HaRTen Aas

Tien zorg- en welzijnspartners uit de regio Turnhout lanceren het project HaRTen Aas. Samen zetten ze geïntegreerde zorg in praktijk.

 

Dit initiatief koestert de ambitie om een zorgmodel uit te tekenen waarbij de zorggebruiker (de patiënt) en zijn mantelzorger centraal staan en optimaal ondersteund worden door zorg- en welzijnspartners uit de eerste en tweede lijn.

 

Het eerste pilootproject richt zich op zorggebruikers die lijden aan hartfalen. In het model is er ruimte voorzien voor zorgmanagement op maat met een individueel zorg- en welzijnsplan. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal, multidisciplinair patiëntendossier dat gedeeld wordt
tussen zorggebruiker, mantelzorger en alle leden van het zorgteam. Dit project is uniek in de regio met haar focus op de mantelzorger en een optimale digitale ondersteuning.

 

Een aantal zorgpartners lichtten hun engagement en geloof in het generieke zorgmodel toe:

 • Frank Weekers van AZ Turnhout en Luc Op de Beeck van Zorggroep Orion legden de nadruk op het belang van een generiek zorg- en welzijnsmodel, geïntegreerde en integrale zorg en ontschotting in de zorg.
 • Dr. Sabine Op de Beeck zette de rol van de huisarts in een generiek zorg- en welzijnsmodel in de kijker.
 • Dr. Roel Van Giel van Domus Medica gaf een verhelderende vooruitblik op de uitdagingen van de toekomst. Hij ziet een grote rol weggelegd voor de eerste lijn, waarbij intensief informatie wordt gedeeld en samengewerkt tussen verschillende zorg- en welzijnspartners uit de eerste en tweede lijn.

Volgende zorg- en welzijnspartners engageren zich voor HaRTen Aas:

 • AZ Turnhout
 • Christelijke Mutualiteit (CM)
 • De Voorzorg
 • Huisartsenvereniging Regio Turnhout
 • Kempische Farmaceutische King
 • Provincie Antwerpen
 • Thomas More Hogeschool
 • Wit-Gele Kruis Antwerpen
 • Zelfstandige Thuisverpleging Kempen
 • Zorggroep Orion

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook