Menu Sluit menu

Contactgegevens en praktische info

Artsen van AZ Turnhout

Zoek een arts van AZ Turnhout

De rechtstreekse telefoonnummers van onze specialisten vindt u niet terug op deze publieke website. Halfjaarlijks sturen we u de folder ‘Wegwijs in AZ Turnhout’ op via post en via het portaal van HVRT. Ook via mynexuzhealthpro vindt u de rechtstreekse contactgegevens van onze artsen terug.

Gratis parkeren voor huisartsen

In AZ Turnhout geldt een systeem van betalend parkeren voor patiënten en bezoekers. Huisartsen die een bezoek brengen aan het ziekenhuis, kunnen gratis parkeren. U kunt bij ons een badge aanvragen waarmee u gratis toegang hebt tot alle parkings, zowel op campus Sint-Elisabeth als Sint-Jozef.

Vul een aanvraagformulier voor parkeerbadge in en stuur het via mail of post naar Mimi Verheyen, directiesecretariaat medisch departement (u vindt de contactgegevens in het aanvraagformulier). Op basis van dit ingevulde formulier maken wij voor u een badge en sturen we die op via de post. Indien de badge 6 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch op non-actief gezet. Neem dan telefonisch contact op met de personeelsdienst  014 40 68 26. (niet op woensdag)

Nauwe samenwerking met HVRT

AZ Turnhout heeft een uitstekende samenwerking tot stand gebracht met de huisartsen. Deze samenwerking vertaalt zich in tal van initiatieven op het vlak van transmurale zorgtrajecten en zorgpaden, een samenwerking tussen de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten van het ziekenhuis, steun aan het preventiecentrum, vormingsinitiatieven en elektronische gegevensuitwisseling. Ter gelegenheid van de uitbouw van de zorgtrajecten werd de goede samenwerking in Turnhout door de overheid (RIZIV) voor heel het land als voorbeeld gesteld.

Wenst u meer te weten over de Huisartsenvereniging regio Turnhout (HVRT), surf dan naar de site  van HVRT.

Project Hartenaas

Tien zorg- en welzijnspartners uit de regio Turnhout lanceren het project HaRTen Aas. Samen zetten ze geïntegreerde zorg in praktijk.  Dit initiatief koestert de ambitie om een zorgmodel uit te tekenen waarbij de zorggebruiker (de patiënt) en zijn mantelzorger centraal staan en optimaal ondersteund worden door zorg- en welzijnspartners uit de eerste en tweede lijn.

Het eerste pilootproject richt zich op zorggebruikers die lijden aan hartfalen. In het model is er ruimte voorzien voor zorgmanagement op maat met een individueel zorg- en welzijnsplan. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal, multidisciplinair patiëntendossier dat gedeeld wordt tussen zorggebruiker, mantelzorger en alle leden van het zorgteam. Dit project is uniek in de regio met haar focus op de mantelzorger en een optimale digitale ondersteuning.

Een aantal zorgpartners lichtten hun engagement en geloof in het generieke zorgmodel toe:

Frank Weekers van AZ Turnhout en Luc Op de Beeck van Zorggroep Orion legden de nadruk op het belang van een generiek zorg- en welzijnsmodel, geïntegreerde en integrale zorg en ontschotting in de zorg.

Dr. Sabine Op de Beeck zette de rol van de huisarts in een generiek zorg- en welzijnsmodel in de kijker.

Dr. Roel Van Giel van Domus Medica gaf een verhelderende vooruitblik op de uitdagingen van de toekomst. Hij ziet een grote rol weggelegd voor de eerste lijn, waarbij intensief informatie wordt gedeeld en samengewerkt tussen verschillende zorg- en welzijnspartners uit de eerste en tweede lijn.

Volgende zorg- en welzijnspartners engageren zich voor HaRTen Aas:

 • AZ Turnhout
 • Christelijke Mutualiteit (CM)
 • De Voorzorg
 • Huisartsenvereniging Regio Turnhout
 • Kempische Farmaceutische King
 • Provincie Antwerpen
 • Thomas More Hogeschool
 • WitGele Kruis Antwerpen
 • Zelfstandige Thuisverpleging Kempen
 • Zorggroep Orion

Tarieven voor artsen en familieleden

AZ Turnhout hanteert een aparte regeling voor de aanrekening van opnames en ambulante behandelingen aan artsen en hun familie.

Honoraria en supplementen

Voor gewone opnames en dagopnames wordt er geen aanrekening doorgevoerd van supplementen (zowel voor het ereloon als voor de kamer) of remgeld op erelonen aan artsen en hun partner en kinderen die onder hetzelfde dak wonen.

Voor ambulante behandelingen wordt aan u enkel een aanrekening gedaan van verstrekkingen waarin een derde betalende instantie optreedt. Het aan te rekenen tarief stemt overeen met wat de derde betalende instantie ten laste neemt. Aan de partner en kinderen, die onder hetzelfde dak wonen als de arts, worden uitgevoerde verstrekkingen aangerekend aan terugbetalingstarief.

Overige kosten

Daarnaast is er wel een volledige aanrekening bij hospitalisatie en bij ambulante behandelingen van overige kosten zoals:

 • Persoonlijk aandeel ligdag
 • Opleg voor geneesmiddelen en geneesmiddelenforfaits
 • Opleg voor implantaten en overig materiaal
 • Diverse kosten (telefoon, maaltijden, diensten,..)
 • Alle honoraria bij ingrepen van esthetische aard

Vraag aan het medisch departement

Het medisch departement van AZ Turnhout valt onder leiding van medisch directeur Goedele Beckers  bijgestaan door een stafmedewerker. Het departement telt 200 artsen en 35 assistenten in opleiding.

Heeft u een vraag voor het medisch departement? Bel naar het secretariaat op het nummer 014 44 46 67 of mail naar mimi.verheyen@azturnhout.be.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.