Menu Sluit menu

Management en bestuur

AZ Turnhout is een vzw waarbij de Raad van Bestuur de dagelijkse leiding heeft toevertrouwd aan een directiecomité.

De inspraak van de artsen in het beleid van het ziekenhuis is, zoals in alle ziekenhuizen, voorzien via de werking van de medische raad .

Doorgedreven betrokkenheid en  beleidsparticipatie van de ziekenhuisartsen wordt bovendien gerealiseerd via de SPEC (Strategische Paritaire Executieve Commissie) waar 6 directieleden en 6 artsen het dagelijks beleid vormgeven volgens de principes van Hospital Governance.

AZ Turnhout heeft zijn activiteiten en diensten in vijf departementen gestructureerd, met telkens aan het hoofd een directeur. Zij staan onder leiding van de gedelegeerd bestuurder.

 • Medisch departement 
 • Departement zorg
 • Departement administratie en financiën
 • Departement human resources
 • Departement facilitair management

De operationele dagelijkse leiding is in handen van het directiecomité.

Directiecomité

Het directiecomité heeft de dagelijkse operationele leiding over het ziekenhuis en wordt gevormd door de vijf directeurs van de departementen en de gedelegeerd bestuurder.

 • Jo Leysen (vertegenwoordiger Eleyas bv)  gedelegeerd bestuurder
 • Goedele Beckers, medisch directeur
 • Keyne De Backer, directeur HR
 • Daisy Martens, directeur patiëntenzorg
 • Griet Braekmans, directeur facilitair management
 • Guy Tormans, directeur financiën & administratie

SPEC

Om het beleid in het ziekenhuis mee vorm te geven en te ondersteunen, werd de Strategisch Paritaire Executieve Commissie of kortweg SPEC opgericht.

De oprichting van deze commissie kadert binnen de principes van Hospital Governance.

Deze commissie heeft,  met respect voor de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de strategie, organisatie en financiën van het ziekenhuis, een beleidsvoorbereidende en uitvoerende opdracht.

Ze telt twaalf leden en is paritair samengesteld uit zes artsen en zes directieleden.

Namens directie

 • Jo Leysen (voorzitter) (vertegenwoordiger Eleyas bv)
 • Goedele Beckers
 • Griet Braekmans
 • Keyne De Backer 
 • Daisy Martens
 • Guy Tormans

Namens de artsen

 • Juul Boes 
 • Tommy Bosman
 • Tony Bouré
 • John Thoeng 
 • Luc Pattyn
 • Kathleen Pittoors

 

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit 25 leden-vertegenwoordigers en komt 1 keer per jaar in juni samen.

 • 8 voor OCMW / Stad Turnhout
 • 8 voor KMSI vzw
 • 8 voor VZT vzw
 • 1 voor HVRT VZW

Raad van bestuur

De raad van bestuur neemt het bestuur van het ziekenhuis waar, en heeft vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de vzw tegenover derden.

Voorzitter
Guy Peeters

Ondervoorzitters
Erwin Bormans en Luc Op de Beeck

Leden

 • Kelly Verheyen
 • Johan Clemens
 • Jo Leysen (vertegenwoordiger Eleyas bv)
 • Koen Michiels
 • Ludwig Sol
 • Tonnie Steeman
 • Rob van den Oever
 • Ann Verrydt
 • Eric Vos
 • Astrid Wittebolle
 • Hans Crampe
 • Stef Heylen

Waarnemende leden

 • Goedele Beckers, namens directie AZ Turnhout
 • Wim Robberecht, namens Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven
 • Rudy Van Ballaer, namens AZ Herentals
 • Stefaan Sarens, namens AZ Herentals

Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen, met als doel de best mogelijke medische zorg te verlenen.

De leden worden verkozen uit en door het artsenkorps.

De medische raad vertegenwoordigt de medische staf en is een wettelijke gesprekspartner van de ziekenhuisbestuurder.

 • Tommy Bosman (voorzitter)
 • Tony Bouré
 • Peter Braet
 • Christophe Claessens
 • Jeroen De Wachter
 • Leen Geyskens
 • Tom Hendrickx  (secretaris)
 • Daniël Van Caesbroeck
 • Marc Vanhoof
 • Sam Verhaegen
 • Juul Boes
 • Roy Brummans
 • Ruben Vanspauwen

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.