasker. Wanneer er een arts, verpleegkundige of andere medewerker van het ziekenhuis in de kamer komt, vragen we om het mondmasker op te zetten. Ook de ziekenhuismedewerker zal steeds een mondmasker dragen. Zo beschermen we elkaar. 

Wanneer de patiënt alleen is in de kamer, mag het mondmasker af.

Ligt u op een tweepersoonskamer? Wanneer u geen 1,5 meter afstand kan houden van uw kamergenoot, vragen we om het mondmasker op te zetten.  Eet niet samen met uw kamergenoot aan het tafeltje op uw kamer, maar eet om de beurt of in uw bed. 

Mogen patiënten de kamer verlaten?

Ons ziekenhuis volgt de semi-lockdown richtlijnen van de overheid, wat spijtig genoeg betekent dat we niet kunnen toestaan dat patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis hun kamer verlaten. Ook naar buiten gaan om te roken kunnen we niet toestaan. We begrijpen dat dit drastische maatregelen zijn, maar zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om verspreiding van het virus in ons ziekenhuis tegen te gaan. 

Kan ik bellen met een familielid of naaste?

We vinden het belangrijk dat u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis contact kunt blijven houden met familie of naasten. Wie zelf geen gsm of tablet op de kamer heeft, kan gebruik maken van het telefoontoestel op uw nachtkastje (voor wie op campus Sint-Jozef verblijft) of het scherm naast uw bed (voor wie op campus Sint-Elisabeth verblijft). Elke afdeling beschikt ook over één gsm-toestel of tablet waarmee u met hulp van de sociaal werker kan videobellen.

Praktische info over telefoneren

Op alle kamers is een toestel aanwezig waarmee u tegen betaling kunt bellen. Hou er rekening mee dat de hospitalisatieverzekering geen tegemoetkoming verleent in telefoonkosten.

 • Als u zelf wenst te bellen op campus Sint-Jozef, heeft u een code nodig en worden de telefoonkosten in rekening gebracht op uw factuur. Een telefooncode kan u verkrijgen bij uw inschrijving maar u kan deze ook later aanvragen via de verpleegkundige.
 • Op campus Sint-Elisabeth kan u telefoneren als u beschikt over een telefoonkaart. Deze kan een familielid of naaste voor u kopen aan het onthaal. Wij zorgen er dan voor dat u de telefoonkaart op je kamer krijgt. De verpleging kan u helpen bij het gebruik van de kaart. Als de belwaarde opgebruikt is, heeft u een nieuwe telefoonkaart nodig om weer te kunnen bellen. Wanneer u de telefoonkaart bij uw vertrek uit het ziekenhuis weer inlevert aan het onthaal, krijgt u de eventuele resterende belwaarde terug uitbetaald. Ook krijgt u de borg voor de telefoonkaart dan terug.
Videobellen met hulp van de sociaal werker

Het doet deugd om naast een vertrouwde stem ook eens een vertrouwd gezicht te kunnen zien. Heeft u geen gsm bij dan kan u via de verpleging vragen of de sociaal werker bij u langs kan komen. Hij of zij neemt dan een toestel mee waarmee u even kan videobellen. De medewerker blijft bij u om u te helpen met het opstarten en beëindigen van het gesprek.

Kan ik als patiënt mijn vuile was of persoonlijke spullen aan een familielid meegeven?

Ja dat kan, via onze give &go zone. Als u de verpleging op uw dienst voor 12.30u laat weten dat u graag iets wil laten ophalen door een familielid of vertrouwenspersoon, dan zorgen zij ervoor dat uw spullen worden overgebracht naar de give & go zone op elke campus.

Laat uw contactpersoon weten dat u  was of spullen hebt die moeten komen afgehaald worden. Indien u zelf niet kunt bellen, vraag de verpleegkundige dit te doen. Uw contactpersoon kan diezelfde dag tussen 14 en 19.30u uw spullen komen halen in de give & go zone in de inkomhal van het ziekenhuis. 

Klik hier voor meer info over ons give&go punt.

Gelden er bepaalde wasvoorschriften voor kledij van een patiënt met corona?

Volgens de richtlijnen van de overheid (www.sciensano.be) wordt wasgoed van een besmette patiënt best op minstens 60 graden gewassen. De vuile was van een coronapositieve patiënt zal meegegeven worden aan de contactpersoon via de give & go zone in een rode zak.

Veelgestelde vragen over hulp bieden aan het ziekenhuis

Kan ik mondmaskers naaien voor het ziekenhuis?

Onze voorraad comfortmaskers is weer op peil. Daarom is ons project waarbij we doe-het-zelf setjes verdeelden om deze mondmaskers te maken, stopgezet. 

Deze maskers geven we aan onze medewerkers en patiënten die geen symptomen van het coronavirus vertonen. Voor iedereens veiligheid moeten zij voorlopig ook een masker dragen. 

Ik wil medisch materiaal schenken aan het ziekenhuis, hoe doe ik dat?

Indien u mondmaskers wil schenken:

 • Alle types zijn welkom.
 • FFP-2 en FFP-3 maskers zijn het type dat we kunnen gebruiken bij de verzorging van Covid-19 patiënten en patiënten op intensieve zorgen.
 • We nemen zowel gesloten als open doosjes aan.

Inleverpunten

U mag het materiaal naar onze magazijnen brengen op campus Sint-Jozef of campus Sint-Elisabeth, na een telefoontje. Volg de pijltjes 'magazijn' met de wagen, zodat u niet door het ziekenhuis hoeft te wandelen.

Magazijn campus Sint-Jozef

 • open tussen 7 en 16.30u
 • tel: 014 44 41 55

Magazijn campus Sint-Elisabeth

 • open tussen 8 en 15.30u
 • tel: 014 40 67 01

Ik wil graag eten of een andere attentie schenken aan de ziekenhuismedewerkers, hoe doe ik dat?

We krijgen regelmatig vragen van bedrijven die eten of bloemen willen leveren om onze medewerkers een hart onder de riem te steken. Ook voormalige patiënten of mensen uit de buurt brengen geregeld kleine attenties zoals tekeningen en kaartjes binnen. Onze medewerkers waarderen jullie steun enorm!

Kaartjes of tekeningen mag je in de inkomhal van onze campussen afgeven. Breng je graag een grotere attentie? Bel (enkel op weekdagen) even met de dienst communicatie op het nummer 014 44 46 70 om verder af te spreken. Zaken die wij graag van u willen weten:

 • Om hoeveel stuks gaat het?
 • Hoe is het eten verpakt?
 • Hoeveel ruimte neemt dit ongeveer in? (aantal dozen, grootte van de dozen, ...)
 • Wanneer zou u dit willen brengen? 
Zelfgemaakte maaltijden

Omdat ons ziekenhuis strikte hygiënische voorschriften moet volgen qua voeding, kunnen wij geen zelfbereide maaltijden aannemen uit uw keuken thuis zoals koekjes, desserten, soep. Bereide maaltijden die in professionele keukens werden gemaakt volgens de voorschriften van grootkeukens of horeca zijn uiteraard veilig en steeds welkom.

Voor kant en klare producten zoals pralines, snoepgoed, koeken vragen we dat alles aangeleverd wordt met etiket en THT datum in de originele verpakking. Bij vragen of om te weten of uw product voldoet aan deze voorwaarden kan u op werkdagen contact opnemen met onze voedingsdienst op het nummer 014 44 45 05 of 014 44 45 01. 

Kan ik als vrijwilliger bij jullie komen helpen?

Heb je een diploma verpleegkunde / volg je een opleiding in de zorg en wil je graag helpen in het ziekenhuis? Je kan je gegevens aan ons bezorgen via mail-beschikbaarpersoneelcorona@azturnhout.be. Mochten we je hulp in de toekomst kunnen gebruiken, dan geven je een seintje. 

Links

De informatie op deze drie webpagina’s wordt nagekeken door het federale crisiscentrum. De vertalingen gebeurden door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De toegankelijke informatie updaten bij nieuwe maatregelen, duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie.

Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen (nieuw)

Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen; affiches voor handelszaken

Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.