Multidisciplinaire aanpak en structuur


Het pijncentrum heeft in AZ Turnhout een drievoudige rol. Deze opdeling weerspiegelt zich ook in de accommodatie van het pijncentrum waar vooraan het consultatiegedeelte gevestigd is met ruimtes voor gesprekken of groepssessies en achteraan het interventioneel gedeelte.

Het interventionele pijncentrum

Het multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn (MDCCP)

De algologische functie