Menu Sluit menu

Wat met uw ingreep of consultatie na verblijf in het buitenland?

16 december 2020

Wie terugkeert uit een gebied dat als ‘rode zone*’ is aangeduid, moet een Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Vanaf vrijdag 18 december is de kans groter dat u na uw terugkeer verplicht in quarantaine moet. Bijna heel Europa is momenteel als rode zone ingekleurd. 

* Op deze website vindt u een actueel overzicht van rode zones: https://diplomatie.belgium.be/nl 

Dat betekent voor uw ingreep, onderzoek of consultatie:

  • Niet-dringende ingrepen, onderzoeken of behandelingen die plaatsvinden binnen de quarantaineperiode moeten verzet worden. Neem tijdig contact op met het secretariaat van uw behandelend arts om de afspraak te verzetten. Dit kan telefonisch, maar ook online via uw online patiëntendossier MyNexuzhealth (Berichten > Stuur een bericht > AZ Turnhout - Afspraken)
  • Voor dringende  ingrepen, onderzoeken of behandelingen of wanneer u twijfelt aan de dringendheid, neemt u best contact op met uw behandelend arts. Enkel hij of zij kan inschatten en beslissen of uw ingreep, onderzoek of behandeling al dan niet mag doorgaan na uw thuiskomst.

Voor het afnemen van een COVID-test wanneer u terugkeert uit een hoogrisico gebied, neemt u contact op met uw huisarts.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.