Menu Sluit menu

Enkel essentieel bezoek toegelaten vanaf woensdag 4 november

2 november 2020

Om het risico op de verspreiding van het coronavirus in de ziekenhuizen te beperken, is het noodzakelijk niet-essentiële bezoekers voorlopig niet langer toe te laten. Deze regeling gaat in vanaf woensdag 4 november. Op pediatrie blijven de ouders wel welkom, net als de partner op materniteit. Ook palliatieve patiënten mogen beperkt bezoek blijven ontvangen. Deze regeling geldt voor de vier Kempense ziekenhuizen (Geel, Herentals, Mol en Turnhout).

De coronacrisis slaat harder toe dan ooit en zet onze ziekenhuismedewerkers onder ongemeen zware druk. Ze zetten zich met al hun kennis en vermogen tot het uiterste in om voor onze zwaar zieke mensen te zorgen. Ook onder die immense druk willen de ziekenhuizen er alles aan doen om te garanderen dat mensen voor wie bezoek essentieel en onontbeerlijk is, dat bezoek ook kunnen krijgen.

Om dat mogelijk te maken, is het nodig het niet-essentiële bezoek in de ziekenhuizen volledig stil te leggen. Zo komt er voor de medewerkers letterlijk tijd en ruimte vrij om op een veilige manier bezoek te organiseren voor wie het écht nodig heeft. 

Voor één keer wordt ‘niet op bezoek gaan’ paradoxaal genoeg een daad van medeleven voor de zwaar zieken en hulpbehoevenden. Het laat immers toe om ruimte te scheppen voor essentieel bezoek, een bezoek dat haast letterlijk levensnoodzakelijk is.

Dergelijk essentieel bezoek is beperkt tot:

  • Ouders die op bezoek komen bij een ziek kind.
  • Partners op de materniteit.
  • Patiënten die palliatieve zorgen krijgen of stervend zijn.
  • Patiënten waarvan de arts zélf en steeds samen met de hoofdarts beslist dat een bezoek onontbeerlijk is voor het welzijn van de patiënt.

Iedereen die onder deze uitzonderingen valt, krijgt van onze ziekenhuizen een beperkte toegang. Elke patiënt die onder de uitzonderingen valt, kan maar één bezoeker per dag krijgen, bij voorkeur steeds dezelfde persoon. Enkel kinderen mogen beide ouders op bezoek krijgen. Het bezoek is tevens sterk beperkt in de tijd.

De praktische werking om als bezoeker toegang te krijgen verschilt (beperkt) per ziekenhuis (toegangspasje of via QR-code). In AZ Turnhout krijgen personen die op bezoek mogen komen een toegangspasje dat ze moeten laten zien in de inkom van het ziekenhuis. U verkrijgt zo'n pasje via het onthaal of de verpleegafdeling. 

De ziekenhuizen roepen daarnaast op om telefonisch contact te houden met de patiënt of te videobellen via allerlei mogelijke toepassingen. Laat de patiënt weten dat men niet op bezoek komt, voor zijn eigen veiligheid en voor de veiligheid van de mensen die voor hem/haar zorgen.

Als iedereen zich aan deze maatregelen houdt, willen de ziekenhuizen zich engageren om essentieel bezoek onder alle omstandigheden te garanderen.

Deze afspraken naleven betekent voor alle zorgverleners én patiënten een stille en tegelijkertijd toch oorverdovende blijk van appreciatie voor hun haast bovenmenselijke inspanningen.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.