Functionele urologie

Onder functionele urologie verstaan we behandelingen van urologische ziektebeelden zoals:

We werken hiervoor nauw samen met de bekkenbodemkliniek van AZ Turnhout. (zie site Gynesis)