Interessante links

Algemene website van AZ Turnhout: www.azturnhout.be

Tandarts in je buurt: www.mijntandarts.be

Orthodontist in je buurt: www.bbno.be

Apotheek van wacht: www.apotheek.be

Tandarts van wacht: www.tandarts.be

Website beroepsvereniging MKA-chirurgie: www.omfs.be